close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарно - тематичне планування. Українська мова 7 - й клас( ІІ семестр)

код для вставкиСкачать
7 КЛАС
(ІІ семестр)
Годи-ниЗміст урокуДата проведенняДІЄПРИСЛІВНИК (6 год)1Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль1Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.1ЗМ. Усний переказ розповідного тексту з елементами роздуму2Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення1ЗМ. Твір-роздум дискусійного характеру в публiцистичному стилі 2НЕ з дієприслівниками. Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова1Контрольна робота. ТестиПРИСЛІВНИК (14 год)1Прислівник загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль1Розряди прислівників (практично).1ЗМ. Особливості будови опису зовнішності людини. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини2Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення.1ЗМ. Переказ розповідного тексту з творчим завданням 2 Букви -н- та -нн- у прислівниках.1ЗМ. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини2Не і ні з прислівниками1И та і в кінці прислівників1ЗМ. Усний твір-опис зовнішності людини за власними спостереженнями (у художньому стилі)2Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників.2Написання прислівників разом і через дефіс.
Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день... 1ТКР. ТестПРИЙМЕННИК (4 год)1Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв'язку в словосполученні1Непохідні й похідні прийменники2ЗМ. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі2Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс. Особливості вживання деяких прийменників з іменникамиСПОЛУЧНИК (4 год)1Сполучник як службова частина мови2Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Правопис сполучниківНаписання сполучників разом і окремо.Контрольна робота. Диктант. Частка як службова частина мови. Частка як службова частина мови.Розряди часток за значенням.Зв'язне мовлення . Стислий переказ тексту з елементами опису процесу праці та зовнішності людини.Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. Контрольна робота. Твір-оповідання за поданим сюжетом.Не і ні з різними частинами мови (узагальнення).ТЕМА 3.8. (4г). Вигук як особлива частина мови.Вигук як особлива частина мови. Зв'язне мовлення . Складний план власного висловлювання (практично).Кома і знак оклику при вигуках. Дефіс у вигуках.Тематична контрольна робота . Створення монологічних висловлювань.ТЕМА 4 (2г). Узагальнення й систематизація вивченого.Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання у мовленні.
Автор
shtandyuk_s
Документ
Категория
Образование
Просмотров
3 694
Размер файла
19 Кб
Теги
українська, мова, семестр, планування, тематичне, класс, календарный
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа