close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Форматиране на текст

код для вставкиСкачать
Представяне на информация
пред публика с презентация
MS PowerPoint 2010
Използване на презентации
Представяне
пред публика
•Правила за създаване
на презентация
•Анализ на аудиторията
Подготовка на
презентация
• Правила за
представяне на
презентация
• Комуникация с
аудиторията
•Съхраняване в
различни файлови
формати
Публикуване в
интернет
Създаване на презентация за
представяне пред публика
Хоризонтална ориентация на информацията
Използване на визуални послания
Добра четливост на текста
Кратки и ясни заглавия
Разполагане по една идея на слайд и смислово
свързани изображения с нея
Контраст в цветовете
Подходящи анимационни и звукови ефекти
Анализ на аудиторията
• Кои и колко са присъстващите?
• Възраст и образование
• Мотиви за участие
• Познания и очаквания на слушателите
ОРГАНИЗАЦИЯ
НА
ПОСЛАНИЕТО
УВОД
ИЗЛОЖЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
10-15%
75%
10-15%
• Представяне
• Основно послание
• Съдържание
• Очаквания
• Лично отношение
• Провокиране на разум и
чувства
• Активиране на внимание
• Ясно открояване
• Мобилизация
• Обобщение
• Обратна връзка
Комуникация с аудиторията
Вербална
Невербална
Вербална комуникация
Да се говори високо, ясно и уверено
Да се говори на разбираем език, според
познавателното ниво на слушателите
Да се избягват паразитни думи
Да се показва позитивно отношение към темата
Да се използва умерен хумор за разведряване
Правилно положение на тялото
Изправена стойка
Обърнато лице към
слушателите
Ръцете са отпуснати до
тялото
Излъчва сигурност и
спокойствие
Неправилна стойка на тялото
Движения с ръцете
Да не се държат предмети в ръцете - отвличат вниманието
Да се жестикулира само при необходимост и в подкрепа на
изложението
Файлови формати за презентации
PPTX
.
•Стандартен
формат за MS
PowerPoint 2010
.PPT
•Формат за
предходни
версии на MS
PowerPoint (972003)
.PDF
•Не позволява
редакции в
съдържанието
•Изцяло запазва
приложеното
форматиране
•Подходящ за
споделяне в
интернет
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
10
Размер файла
816 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа