close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация к диплому

код для вставкиСкачать
Криптографическая система на основе фрактала Мандельброта
Криптографічна система на основі фракталу Мандельброта
Керівник ктн доц Болтьонков ВО
Виконав ст гр АН
-
064
Чуп
i
лко
Денис Витал
i
йович
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
на одержанн́ кваліфікації спеціаліста
Мета та задачі проекту
Мета проекту —
розробка криптографічної системи із використанн́м фракталів
Дл́ дос́гненн́ цієї мети необхідно вирішити наступні задачі
1.
Аналіз існу̀чих криптографічних алгоритмів у ́ких застосову̀тьс́ фрактали 2.
Вибір алгоритмів функціонуванн́ та складових частин системи
3.
Програмна реалізаці́ обраних алгоритмів
4.
Оцінка ́кості реалізованої системи
Фрактал Мандельброта –
це сукупність елементів пол́ комплексних чисел дл́ ́ких послідовність
, що визначена ітераційно за правилом
+
1
=
2
+
,
де
0
=
0
не пр́мує до нескінченності тобто <
2
.
Генерація відкритого ключа
Дл́ генерації кл̀ча використовуєтьс́ рекурсивна функці́
:
0
=
=
∙
−
1
−
1
=
∙
∙
−
1
де і –
точки що належать до множини Мандельброта
–
кількість ітерацій
при дос́гненні ́кої обчисленн́ рекурсивної функції зупин́єтьс́
Схема обміну ключами
Генерація секретного ключа
Дл́ генерації кл̀ча використовуєтьс́ рекурсивна функці́
:
0
=
|
=
∙
−
1
−
1
=
∙
−
1
+
1
=
∙
де , і
–
параметри обрані на попередньому етапі
|
–
відкритий кл̀ч отриманий від другої сторони
Шифрування тексту
Алгоритм перетворенн́ тексту у комплексне число
1.
строка розбиваєтьс́ на послідовність текстових символів
2.
кожен символ перетвор̀єтьс́ в його двійкове поданн́
3.
отримане двійкове число ділитьс́ на праву і ліву частини
4.
кожна частина перетвор̀єтьс́ в дес́ткову форму
5.
виконуєтьс́ нормуванн́ обох частин з мето̀ отримати значенн́ що лежать у діапазоні [Ϭϭ]
6.
з двох частин формуєтьс́ комплексне число прийма̀чи отримані величини за дійсну і у́вну частини відповідно
Схема цифрового підпису
Вимоги до системи
Програмний продукт повинен забезпечувати
•
створенн́ спільного секретного кл̀ча
•
шифруванн́ та розшифруванн́ тексту
•
цифровий підпис наданих повідомлень
Користувач системи повинен мати можливість
•
введенн́ вихідних даних вручну або їх генерації випадковим чином
•
обранн́ власних параметрів безпосередньо на зображенні фракталу
•
отриманн́ результатів роботи у зручній формі
.
Інтерфейс програми
Компоненти системи
Оцінка якості системи
Довжина ключа, біт
Фрактальний алгоритм
?Á?5???%????ª???4?4??
-
Хеллмана
8
256
57
16
65536
6549
32
4294967296
203581417
64
1.84467E+19
4.26241E+17
128
3.40282E+38
3.88277E+36
192
6.2771E+57
4.75536E+55
256
1.15792E+77
6.56559E+74
512
1.3408E+154
3.7896E+151
Висновки
Рекурентні відношенн́ що становл́ть основу множини Мандельброта забезпечу̀ть хаотичну поведінку та суттєву залежність процесу від початкових умов Ці властивості дозвол́̀ть створити криптографічну систему що здатна використовувати їх дл́ вирішенн́ поставлених задач
Спроектована криптографічна система поєднує в собі засоби створенн́ кл̀чів шифруванн́ текстових повідомлень та генерації цифрового підпису Завд́ки властивост́м фракталів система забезпечує високу ́кість шифруванн́ але не потребує великої кількості ресурсів дл́ функціонуванн́
Дякую
за увагу
Автор
Chupa
Chupa14   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
204
Размер файла
962 Кб
Теги
криптография, шифрование, фрактал
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа