close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

пo подробна информация за проекта тук

код для вставкиСкачать
От 21.09.2011г. в Професионална гимназия по облекло
,,Ана Май” стартира Проект 2011-1-BG-LEO01-04593 ,,
Креативност в модния дизайн ”
Финансираща институция:ЦРЧР – Номинирана НА на
ЕК по програмата “Учене през целия живот”
Изпращащ парньор: ПГО “Ана Май”– гр. Пловдив
Приемащ партньор: Мост Консулт – Милано, Италия
Проект:
Цели на проекта
Надграждане, разширяване и усъвършенстване на професионалните
знания,
умения и компетенции по създаването на новарторски дизайн и модели, на
учениците от ПГ по облекло “Ана Май”, чрез обучение и работа в модерни
предприятия със съвременно оборудване.
Придобиване на езикови компетенции по италиански език и обогатяване
на специфичната терминология на учениците в областта на проектирането
и изработването на облекла от текстил.
Обогатяване на познанията на учениците за културата и бита на държава,
членка на ЕС.
Повишаване на шансовете на ползвателите за успешна реализация в
професията и подобряване на конкурентноспособността им на
Европейския пазар на труда.
Развитие на уменията на ползвателите за работа в екип и осъществяване
на дългосрочно сътрудничество с фирмите-партньори.
Проект:
Участници в проекта са 20 ученици от ХІ клас,
специалности “Конструиране, моделиране и
технология на облекло от текстил” и “Моден дизайн”
Продължителност на проекта: 21.09.2011 г. –
29.08.2012 г.
Общ бюджет на проекта: 48 171,00 (четиридесет и
осем хиляди сто седемдесет и едно) евро
Проект:
Дейности, за изпълнение на проекта
І.Предварителна подготовка
1. Езикова професионална подготовка
2. Педагогическа подготовка
3. Културна подготовка
Проект:
ІІ. Осъществяване на мобилността
Посещение на постоянна изложба “Музей на
индустриализацията в текстилната
промишленост” в Бусто Арсицио
Обучение в Домус Академи
Глобализация на производството и
потреблението в производството на облекло.
Софтуерни продукти за проектиране на облекло
Нови материали за облекла
Проект:
Работа по проектиране на пролетно-лятна
колекция за младежко елегантно облекло избор на стил; избор на нови материали;
проектиране на модели.
Реализация на създадените модели.
Фирмена организация в производството на
облекла: фирмено управление; доставчици;
технически парк.
Посещение на Асоциация на италианските
дизайнери в Милано.
Проект:
Среща с млади предприемачи в сферата на
модата и дизайна.
Заключителен семинар - представяне на
изработените модели. Оценка от комисия на
най-добрите модели. Връчване на
сертификати на ползвателите.
Проект:
ІІІ. Разпространение на резултатите
- Отчети за проведените дейности по проекта и
за резултатите от мобилността
- Съобщения на училищното информационно
табло, уеб сайта на училището и Кабелна телевизия
Пловдив
- Фотоизложби с кадри от проектни дейности
- Презентации по Кабелна телевизия - Пловдив
- Рекламни диплянки
- Публикации в областен вестник
- Фотоизложби във фирмите на партньорите
СЪОБЩЕНИЕ
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ
2011-1-BG1-LEO01-04593
,,КРЕАТИВНОСТ
В
МОДНИЯ ДИЗАЙН”, ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ ХІА И
ХІВ КЛАСОВЕ, СПЕЦИАЛНОСТ ,,КОНСТРУИРАНЕ,
МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ
ТЕКСТИЛ” И ХІБ КЛАС, СПЕЦИАЛНОСТ „МОДЕН
ДИЗАЙН”, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В ПРОЕКТА,
В СРОК ДО 19.10.2011Г. ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ
НА ПРОЕКТА.
ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
5
Размер файла
9 988 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа