close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПОРТФОЛИО

код для вставкиСкачать
• Общи сведения
• Повишаване на квалификацията
• Самообразование
• Самооценка
• Допълнителен опит
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА
ДЕЙНОСТ
МЕТОДИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
ИЗВЪНКЛАСНА
ДЕЙНОСТ
• Моята педагогическа философия
• Творчески работи на учениците
• Иновационни образователни технологии
• Участие в методическо обединение
• Изготвяне на годишен работен план
• Създаване и поддръжка на училищен сайт
• Поддръжка на електронен дневник
• Извънкласни мероприятия
• Участие в комисии
• Материално-техническа база
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
2
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
3
Име:
Длъжност:
Родена:
Образование:.
E- mail:
копие на дипломи, CV
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
4
Домашен адрес
Личен телефон:
E-mail:
Служебен адрес
2227 Божурище, община
Божурище, област Софийска
ул. “Иван Вазов ” № 10
Служебен телефон:
02 993 31 62
E-mail:
„Разработване и управление на
проекти”-16часа, 2006г. МОН
копие
Английски език А- 2007г., ALEXANDER
Language Schools
копие
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
6
копие
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
7
"Докато си жив, учи. Не очаквай старостта
да донесе със себе си мъдростта" - Солон.
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
8
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
9
Силни страни:
Слаби страни:
“Хора, които нямат недостатъци, имат
твърде съмнителни качества.
А. Линкълн
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
10
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
11
Приоритети:
Принципи:
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
12
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
13
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр.
Божурище Камелия Петрова Костова
14
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
16
съобразен с държавните изисквания
Дисциплина
Клас
Вид на
изучаване
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
17
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
18
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
19
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
20
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
21
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр.
Божурище Камелия Петрова Костова
22
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
23
СОУ "Летец Христо Топракчиев" - гр. Божурище
Камелия Петрова Костова
24
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
7
Размер файла
3 705 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа