close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Думата като част на речта

код для вставкиСкачать
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Обяснете значението на думите.
хладен
говоря
гора
голям
облак
стадо
слама
летувам
хладен - който не е много студен; прохладен
облак-видима маса кондензирани капчици в атмосферата над
повърхността на Земята или друга планета.
говоря –използвам устна реч,изразявам мислите си на глас,съобщавам
стадо-група животни от един вид,които живеят и се хранят заедно
гора- множество дървета, които растат на голяма площ
слама – стъбла от житни растения след овършаването им, като цяло
голям – значителен по размери, по сила, по количество и брой
летувам – прекарвам някъде на почивка, по-дълго време
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Препишете ги в тетрадките си в три колонки според
това какви части на речта са.
хладен
говоря
гора
голям
облак
стадо
слама
летувам
съществително
име
прилагателно
име
глагол
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
На кои думи са синоними някои от дадените думи
и на кои антоними?
студен
приказвам
грамаден
бъбря
топъл
мълча
малък
почивам
огромен
думи
синоними
хладен
студен
говоря
приказвам
антоними
топъл
бъбря
мълча
огромен
малък
гора
голям
грамаден
облак
стадо
слама
летувам
почивам
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Съставете словосъчетания, а след това – и
изречения, като употребите преносно значение с
две думи , а една с пряко.
студен
приказвам
топъл
малък
студен поглед
студен вятър
топли очи
топла супа
грамаден
мълча
бъбря
огромен
почивам
Той имаше студен поглед.
Навън студен вятър разлюля дърветата.
Моят приятел има топли очи и мил поглед.
Мама приготви топла супа.
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Прочетете текста.Защо в него преобладават думи с
пряко значение.
Водата е едно от условията, необходими за живота.Някои
растения и животни живеят във водните басейни.За тях
водата е среда на живот.Организмите се развиват добре
само ако използват чиста вода.
Из учебника ”Човекът и природата”
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Заменете означените думи с подходящи синоними
и ще прочетете текст от романа “Принцът и
просякът” на Марк Твен.
синоними
плахо
извика
съзря
дрипав
хубавичко
радост
загоряло
Когато се приближи, пристъпвайки бавно и
страхливо
плахо бедничкият
покрай часовоите,
Том
окъсан
дрипав
съзря
видяот която
през позлатените
решетки гледка,
без малко не
изкрещя
извика
от
. В двора се виждаше
едно
от игри и
щастие
радостмомче,
упражнения
красивичко
хубавичкона открито…..почерняло
загоряло
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Използвайте изрази с преносно значение и съставете
кратко описание на:
пиленца
зайчета
4
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
4
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
7
Размер файла
8 634 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа