close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA

код для вставкиСкачать
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
ФАСАДНИТЕ ОБВИВКИ – СЪВРЕМЕННИТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОЕКТАНТИ,
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИНВЕСТИТОРИ
арх. инж. Климентин Чернев
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
ГЛОБАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ, КОИТО ПРОМЕНЯТ СВЕТА:
T1 ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ
• ръст на населението
• увеличаваща се продължителност на живота
• урбанизация
T2 ПАЗАРНА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
• трайно глобализиране
• BRIC: новите могъщи пазари - Бразилия, Русия, Индия,
Китай
• целия останал свят
T3 ИЗЧЕРПВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
• енергия
• вода
• други суровини и блага
T4 ПРОМЯНА НА КЛИМАТА
• увеличаващи се емисии CO2
• глобално затопляне на планетата
• застрашаване на екосистемите
T5 ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
• количествено увеличение на технологиите
• увеличен иновационен потенциал
• епоха на науката за опазване на околната среда
T6 ГЛОБАЛНАТА НАУКА
• научна база
• полова култура
• конкурентна среда
T7 ОБЩАТА ГЛОБАЛНА ОТГОВОРНОСТ
• глобално коопериране
• увеличаваща се мощ на неправителствените
организации
• нарастваща благотворителност
източник: Roland Berger Strategy Consultants, Trend Compendium 2030
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
Природните катастрофи по света 1980 – 2012 год.
Развитие на средностатистическата температура на планетата
2013
Средна температура за периода 1960 - 1990
1850
+0,8K
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
Природните катастрофи по света 1980 – 2012 год.
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
Природните катастрофи по света - 2012 год.
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
Глобалното развитие на нефтодобива на планетата
Polaröl
Tiefseeöl
Schweröl
konventionelles Öl
източник: BP Statistic Review of World, 2007
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
Енергийната ефективност – пазарът на близкото бъдеще
икономия на
енергия
непроучена енергия
геотермална/океанска енергия
соларна енергия
вятърна енергия
ВЕИ
енергия
водноелектрическа енергия
нов вид биомаса
традиционна биомаса
атомна енергия
газ
нефт
въглища
Невъзобновяема
енергия
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
40 %
от енергийните нужди на планетата
и свързаните с тях емисии CO2 се
дължат на съществуващия сграден
фонд
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
СГРАДНИТЕ ОБВИВКИ – съвременни предизвикателства пред
проектанти и инвеститори
Минимизиране на топлинни загуби
град
сграда
фасада
· от трансмисия
· от вентилация
(U-коеф.)
(проветрение/фуги)
Оптимизиране на топлинните печалби
· пасивно използване на слънцето (зима)
· активна слънцезащита (лято)
· акумулиране на топлина (PCM)
· охлаждане (нощно охлаждане)
Използване на дневната светлина
· остъклени площи ( големина и разположение )
· направляване / разсейване на светлина
Активно използване на соларната енергия
· термична (топла вода)
· електрическа ( BIPV )
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
СГРАДНИТЕ ОБВИВКИ – съвременни предизвикателства пред
проектанти и инвеститори
децентрална
вентилация
високоефективна
слънцезащита
Концепцията
пестене и печелене на
енергия ( Schüco E² )
интегрирана
фотоволтаика
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
СГРАДНИТЕ ОБВИВКИ – съвременни предизвикателства пред
проектанти и инвеститори
ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА
ВИСОКА
О.К.
НИСКА
Концепцията
адаптивната фасада
Nacht
Tag
Nacht
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
СГРАДНИТЕ ОБВИВКИ – съвременни предизвикателства пред
проектанти и инвеститори
неподвижен PV - слой
слънцезащите слой
термоизолационен слой
остъклен слой
Концепцията
адаптивната фасада ( Schüco 2° )
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
СГРАДНИТЕ ОБВИВКИ – съвременни предизвикателства пред
проектанти и инвеститори
Концепцията
адаптивната фасада
( Schüco 2° )
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
СГРАДНИТЕ ОБВИВКИ – съвременни предизвикателства пред
проектанти и инвеститори
Концепциятата
ПАРАМЕТРИЧНА ФАСАДА
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
СГРАДНИТЕ ОБВИВКИ – съвременни предизвикателства пред
проектанти и инвеститори
Концепциятата ПАРАМЕТРИЧНА ФАСАДА
( Schüco PARAMETRIC FREEDOM )
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
СГРАДНИТЕ ОБВИВКИ – съвременни предизвикателства пред
проектанти и инвеститори
интегрирана фасадна фотоволтаика ( BIPV )
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
СГРАДНИТЕ ОБВИВКИ – съвременни предизвикателства пред
проектанти и инвеститори
интегрирана фасадна автоматизация
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
СГРАДНИТЕ ОБВИВКИ – съвременни предизвикателства пред
проектанти и инвеститори
обектово проектирани фасадни системи
Folkart Tower
Измир, Турция
огънати елементни
фасади
Ministry of Taxation
Баку, Азърбайджан
усукани елементни
фасади
Vertigo Tower
София
нагънати елементни
фасади
URBAN AND BUILDING INNOVATION FORUM - SOFIA, 27.05.2014
СГРАДНИТЕ ОБВИВКИ – съвременни предизвикателства пред
проектанти и инвеститори
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
арх. инж. Климентин Чернев
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
3
Размер файла
10 663 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа