close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Портфоліо
Тимофіюк Оксани Олексіївни
методиста, який відповідає
за психологічну службу закладів
освіти
Млинівського
районного
методичного кабінету
Успіх приходить до того, хто
робить те, що найбільше любить.
М.Форбс
Дані про методиста:
ПІП
Місце роботи
Тимофіюк Оксана Олексіївна
комунальна установа “Млинівський районний
методичний кабінет” Млинівської районної ради
Рівненської області
Предмети, за які відповідає:
- психологічна служба закладів освіти району;
- робота з обдарованими учнями
Педагогічний стаж 6 років
Стаж методичної роботи 2 роки
Кваліфікаційна категорія спеціаліст
Освіта
вища, Волинський державний університет імені
Лесі Українки, 2001 р., за спеціальністю психолог,
викладач психології
Науково-методична проблемна тема
психологічної служби Млинівського району
Підвищення психологічної компетентності
всій учасників навчально-виховного
процесу через
соціально-психологічний супровід
Дані про підвищення кваліфікації
№
за/п
Термін
проходження
курсів
Місце
проходження
Тема курсової
роботи
Тематика
курсів
№
посвідчення
1
26.09.19.10.2005р.
Рівненський
ОІППО
Реалізація
превентивного
напрямку роботи
психолого з
учнями
Практична
психологія
та
соціальна
робота
СПК
050296
2
04.01.07.05.2011р.
(очнодистанційні)
Рівненський
ОІППО
Моніторинговий
підхід до
вивчення стану
навчання і
виховання
Методисти
районних
(міських)
методичних
кабінетів
СПК
103884
Нормативно-правові документи
організації та функціонування психологічної служби системи
освіти
І. Загальні
1.1. Конституція України
1.2. Закон України № 1060 «Про освіту»
1.3. Закон України №2984 Про вищу освіту
1.4. Закон України 200-12-07 №2120 Про позашкільну освіту
1.5. Закон України 20-04-06 №1642-ІІІ Про загальну середню освіту
1.6. Закон України 1999-05-12 №652 –XIV Про професійно-технічну освіту
1.7. Постанова кабінету Міністрів України 1993-11-03 №896 Про Державну національну
програму "Освіта" ("Україна ХХІ століття")
1.8. Закон України 2001-04-26 № 2402-III Про охорону дитинства
1.9. Наказ МОН Українини від 06.10.2010 № 930 про затвердження Типового положення
про атестацію педагогічних працівників
1.10. Конвесія про права дитини (Конвенція ратифікована Постановою ВР N 789-XII ( 78912) від 27.02.91 )
ІІ Про психологічну службу
2.1. Наказ МОН України 2009-07-02 №616 Про внесення змін до Положення про
психологічну службу системи освіти України
2.2. Наказ МОН України 2009-12-30 №1248 Про покращання соціально-педагогічного і
психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних
закладах ІІІ-IV рівнів акредитації
2.3.Лист МОН 200-09-09 №1-6-616 Про розрахунок ставок практичних психологів та
соціальних педагогів в загальноосвітній навчальних закладах
Нормативно-правові документи
організації та функціонування психологічної служби
системи освіти
2.4. Етичний кодекс психолога
2.5. Наказ МОН України N 864 від 28.12.2006 Щодо планування діяльності, ведення
документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України
2.6. Наказ МОН України N 385 від 14.08.2000 Про затвердження Типового положення про
центри практичної психології і соціальної роботи
2.7.Наказ МОН України від 20-04-2001 №333 Про затвердження Положення про
експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в
навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
2.8.Наказ МОН України N 691 від 19.10.2001р. Про затвердження Положення про
психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
2.9.Концепція розвитку психологічної службт системи освіти України на період до 2012
року.
2.10. Лист УНМЦППСП від 14.09.2009р. №83 Про основні напрямки діяльності
психологічної служби сисстеми освіти у 2009-2010 навчальному році
2.11. Лист МОН України від 19.06.2008 р. Про присвоєння педагогіних звань працівникам
ппсихологчної служби системи освіти
2.12. Лист МОН України від 20.01.2011 р. Про мобільний соціально-психологічний пункт
освітнього округу
2.13. Посадові інструкції Методиста який відповідаєза психологічну освіту закладів
освіти
Програми,
які реалізує психологічна служба
Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 20092015 роки
Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до
2015 року
Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого
впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року
Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016
року
Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на 2009-2013 роки
ПРООН/ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “Рівнийрівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”
Реалізація обласної Програми національного виховання
учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки
Кількісний склад
психологічної служби
25%
10%
65%
Практичні психологи в ДНЗ - 2
Практичні психологи в ЗНЗ - 13
Соціальні педагоги в ЗНЗ - 5
Якісний склад
працівників психологічної служби
80%
70%
75%
60%
50%
40%
30%
20%
15%
10%
10%
0%
Р1
спеціалісти
І категорія
Ряд1
ІІ категорія
Вивчення запитів та потреб
педагогічних працівників
Діагностика
професійної компетенції
вчителя з метою
визначення
науково-методичної
проблемної теми
Діагностика
самооцінки роботи
районної
школи молодого спеціаліста
ППСП
Діагностика
педагогів
Діагностика
самооцінки роботи
районного
методичного об'єднання
ППСП
Діагностика
самооцінки роботи
районного
семінару-практикуму
ППСП
Самоосвіта
Докурсова, післякурсова підготовка
Масові форми
Індивідуальні консультації
Групові форми
Конкур-ярмарок педагогічних ідей
Групові консультації
Звітна нарада ППСП
Школа молодого спеціаліста ППСП
Семінар-практикум ППСП
Методичне об'єднання ППСП
Інструктивно-методична нарада
Форми методичної роботи
психологічної служби
Науково-методична рада
Млинівського районного
методичного кабінету
Індивідуальні форми
Організація
науково-методичної роботи
Методичні структури
Методичне об'єднання
практичних психологів та
соціальних педагогів
Забезпечення подолання
негативних емоційних проявів
дитини через підвищення
професійної компетентності
практичних психологів та
соціальних педагогів
Районний семінар-практикум
практичних психологів
та соціальних педагогів
Застосування основних психокорекційних
напрямів як методів особистісного
зростання дитини,
що спрямовані на
профілактику
шкільної
психофізіологічної
тривожності
Районна школа молодого
спеціаліста практичних
психологів
та соціальних педагогів
Психолого-педагогічні
знання у формуванні
професійної компетентності
практичного психолога та
соціального педагога
Сфера діяльності працівників психологічної
служби
Область
Психологічний супровід:
- учнів “групи ризику”;
- обдарованих дітей;
-дітей з особливими потребами;
- дітей, адаптаційних періодів
Психологічна просвіта
Район
Превентивні заходи
ППСП
Районна експертна
комісія для здійснення
експертизи психологічного
та соціологічного
інструментарію
Освітній округ
Моніторингові
дослідження
Мобільні
соціально-психологічні
пункти освітніх округів
Школа
Проведення тренінгів,
ділових ігор,
консультацій учасникам
НВП
Наші світлини
Наші світлини
Наші світлини
Участь у проведенні конференцій, семінарів,
“круглих столів” районного рівня
Виступ на районному семінарі-практикумі заступників директорів з навчальновиховної роботи з теми “Діагностика як система синтезу, що спрямована на
визначення та ефективне розв’язання науково-методичної проблемної теми”
Виступ на районній науково-практичної конференції з теми «Пошук оптимальних
моделей профільного навчання старшокласників та відпрацювання інноваційних
технологій їх впровадження, удосконалення державно-громадського управління в
закладах освіти та впровадження комплексної модульно-цільової програми «Нова
генерація Млинівщини»
Виступ на серпневій конференції педагогічних працівників “Про підсумки розвитку
освіти в Млинівського району в 2009-2010 навчальному році та завдання на 20102011 навчальному році”
Участь у проблемному семінарі “Забезпечення соціально-правового захисту
неповнолітніх, попередження антигромадських проявів в їх середовищі шляхом
координації дій виконавчої влади, засобів масової інформації, громадськості”
Участь у проведенні конференцій,
семінарів, “круглих столів” районного рівня
Підготовка та проведення семінару-практикуму керівників шкільних
методичних об'єднань класних керівників “Система роботи школи із
запобігання та розв'язання дитячої конфліктності та попередження
правопорушень серед неповнолітніх”
Проведення тренінгу “Впровадження гендерного підходу у виховній
діяльності як основний чинник успішної соціалізації особистості учня
та рівного правового, соціального, економічного статусу майбутніх
жінок та чоловіків” для заступників директора з виховної роботи.
Виступи на районних методичних структурах з метою підвищення
психологічної компетентності педагогічного працівника
Участь в обласних заходах
Участь у червневих обласних педагогічних студіях із теми “Інноваційні підходи до
організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в 2011-2012
навчальному році” виступ на студії практичної психології та соціальної робити з теми
“Роль працівників психологічної служби у наданні якісних соціально-психологічних
послух усім учасників навчально-виховного процесу через підвищення професійної
компетентності”
Практичний психолог Млинівської гуманітарної гімназії Сасюк Н.Ю. член творчої групи
для практичний психологів “робота психолога з педагогічним колективом”
Соціальний педагог Млинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Шевчук О.І. член творчої групи
для соціальних педагогів “Зміст, форми і технології роботи соціального педагога з
батьками вихованців, учнів, студентів”
Виступ практичного психолога Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шевчук С.П. на
Всеукраїнській конференції в м. Рівне з теми “Орієнтація на усвідомлений вибір
професійного майбутнього дитини як аспект формування багатогранної особистості
Організація моніторингової діяльності
№
З/П
Тема моніторингу
мета
Цільова
група
1
Умови забезпечення психічного
стану учнів навчальних
закладів
Раннє виявлення дітей, яким необхідна
допомога у розвитку навчальних навичок
3-річні, 5річні діти; учні
1, 5,10 класів
2
Дотримання прав дитини
Вивчення проблем підліткового
насильства та розробки рекомендації для
педагогів батьків щодо попередження
фактів агресивності і жорстокості серед
неповнолітніх
Батьки,
педагоги, учні
3
Визначення професійної
компетентності педагогічних
працівників
Проаналізувати рівень компетентності
педагога на етапі вхідного діагностування
в ході роботи над науково-методичною,
проблемною темою
Педагоги
району
4
Рівня обдарованості
Визначення рівня обдарованості
учнівської молоді
Учні 5, 7, 10
кл
5
Рівня вихованості учнів
Визначити рівень вихованості учнів
Учні 3-11 кл.
6
Ціннісних ставлень та
орієнтацій
Визначення рівня ціннісних ставлень та
орієнтацій учнівської молоді
Учні 3-11 кл.
Підготовка власних друкованих матеріалів
Тимофіюк О. О. Такі різні діти… // Освітянський вісник. - 2010 р. - № 8-9. Висвітлені
питання, що стосуються особливості роботи з дітьми «групи ризику». Охарактеризовані
основні підгрупи таких дітей, надані поради для роботи та індивідуального підходу до цієї
групи дітей.
Тимофіюк О.О. Проблеми адаптаційного періоду у переході учнів до середньої школи
ланки школи та особливості роботи з учнями 5-х класів // Освітянський вісник. – 2011 - №
3.Висвітлені труднощі, що виникають адаптаційного періоду п’ятикласників. Охарактеризовані
основні труднощі даного періоду та подані рекомендації щодо роботи з учнями.
Тимофіюк О.О. Довірливі стосунки між батьками і дітьми (на допомогу класному
керівнику)// Освітянський вісник. - 2011 - № 4.Подані матеріали до класних зборів.
Розкривається питання емоційного комфорту дитини через сімейні стосунки. Розглядається
результати дослідження «довірливі стосунки між батьками та дітьми»
Тимофіюк О.О. Проблема емоційного та професійного вигорання педагога //
Освітянський вісник – 2011 № 8 Розкриваються компоненти емоційного вигорання, подана
методика діагностування «емоційного вигорання» В.В. Бойка. Розкриті способи профілактики
та подолання емоційної напруженості.
Від казки до реальності «Казковий вік. Тимофіюк О.О. // Освітянський вісник – 2010 №4 В
методичному посібнику висвітленні питання вікової психології молодшого школяра, вміщенні
психодіагностичний інструментарій для діагностики дітей цього віку
Методи психопрофілактики відхилень у поведінці учнів підліткового віку.
ТимофіюкО.О. В методичному подані методичні рекомендації щодо організації роботи з
дітьми, що мають прояви девіантної поведінки. А саме, особливості дітей підліткового віку,
негативних проявів у поведінці, діагностичні методики вивчення девіантних підлітків та методи
корекції відхилень у поведінці дітей.
Підготовка друкованих матеріалів
працівників психологічної служби
Шевчук С.П.
Психологізація навчально-виховного процесу через розвиток
природних обдаровань та творчих здібностей» Матеріали методичного посібника
присвячено психологічним аспектам роботи з обдарованими дітьми та їх сім’ями. Зокрема,
розкрито загальну структуру та характер обдарованості та психолого-педагогічні аспекти
виявлення загальної творчої обдарованості дитини. Значна увага приділяється ролі сім’ї у
розвитку творчого обдарування дитини. Пропонуються завдання на розвиток креативних
здібностей дитини: творчої уяви та фантазії, пізнавальної активності, кмітливості, інтуїції,
комунікабельності, емоційності.
Дубравська А.М.
Особливості виховання обдарованих дітей в сім`ї Методичному
посібнику міститься інформація, щодо особливостей виховання обдарованих дітей в сімї.
Описанні основні методи та принципи, якими необхідно користуватися батькам, діти яких є
обдаровані. В додатках подано шкалу розумового розвитку, дітей від трьох до 12 років а також
методики, за допомогою яких можна визначити ступінь обдарованості та талановитості
дитини.
Сасюк Н.Ю.Психолого-педагогічний супровід процесу адаптації учнів 5-х класів Посібник
висвітлює особливості педагогічного супроводу процесу адаптації учнів 5-х класів;містить
підбір діагностичних методик, що спрямовані на визначення рівня адаптації учнів, методичні
рекомендації для вчителів з метою організації навчальної діяльності учнів перехідного віку та
корекційні програми з метою згуртування колективу, подолання тривожності та розвитку
пізнавальних процесів учнів
Шевчук С.П.Психологічний супровід професійного самовизначення учнівської молоді
Методичний посібник містить матеріали, що висвітлюють проблему психологічного супроводу
професійного самовизначення учнівської молоді. Вміщені діагностичні матеріали та
розроблені профорієнтаційні заняття
Савалова Т.О.Психологічний супровід учнів-випускників до і під час проходження
зовнішнього незалежного оцінювання В посібнику висвітлені питання щодо психологічного
супроводу учнів-випускників до і під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
Вміщенні діагностичні методики та корекційно-розвиваючі заняття
Леошек М.І.Психологічні особливості соціальної адаптації підлітків В посібнику висвітлені
питання соціальної адаптації, вміщені діагностичні методики
Савицька С.М.«Професійне» та «емоційне» вигорання педагогів, як результат хронічного
професійного стресу В посібнику висвітлені питання щодо професійного вигорання, вміщений
розроблений психологічний тренінг
Організація самоосвіти
Семінари
Педагогів – тренерів
Програми
“Сприяння
просвітницької роботі
“Рівний–Рівному”
серед молоді України
щодо здорового
способу життя”
“Консультування
особистості в кризових
станах. Робота з
психотравмою”
Тренер Рєпнова Т.П.
“Базові навички
медіатора з
розв'язання
конфліктів
м. Рівне
м. Тернопіль
“Психодрама в
роботі з дітьми”
Асоціація Психодрами” м. Київ
“Тренінг
особистісногої
гармонізації
(Психосинтез)”
Луцька асоціація психологічної
майстерності
Філософія успіху
Успіх приходить до того, хто мислить категоріями успіху.
Не бійся себе.
Пізнай самого себе.
Планування.
Наполегливість.
Уява. За допомогою креативності розум людини має вихід у Світовий Розум.
Світ - корабель,
розум – вітрило,
думка –кермо, отже,
стань за кермо, тоді
побачиш на що ти
здатний
Турецьке прислів'я
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
128
Размер файла
1 564 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа