close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - ПГСА

код для вставкиСкачать
Име на проекта: 2012-1-BG1-LEO0106851–"Чиста Европа чрез зелена
енергия"
Програма “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ
ЖИВОТ”
Секторна програма “ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ
ЕЛЕМЕНТИ НА
ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ
Слънчевоенергиен ресурс в България
Принципна схема на фотоволтаична централа
ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ
Соларните модули превръщат
светлината в електрическа
енергия. Те са изградени от
отделни соларни клетки, които
произвеждат електрическо
напрежение при попадане на
светлина върху тях. Този процес,
наречен фотоволтаик, е
възможен благодарение на
особен материал, от който са
изградени почти всички соларни
клетки: силиций, полупроводник
с естествена електрическа
проводимост.
Монокристални соларни клетки
Монокристалните соларни
клетки се разпознават по техния
черен до синкав цвят. Те са
съставени от един кристал и в
сравнение с други силициеви
клетки притежават най-висок
коефициент на полезно
действие
Те се използват предимно там,
където за производството на
енергия разполагаемата площ е
ограничена. Монокристалните
соларни клетки имат
продължителност на живота
минимум 25 години.
Поликристални и мултикристални соларни клетки
Поликристалните или
мултикристалните соларни
клетки се разпознават по синята
им повърхност. Кристалната им
структура е съставена от отделни
части и затова имат по-ниско
напрежение на клетката и понисък коефициент на полезно
действие. Поликристалните
клетки са по-лесни за
производство, по-евтини за
придобиване и най-често
прилаганата технология във
фотоволтаика.
Тънкослойните соларни клетки
Тънкослойните соларни клетки се
разпознават по техния тъмнокафяв
до черен цвят. Те се състоят от един
тънък, некристален (аморфен)
силициев слой.
На слънчева светлина те имат нисък
коефициент на полезно действие, но
предлагат предимства при оскъдна
или дифузна светлина и
при експлоатиране при висока
температура.
Арестерна група
Защитава соларната
инсталация от
възникнали
пренепрежения от
мълнии.
Концентртор

Концентраторът
повишива
количеството
слънчева светлина
достигащо до
слънчева клетка с над
400 %
Високоефективна
слънчева технология
генерира 800 пъти
повече енергия
Инвертори
Инверторите са
електрически
устройства, които
преобразуват
придобития от
соларните модули ,
постоянен ток в
променлив.
Необслужваеми тягови акумулатори за
фотоволтаични системи
Монтаж и крепежни елементи
Главно и междинно разпределително табло
Конектори за кабели
Конектори
Както и при кабелите, изискванията към конекторите за
паралелно или последователно свързване, отново се свеждат
до висока надеждност, гъвкавост, безопасна експлоатация,
лесен монтаж и безаварийна работа с продължителност не
по-малка от живота на PV централата. Свързването на
кабелите трябва да се осъществява бързо и сигурно, като
същевременно се осигурява необходимата защита.
Конекторите трябва да поддържат постоянно ниско
съпротивление и да не допускат натрупването на загуби в
отделните връзки. Сред работните им характеристики са
допустимо напрежение, допустим ток, контактно
съпротивление, клас на защита от атмосферни влияния,
работна температура и клас на безопасност.
Конектори за кабели
Кабели
Електрическото окабеляване на фотоволтаичните централи се
осъществява с кабели за постоянен ток, които свързват модулите,
централната съединителна кутия и инвертора, и кабели за
променлив ток, свързващи инвертора към
електроразпределителната мрежа. Спецификите на
приложението определят завишени изисквания по отношение на
изолацията на кабелите, устойчивостта на ултравиолетови лъчи,
атмосферни влияния и висока температура. Също така, кабелите
за фотоволтаични системи трябва да бъдат издръжливи по
отношение на напрежението и възможността за пренасяне на ток,
както и да имат достатъчно ниско съпротивление, за да се избегне
значителен спад на напрежението. Сред останалите изискванията
към DC кабелите, които свързват фотоволатичните панели и
инверторите, са устойчивост на вода, масла, пожар, ниска
токсичност и безпроблемна експлоатация при монтаж на открито
в широк температурен диапазон (-40 до +125 °C). За апаратурата в
закрити помещения могат да се използват едножилни кабели с
максимално допустимо постоянно напрежение 1.8 kV и работен
температурен обхват между -40 °C до +90 °C.
Кабели
Монтиран и окабелен панел
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
И АРХИТЕКТУРА - ПАЗАРДЖИК
България -Испания 2013г.
Използвани са материали
от Интернет
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
15
Размер файла
6 130 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа