close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА
1.Формиране на политическата
карта
1.1 Независими държави
•
след края на II световна война до 1991
година – 6 държави (Югославия, Румъния,
Албания, Гърция, България и Турция);
1.Формиране на политическата
карта
• След
промените от
1990 година :
разпадане на
Югославия
1.Формиране на политическата
карта
Югославия
Сърбия, Словения,
Хърватска,
Македония,
Босна и
Херцеговина
(1990 г.)
Черна гора
(2006 г.)
Косово
(2008 г.)
1.Формиране на политическата
карта
1.2 Възникване на военни конфликти
- войната в Югославия
1.Формиране на политическата
карта
1.3 Промени във формата на държавното
устройство:
- Югославия – федеративна република
- съвременните държави – 11 унитарни
републики
1.4 Регионални
Създадена 1992 г.
организации
ОЧИС
Седалище - Истанбул
Главна цел
Основни цели на
сътрудничество
• изграждане на
пътна мрежа
• единна енергийна
система
• развитие на
туризма
• опазване на
природната среда
Да осигури мира,
сигурността и
икономическото
развитие на
черноморския
регион.
Държави членки
Русия, Украйна,
Грузия, Армения,
Азърбайджан,
Турция, Гърция,
България,
Румъния, Молдова,
Сърбия, Албания
2.Групиране на страните
Според географското
положение
Морски
Черноморски
Вътрешно континентални
Средиземноморски
Адриатически
2.Групиране на
страните
Румъния
По брой
на населението
Черна гора
Големи
Малки
2.Групиране на страните
По площ
Косово
Румъния
Големи
Малки
2.Групиране на страните
по площ
Площ (хил.кв.км)
7%
2% 4%
11%
7%
14%
3%
17%
31%
1%
3%
Албания
Босна и Херцеговина
България
Гърция
Косово
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Хърватия
Черна гора
Атина – Акропола
Белград – “Скупщина”
Парламентът в Букурещ
Загреб
Любляна
Подгорица – Висящият мост
Прищина – Националната
библиотека
Сараево
Скопие – Мостът над река
Вардар
Тирана
София
Балканските страни – част от
Обединена Европа
Открийте, кои са географските
обекти :
• І група – 410 с.ш., 190 и.д.
• ІІ група – 380 с.ш., 230 и.д.
• ІІІ група - 450 с.ш., 260 и.д.
Сравнете, кои са приликите и разликите
между дадените обекти?
Модел за самооценка
• Какви дейности извършихме?
• Как се справихме?
• Подредете ги по сложност за себе си.
Домашна работа
• С помощта на мащаба, определете
разстоянието между столиците, като
използвате картата от атласа на стр.14
• Ігр. Скопие – Тирана
• ІІгр. Белград – София
• ІІІгр. Атина – Букурещ
( Пожелание: Представете чрез презентация
забележителностите в избрана от вас
столица.
www.bg.wikipedia.org )
Забавна география
• УЧИ, КАТО ИГРАЕШ И СЕ ЗАБАВЛЯВАШ
НА:
WWW.TOPIGRI.BG
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
13
Размер файла
2 612 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа