close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Нови иновационни материали и технологии в подкрепа на

код для вставкиСкачать
Institute of Information and
Communication Technologies
Нови иновационни материали
и технологии в подкрепа на
индустрията
Проф. д-р Димитър Карастоянов
9/22/2014
www.karastoyanov.com
1
http://www.iict.bas.bg
Institute of Information and
Communication Technologies
9/22/2014
www.karastoyanov.com
2
http://www.iict.bas.bg
Institute of Information and
Communication Technologies
Щатен състав
•Постоянни служители - 220
•Научен състав – 104 учени
•Докторанти - 42
Проекти и договори
•15 проекта с бюджетно финансиране,
•32 проекта финансирани от Националния фонд „Научни изследвания” (в 28 от които
институтът е водеща организация),
•2 проекта финансирани от Министерството на образование, младежта и науката и от
Министерството на финансите,
•16 проекта финансирани по Оперативните програми (като 12 от тях – по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” и 4 проекта – по ОП
„Развитие на човешките ресурси”),
•12 международни проекта (от които 10 са финансирани от Европейската комисия),
•5 проекта – ЕБР по междуакадемично и междуинститутско сътрудничество и 9 договора за
приложни изследвания, финансирани от български фирми.
9/22/2014
www.karastoyanov.com
3
http://www.iict.bas.bg
Institute of Information and
Communication Technologies
Основни цели
До края на 2016 г. ИИКТ-БАН трябва да се доразвие като водещ изследователски център
по ИКТ в Източна Европа, предоставящ инфраструктура и условия за научна
работа, сравними със стандартите на западно-европейските центрове за върхови
постижения по ИКТ и, по този начин, да стане притегателен център за изследвания
и висококачествено обучение на изследователи от югоизточна Европа. Институтът
трябва да се превърне в един динамичен двигател на иновации, поддържащ
устойчивото национално и регионално развитие. Иновационният потенциал на ИИКТБАН трябва да осигурява трансфер на технологии в българската високотехнологична
индустрия, увеличавайки по този начин ефективността и конкурентоспособността
на българската икономика.
9/22/2014
www.karastoyanov.com
4
http://www.iict.bas.bg
Institute of Information and
Communication Technologies
Основни резултати
•Съвременни пресмятания и приложения на крайни елементи
•Монте Карло методи, алгоритми и паралелно пресмятания
•Компютърно моделиране на радиочестотна туморна
термоаблация на меки тъкани
•Мултимодално разширение на гласовите комуникации
•3D моделиране и разпознаване в биометриката
•Дигитализация на културното наследство
•Йерархична оптимизация с приложения в реално време
•Енергийно ефективни технологии
•Нови материали и нанотехнологии
•Човешко здраве и качество на живот
•Изследване и опазване на околната среда
9/22/2014
www.karastoyanov.com
5
http://www.iict.bas.bg
Institute of Information and
Communication Technologies
9/22/2014
www.karastoyanov.com
6
http://www.iict.bas.bg
Institute of Information and
Communication Technologies
9/22/2014
№ на договор за безвъзмездна финансова
помощ
Наименование на проекта
Дата на стартиране
Наименование на бенефициента
BG161PO003-1.1.06- 0001-С0001
Иновативна технология за оценка на
ефективността на ERP системи в МПС
20.07.2012
"АЛОЕ КО" ООД
BG161PO003-1.1.06- 0003-С0001
Продуктова среда за тестване на софтуерни
системи, ориентирани към услуги
27.07.2012
"Рила Солюшънс" ЕАД
BG161PO003-1.1.06- 0004-С0001
Иновативни технологични решения за
радиочестотна термоаблация
19.07.2012
"АМЕТ" ООД
BG161PO003-1.1.06- 0022-С0001
Иновативна технология за тематично
индексиране на форуми в Българското
интернет пространство
24.09.2012
"МТСОФТ" ООД
BG161PO003-1.1.06- 0023-С0001
Анализиране и идентификация на
зависимости в големи масиви от данни приложение за икономически и
технологични анализи
24.09.2012
"АДИСС Лаб" ООД
BG161PO003-1.1.06- 0025-С0001
Разпределена информационна система за
групово управление, дистанционна
диагностика и сервиз на специализирани
индустриални работи
01.10.2012
"Спесима"ООД
BG161PO003-1.1.06-0036-С0001
Унифицирана платформа за администрация,
автоматизация и управление на
международно признати стандарти
07.12.2012
„Перфект Плюс” ЕООД
BG161PO003-1.1.06-0037-С0001
Индустриални научни изследвания за
създаване на технология за подобряване на
качеството и стабилизация на
изображението с използване на
инерционни сензори
07.12.2012
„ММ СОЛУШЪНС” АД
BG161PO003-1.1.06-0038-С0001
Експериментално развитие на софтуерни
библиотеки за подобряване на качеството
на изображението и стабилизация с
използване на инерционни сензори
07.12.2012
„ММ СОЛУШЪНС” АД
BG161PO003-1.1.06-0041-С0001
Базова платформа за мониторинг на
индустриални обекти чрез използване на
безжични комуникации (БПМИО)
07.12.2012
Омнител ООД
BG161PO003-1.1.06-0083-С0001
Научни изследвания за целите на
разработка на софтуерен инструмент за
генериране на ЕПГ (Ефективен план-график)
чрез иновационен метод при дискретно
производство в рамките на малките и
средни”
07.12.2012
Степ-Софт Алианс
BG161PO003-1.1.06-0086-С0001
Научно-изследователска дейност за
разработка на софтуерни инструменти за
планиране на стоковите запаси на база
прогнозни стойности на търсене според
функция на полезност, изграждана спрямо
исторически данни и експертна оценка, с
последваща екстраполоция на резултатите
07.12.2012
Степ-Софт
www.karastoyanov.com
7
http://www.iict.bas.bg
Institute of Information and
Communication Technologies
Разпределена информационна
система за групово управление,
дистанционна диагностика и
сервиз на специализирани
индустриални роботи
Бенефициент – СПЕСИМА ООД
Партньор – ИИКТ-БАН
9/22/2014
www.karastoyanov.com
8
http://www.iict.bas.bg
Institute of Information and
Communication Technologies
Никелови химически покрития с нанодиаманти
за реновиране на екструдиращи валове
9/22/2014
www.karastoyanov.com
9
http://www.iict.bas.bg
Institute of Information and
Communication Technologies
„Лазерен гранулометричен
анализатор и аксесоари“
Laser Particle Sizer
ANALYSETTE 22 Nano Tec plus
Анализаторът
съдържа
измервателен
модул,
диспергиращ модул за „мокро“ измерване с диапазон 0.01
– 2000 микрона, диспергиращ модул за „сухо“ измерване с
диапазон 0.1 – 2000 микрона, полупроводникови лазери с
живот средно 10000 часа и клас на защита EN 60825,
компресор с регулиране, филтри и защити, компютър със
софтуер за управление, принтер, принадлежности.
9/22/2014
www.karastoyanov.com
10
http://www.iict.bas.bg
Institute of Information and
Communication Technologies
Тактилен Брайлов екран за хора с увредено
зрение с линейни електромагнитни
микродвигатели
9/22/2014
www.karastoyanov.com
11
http://www.iict.bas.bg
INSTITUTE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
Thermo camera FLIR P640
640 x 480 Infrared Detector
Outstanding Thermal Sensitivity: 0.06° C
TripleFusion Picture In PictureTechnology
Optional WLAN Remote Control
Target Illuminator for Low-light Areas
Voice Annotation with Each Image
High Resolution Array for Viewing at Greater Distances
-40°C to +500°C, in 2 ranges; up to + 2000°C, optional
Инфрачервената термокамера със зрително поле минимум 240/160 от разстояние 0.3 м, с минимален
диапазон на температурно измерване от -20 ° С до +500 ° С, температурна чувствителност 0.05-0.1 ° С
при 30 ° С, точност +/- 2 ° С или +/- 2%, детекторна матрица с минимум 640/480 пиксела, настройки на
изображението, интегрирана цветна цифрова камера, режими на измерване, различни обективи,
памет 1 GB и софтуер за управление.
9/22/2014
www.karastoyanov.com
12
http://www.iict.bas.bg/acomin
Institute of Information and
Communication Technologies
Високоскоростна преса
с ракетно задвижване
9/22/2014
www.karastoyanov.com
13
http://www.iict.bas.bg
INSTITUTE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
„Високоскоростна камера“
Nac Memrecam HX6
Imaging Formats
High Def: 16 X 9
1920 X 1080
1280 X 720
Other Formats
4 Mega Pixel
2 Mega Pixel
1 Mega Pixel
XGA (1024X768)
768 X 576
VGA (640X480)
512 X 512
512 X 384
320 X 320
320 X 240
320 X 192
320 X 96
320 X 48
320 X 24
Max fps @ Format
2,330
5,110
1,200
2,370
4,610
5,890
10,110
14,150
16,200
21,500
37,170
52,900
65,350
123,440
222,200
370,330
Камерата да позволява снимки с от 2000 до 4000 кадъра в секунда, регулируеми според броя на кадрите в секунда,
разрешаваща способност от 2024х1280 до 1280х1024, вътрешна бърза памет минимум 16 GB, лещи, външна
синхронизация, температурна калибровка, осветление, управляващ софтуер, измерване на позиция, скорост,
ускорение и ъглови параметри, работа с различни програмни продукти, кабели, дистанционно, playback, USB,
Ethernet.
9/22/2014
www.karastoyanov.com
14
http://www.iict.bas.bg/acomin
Institute of Information and
Communication Technologies
Мелещи тела с нова форма
за топкови мелници
9/22/2014
www.karastoyanov.com
15
http://www.iict.bas.bg
INSTITUTE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
„Програмен пакет за индустриално приложение
на метода на дискретните елементи“
DEM (Discrete Element Method) Software
Програмният пакет да включва 1 потребителски лиценз, 3
годишен лиценз с upgrade, интерфейс към EDEM API,
импортиране по подразбиране на CAD, тренировъчен и
обучаващ модул за начинаещи, EDEM-CDF 12.1 модул, Data
модул, Heat Transfer модул. Приложимост за модулиране и
обработка на насипни и минни материали. Съвместимост с
продукти като метод на крайните елементи, Population
Balance Model.
9/22/2014
www.karastoyanov.com
16
http://www.iict.bas.bg/acomin
Institute of Information and
Communication Technologies
9/22/2014
www.karastoyanov.com
17
http://www.iict.bas.bg
INSTITUTE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
„Индустриален компютъризиран томограф за лабораторни научни изследвания“
STDS-600- XT H 225 system bundle
- 225 kV 225 W High power X-Ray source
200
- X-Ray spot size < 3 microns
- Open tube with replaceable Tungsten filament for low cost of
ownership
- Basic Filter Kit
- 5 axis sample manipulator, 15 kg maximum weight
- Manipulator max travel of 200 mm in X, 300 mm in Y and 610
mm in Z
- High precision rotate stage for accurate CT
- Varian 2520 14 bit Flat panel detector
- 250 x 200 mm panel size, 1900 x 1500 pixels
- High Spec system PC (32 bit) with 4GB RAM
- Twin 19" flat panel monitors
- System temperature controlled with external chiller
- System shielded to < 1 μSv/hr, no special precautions needed
- Inspect-X system software including Basic CT
- CT Pro (32 bit) fast data reconstruction software
Компютърно управлявано устройство за неинвазивно сканиране на вътрешната структура на изследвания 3D обект, за лабораторни R & D
приложения, чрез 2D оцифрено X-лъчение, до 225 kV 225 W X-излъчвател, с вградена антирадиационна защита за персонала, с петно (сечение) на Хлъча под 3 μm, с манипулатор с 5 оси на свобода за настройка спрямо позицията на обекта, за тегло на обекта над 15 kg и размери над 200х300х600
mm, (евентуално) с вариатор за мощността на X-излъчвателя според обема/материала на сканирания обект; с необходимия софтуер за ефективен
(бърз и прецизен) компютърен томографски анализ и 3D реконструиране на вътрешната структура на изследвания обект, с лесен за използване от
потребителите програменинтерфейс за 3D визуализация, 2D сечения, сегментиране по плътност, измервания насегментациите, съвместимост с
популярните операционни среди (Windows и др.), CAD/CAM/CAE системи и файлов трансфер.
9/22/2014
www.karastoyanov.com
18
http://www.iict.bas.bg/acomin
INSTITUTE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
Визуализационна лаборатория
Radvision (Avaya) Scopia XT Meeting
SCOPIA Desktop Conference Server
Center S55 bundle – 54211-00001
Интегрирана система, която предлага модул за видеоконферентна връзка, модул на мултимедийната
система за презентиране, включително и 3D визуализация, модул на аудио система, модул за
управление на всички останали модули чрез контролер, централно устройство (сървър) за
многоточкови видеоконферентни разговори, десктоп и мобилни клиенти, запис и стрийминг, зонален
контролер, управление на мрежата и видео разговорите. Системата ще е IP базирана. Ще бъде
инсталирана в зала (с размери 5x10м) с двоен под и таван с капацитет до 100 седящи места. Системата
и всички нейни модули (функционалности) ще са напълно съвместими и интегрирани помежду си.
9/22/2014
www.karastoyanov.com
19
http://www.iict.bas.bg/acomin
INSTITUTE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
„Система за акустична холография“
Системата се състои от: микрофони, предусилватели, адаптивна микрофонна решетка/решетки, интелигентен
многоканален (от всеки микрофон) модул за събиране, цифровизация и запис на входните сигнали от микрофони на
решетката, а също така и устройство за калибриране при необходимост. В системата е включен и необходимият хардуер
и софтуер за обработка на сигналите от адаптивната микрофонна решетка, с помощта на които се определят
интензивностите на звуковото поле и картографията им в тримерното пространство в реално време върху
видеоизображение на изследвания обект, а също и осигурява изход на записаните сигнали към изследователски
софтуер за обработка на сигнали на MATLAB. Броят на микрофоните трябва да бъде не по-малък от 16. Поръчката
включва доставка на подробна справочна литература за доставения хардуер и софтуер и работа с
него, доставка на апаратурата на място, инсталация.
№
ID
Module
.
1. 3660-C5 slot Mainframe LAN-XI
5.
6.
000
3050-B060
3053-B120
3099-AN1
UA-2145
8607-N
7.
7761-N
8.
BZ-5637-N
9.
WA-1558P-1CH
4959
2.
3.
4.
10
.
11
.
12
.
9/22/2014
4228
WA-0728W-003
www.karastoyanov.com
6-ch Input Module LAN-XI 51.2kHz (CCLD, V)
12-ch Input Module LAN-XI 25.6kHz (CCLD, V)
PULSE LAN-XI Single Module Front-End Driver Node
Locked License
Array Front Panel LAN-XI Modules
PULSE Array Acoustic Holography, Node Locked
License
PULSE Acoustic Test Consultant, Node Locked
License
PULSE Array Acoustic Conformal Calculations, Node
Locked License
Sector Wheel Beam Forming and SONAH array, Size
0.55-1.5 m, Channels 36, 60, 84, 108
Very Short Array Microphone for Handheld Arrays
Pistonphone calibrator, 250 Hz, 124 dB, Class 0,
BS7189
Adaptor for 6-Channel Pistonphone, short version
for all Array Microphones
20
http://www.iict.bas.bg/acomin
INSTITUTE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
Hand-held color 3D laser scanner
Handyscan 3D VIUscan Creaform
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Weight: 1.3 kg (2.85 lb)
Dimensions: 172 x 260 x 216 mm
(6.75 x 10.2 x 8.5 in)
Measurements: 18,000 measures/s
Laser class: II (eye-safe)
Geometry Resolution: 0.1 mm (0.004 in)
Accuracy: Up to 50 μm (0.002 in)
ISO: 20 μm + 0.2 L / 1000
Texture Resolution: 50 to 250 DPI (userconfigurable)
Texture Colors: 24 bits, sRGB-calibrated
Depth of field: 30 cm (12 in)
Output file formats: .ma, .dae, .obj, .x3dz, .x3d, .zpr,
.wrl, .fbx, .ply, .stl, .txt
3D скенер, портативен, достатъчно лек и удобен за ползуване с едната ръка; за прецизно и непрекъснато 3D сканиране на повърхността
на твърди тела (статични обекти), с достатъчно бързодействие за едноактни 2D проекции на умерено подвижни и/или променливи
обекти (например, биологични обекти), с възможност за цветово отделяне; автономен, с достатъчен капацитет на акумулаторната
батерия за автономна работа над 2 часа, за работа при голям диапазон на околната осветеност върху сканирания обект; безопасен за
очите на оператора, на околния персонал и/или на сканирания актьор, с необходимия софтуер за ефективен (бърз и прецизен)
компютърен анализ и 3D реконструиране на повърхността на сканирания обект, с приятелски програмен интерфейс към оператора за
3D визуализация, 2D сечения, сегментиране по цветност и/или интензитет, измервания на дълбочината до сегментациите, както и
съвместимост с популярните операционни среди (Windows и др.), CAD/CAM/CAE системи и файлов трансфер.
9/22/2014
www.karastoyanov.com
21
http://www.iict.bas.bg/acomin
INSTITUTE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE
„Високопроизводителна модулна дискова система“
Дисковата система е от модулен тип, може да се управлява като едно цяло чрез уеб- базиран
интерфейс и също така чрез команден ред (чрез telnet или ssh достъп). Състои се от всички
необходими устройства, осигуряващи качественото функциониране на системата в режим на
натоварване 24х7, като включва и комуникационен шкаф и устройство за поддържане на
непрекъснато електрозахранване (UPS).
Системата поддържа достъп до дисково пространство, като се поддържат както различни видове
дискове, така и дискове от тип SSD. Поддържа се и смесването на различните видове дискове в една и
съща система. Системата се състои от един или два модула - един основен и евентуално един
допълнителен разширителен модул. Системата може да поддържа и добавянето на повече
разширителни модули.
9/22/2014
www.karastoyanov.com
22
http://www.iict.bas.bg/acomin
Institute of Information and
Communication Technologies
9/22/2014
www.karastoyanov.com
23
http://www.iict.bas.bg
Institute of Information and
Communication Technologies
Благодаря за вниманието !
9/22/2014
www.karastoyanov.com
24
http://www.iict.bas.bg
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
22
Размер файла
3 539 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа