close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

С.В.Назаренко. Додаткова інформація до виступу: презентація

код для вставкиСкачать
ЕКОЛОГІЯ
С.В.Назаренко,
методист НМЦ
природничо-математичної
освіти
ІППО КУ імені Бориса Грінченка
Люди загинуть від невміння
користуватися
силами природи
та від незнання
справжнього
світу
Напис на піраміді Хеопса
Екологія – наука, що вивчає
взаємодію організмів та їх угрупувань
із середовищем існування
Ернст Геккель, німецький біолог (1866 рік)
З грецької:
“ойкос” – дім, житло;
“логос” – вчення.
Аспекти екології (призначення):
Науковий аспект – пошук закономірностей розвитку
природи та їх пояснення
Прикладний аспект – застосування зібраних знань
для вирішення проблем, пов’язаних із навколишнім
середовищем
Завдання:
пізнання законів і закономірностей взаємодії
людського суспільства із Всесвітом з метою
запобігання порушенню екологічної рівноваги
внаслідок антропогенної дії на навколишнє природне
середовище, розробка заходів для забезпечення
екологічної та техногенної безпеки атмосфери.
Екологія:
вивчає
спостерігає,
досліджує,
прогнозує,
моделює стан
живої і неживої
природи,
людського
суспільства і
допомагає
зберегти
природу Землі
Закони Б.Коммонера
Все пов’язано зі всім
Все повинно кудись діватись
Ніщо не дається даром
Природа знає краще, що
робити, а люди повинні
вирішувати, як зробити
якнайкраще
Зв’зок екології з іншими науками
(“Шаровий пиріг” біології за Ю. Одумом)
Інші науки
Екологія
Генетика
Біологія розвитку (ембріологія)
Бактеріологія
Орнітологія
Ботаніка
Ентомологія
Інші науки
Мoлекулярна біологія
Зооекологія
Фітоекологія
Екологія
мікроорганізмів
Прикладна екологія
Екологія
промисловості
Соціоекологія
Біоекологія
Інші науки
“Шаровий пиріг” екології
(Галузі екології)
Екологія систем
Синекологія
Демекологія
Аутекологія
Сфера компетенції екології на прикладі
рівнів організації живої матерії:
Молекулярний
Клітинний
Тканинний
і органний
Організменний
Популяційновидовий
Рівень
екосистеми
Біосфера
Методи екологічних досліджень:
Метод
екологічного
моніторингу
(локальний,
регіональний
чи
глобальний)
Метод
екологічної
ідентифікації
(моделювання
стану природних об’єктів)
Математичне
моделювання
(встановлення
взаємозв’язків
організмів
у
екосистемах)
Екологічні проблеми сучасності:
Керування продукційними процесами (раціональне використання
природних ресурсів);
Стійкість природних та антропогенних ценозів (теорія сукцесій ,
питання видового різноманіття, специфіки біоценотичних зв’язків);
Регуляція чисельності популяції (регуляція чисельності шкідників,
носіїв хвороб, промислових та рідкісних видів);
Екологічний механізм адаптації до середовища (освоєння людиною
екстремальних ландшафтів – високогірних, пустельних, арктичних);
Екологічна індикація (визначення властивостей різних елементів
ландшафту та встановлення напрямів їх змін за видовим складом
організмів, що проживають на цій місцевості);
Екологізація виробництв (виробництво екологічно безпечної продукції
при мінімальних витратах природних ресурсів).
Сукцесія – це послідовна зміна біоценозів
(сукупність взаємопов’язаних угрупувань живих
організмів),
що виникають на одній і тій території внаслідок
природних чи антропогенних факторів.
Завдання екологів сьогодні:
відновлення порушених
утилізація комунально-
екосистем;
оздоровлення ландшафту,
тобто розробка заходів
з метою попередження
захворювання людей у
результаті поширення
різних захворювань у
природному ландшафті;
збереження еталонних
ділянок біосфери;
господарських відходів
міст;
перехід від промислу до
господарства;
забезпечення ефективності
техногенної безпеки
біосфери від забруднень
унаслідок життєдіяльності
людей.
Людина – частина природи і може
існувати тільки зберігаючи її
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
18
Размер файла
617 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа