close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

www.teacher.bg

код для вставкиСкачать
Виртуална класна
стая
Къде по света?
Съдържание
Преглед на проекта
Учебни предмети
Клас
Резюме
Ключови думи
Софтуер
Автор
Адаптиран вариант
Преглед на проекта
Планиране и реализация
Различни учебни предмети, ИТ
Учебни ресурси
II – IV клас
Резултати
Стандарти и оценяване
Проектът описва техника на използване на програмата
Power Point за създаването на учебни дейности, които
ангажират вниманието и интереса на учениците и
изграждат от тях активни участници в процеса на
тяхното обучение.
Мислене, разрешаване на проблеми, персонално учене,
сътрудничество, география, умения за разчитане на карта
Microsoft Office Power Point, Microsoft Local Live
Susie Jones, Cross Ash Primary School, Abergavenny, South
Wales
Румяна Папанчева, Пепа Янева, Красимира Димитрова, Петя
Йорданова
Виртуална класна
стая
Къде по света?
Съдържание
Преглед на проекта
Планиране и реализация
Планиране и реализация
Щракнете върху документите долу за повече
информация.
Учебни ресурси
Цели на проекта – Документът съдържа описание на
целите и задачите на проекта.
Технологично осигуряване – Документът дава
информация за използвания софтуер и необходимото
хардуерно обезпечаване.
Описание на проекта – Документът дава описание на
реализацията и хода на работата по проекта в
оригиналния му вид.
Адаптиран вариант – Документът описва примерна
схема за приложение на проекта в началното училище в
България.
Документи
Резултати
Стандарти и оценяване
Виртуална класна
стая
Къде по света?
Учебни ресурси
Щракнете върху документите долу за повече информация
Съдържание
Преглед на проекта
Планиране и реализация
Учебни ресурси
Адаптирани ресурси – Документът предлага материали,
свързани с адаптирането на проекта за български условия.
Резултати
Стандарти и оценяване
Документи
Виртуална класна
стая
Къде по света?
Съдържание
Преглед на проекта
Резултати
Щракнете върху документите долу, за да видите
презентации или снимки от работата по проекта в
неговия оригинален вид.
Някои от представените материали са на чужд език.
Документи
Планиране и реализация
Учебни ресурси
Резултати
Стандарти и оценяване
Виртуална класна
стая
Къде по света?
Съдържание
Преглед на проекта
Стандарти и оценяване
Планиране и реализация
Учебни ресурси
При разработване на всеки отделен продукт, учителят
следва приетите стандарти в държавните образователни
изисквания по съответния учебен предмет.
Електронният вид на продукта дава възможност за
разработване на вградена в него система за
автоматично оценяване на работата на ученика – след
достигане на крайната цел, да се извежда съобщение за
получена оценка.
Резултати
Стандарти и оценяване
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
4
Размер файла
9 880 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа