close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
“ Інклюзивна освіта – шлях до
активного суспільного життя
дітей з особливими потребами ”
Основними принципами Конвенцією
ООН про права інвалідів проголошені:
a) повага до властивої людині гідності, його особистої
самостійності, включаючи свободу робити свій власний
вибір, і незалежності;
b) недискримінація;
c) повне і ефективне залучення до суспільства;
d) повага до особливостей інвалідів та їх прийняття як частини
людського різноманіття і частини людства;
e) рівність можливостей;
f) доступність;
g) рівність чоловіків і жінок;
h) повага до здібностей дітей-інвалідів, що розвиваються, і
повага до права дітей-інвалідів зберігати свою
індивідуальність.
Ратифікація Україною Конвенції
ООН про права інвалідів
16.12.2009р.
Держави-учасниці визнають право інвалідів на
освіту. Для цілей реалізації цього права без
дискримінації й на підставі рівності
можливостей держави-учасниці забезпечують
інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання
протягом усього життя…
Науково-педагогічний експеримент
«Соціальна адаптація та інтеграція в
суспільство дітей з особливостями
психофізичного розвитку шляхом
організації їх навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах»
реалізується за підтримки Міністерства
освіти і науки України та Інституту
спеціальної педагогіки АПН України
2001-2007 та 2008-2013
Правові аспекти:
План дій із запровадження інклюзивного
навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах на 2009- 2012 роки, наказ Міністерства
освіти і науки України №855 від 11.12.2009
Концепція розвитку інклюзивної освіти і науки
України від 01.10.2010 №912
Постанова Кабміну «Про затвердження
порядку організації інклюзивного навчання в
ЗНЗ» № 872 від 15.08.2011 р.
Програма розвитку освіти м.
Львова на період 2008-2012рр.
Проект «Система освіти дітей з особливими потребами»
Мета:
забезпечення умов для розвитку та адаптації в суспільстві
дітей з особливими освітніми потребами;
створення системи виявлення, обліку, надання
консультаційно-діагностичної допомоги дітям;
інтеграція дітей з особливими потребами у СЗШ та ДНЗ.
Розширення мережі шкіл та груп: СЗШ№82, СЗШ№95,
СЗШ№66, СЗШ№99, СЗШ№60, СЗШ№9, ДНЗ №75, НВК
«садок-школа «Малюк», ДНЗ «Барвінок», ДНЗ№106,
ДНЗ№35, ДНЗ№179, ДНЗ№38, ДНЗ№ 155, ДНЗ№86.
74 ЗСШ та 6 ДНЗ м. Львова залучили дітей з
особливими освітніми потребами, з них:
• 114 діти з порушеннями опорно-рухового
апарату;
• 84 діти з психоневрологічними і
поведінковими розладами (в т. ч.
синдромом Дауна, аутизм);
• 20 діти з порушеннями зору;
• 76 діти з порушеннями слуху.
(за данними Львівського Інклюзивного ресурсного центру)
Канадсько- український проект
“Інклюзивна освіта для дітей з
особливими потребами в Україні”
(2008-2013рр.)
Компонент «Соціальна політика» - Національна
асамблея інвалідів України, Канадський центр
вивчення неповносправності;
Компонент «Освіта» - Інститут спеціальної
педагогіки АПН України, Університет ім. Гранта
МкЮена;
Компонент «Громадянське суспільство» Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», Університет
ім. Гранта МкЮена
Львівський Регіональний
Інклюзивний центр
Основні функції:
Координація
Навігація
Інформування
(веб-сайт проекту: www.education-inclusive.com)
Інклюзія
• Це коли ти є частиною того, що й інші, коли
тебе приймають як такого, що до них
належиш.
• Це бути включеним у життя і брати у ньому
участь, використовуючи власні спроможності
у щоденній діяльності, як член громади.
Інклюзивна освіта
• Звичайний клас не розглядається таким, який
він є, а таким, яким він може бути.
• Усі діти працюють в команді, спілкуються і
функціонують з іншими дітьми, у яких інші
можливості, це дає їм відчуття єдності.
Неповносправність
• Вада здоров’я – травма чи захворювання, яке триває
протягом довгого часу, і внаслідок чого особа стає
відмінною від того, що вважається нормою.
• Неповносправність – втрата або обмеження можливостей
рівноправної участі у житті суспільства у зв’язку з існуючими
соціальними перешкодами та перешкодами і
навколишньому середовищі.
• Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму,
зумовленим захворюванням, наслідком травм або з
уродженими дефектами, що призводить до обмеження
життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і
захисті.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні Стаття 2.
Моделі неповносправності
• Медична модель
• Неповносправність це недобір або анормальність,
це - вада.
• Неповносправність концентрується в даній особі
(існує всередині самої особистості).
• Усунення проблем, пов’язаних з
неповносправністю, полягає у лікуванні даної особи
або її пристосуванні до норми
• Ставлення як до людей хворих, пацієнтів, які
повинні підкорятися лікарям, опікунам, владі тощо
Моделі неповносправності
Соціальна модель
• Неповносправність це відмінність, різниця: я маю дві ноги,
він – одну, я чую, він – ні.
• Неповносправність походить із взаємовпливу даної особи і
суспільства, яке є недоцільно організованим і робить
помилки, в результаті чого потерпають певні люди
• Суспільство створює проблеми для людини з
неповносправністю
• . Тому треба:
• Змінювати середовище, де перебуває людина із
неповносправністю
• Чинником покращення ситуації може бути дана особа або
організація, яка виступає від її імені або
• Ставлення як до громадян, які на рівні з іншими живуть
життям суспільства (громади)
Міжнародні документи
2006р. Декларація ООН про права інвалідів
1994р. Саламанська декларація щодо освіти осіб з
особливими потребами (ЮНЕСКО)
1993р. Стандартні правила забезпечення рівних
можливостей для інвалідів (затвердженні ООН)
1989р. Конвенція про права дитини
1971р. Декларація про права розумово відсталих осіб
1960р. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі
освіти
1948р. Загальна декларація прав людини
Правові аспекти:
Конституція України, закони України: «Про дошкільну
освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про
охорону дитинства»
Указ Президента України від 20.03.2008р. №244 «Про
додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в
Україні»
Указ від 18.12.2007р. №1228 «Про додаткові невідкладні
заходи щодо створення сприятливих умов для
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями»
Діти з особливими потребами:
• Діти з інвалідністю
• Діти з незначними порушеннями здоров’я
• Діти з соціальними проблемами
• Обдаровані діти
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
63
Размер файла
295 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа