close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Туризъм – умения и компетенции

код для вставкиСкачать
Туризъм –
умения и компетенции за бъдеща
заетост
Учене през целия живот
Леонардо да Винчи
2012 - 2013
Мобилност с цел практика
• 26 ученици
• Специалности: “Организация на туризма и
свободното време”, “Икономика и мениджмънт”,
“Банково дело”, “Митническа и данъчна
администрация”, “Електронна търговия”
• Продължителност – 4 седмици
• Период на мобилността – м. юли 2013 г.
• Малта
Цел на проекта
• Подобряване на професионалните
компетенции и придобиване на
качествено нови умения и
компетенции в организацията на
туризма
Приемащ парньор
FUTURE FOCUS LIMITED
Център за професионално обучение, една от
водещите частни обучителни организации в
гр.Флориана, Малта
Работи в областта на Европейското
професионално образование.
Педагогическа подготовка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Основи на туризма – 20 часа
Информационни технологии в туризма – 30 часа
Предприемачество – 30 часа
Професионална етика и туристическо поведение – 20 часа
Маркетинг и мениджмънт в туризма – 30 часа
Организация и функциониране на кухнята и ресторанта – 50 часа
Технология на хотелиерското обслужване – 50 часа
Технология на допълнителните дейности в туризма – 40 часа
Културна подготовка – 40 часа
Езикова подготовка - Английски език за професията – 50 часа
Културна подготовка
Очаквани
резултати
• Придобиване на конкретен опит
чрез практика, за бъдеща
устойчива заетост на пазара на
труда
• Повишаване на адаптивността и
възможностите за интеграция и
възможностите за интеграция на
европейския трудов пазар
• Мотивация за непрекъснато
професионално усъвършенстване
• Получаване на увереност в
практическите си умения
• Усъвършенстване на придобитите
езикови компетенции по
Английски език
• Нови странознанчески познания
Сертификати
• За проведена педагогическа
подготовка
• За проведена езикова
подготовка
• Сертификат за проведена
практика
• EUROPASS
• Удостоверение за
професионална
квалификация
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
4
Размер файла
1 410 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа