close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Programele Nationale de
control al factorilor de risc
pentru sanatate-alcool si
tutun
28 IUNIE 2012
ELENA BOLEAC
DIRECTIA PREVENTIE, URGENTE IN
SANATATEA PUBLICA SI
PROMOVAREA SANATATII
MINISTERUL SД‚NД‚TД‚ЕўII
Actualitatea problemei
Morbiditatea
generalДѓ
sporitДѓ a
populaЕЈiei:
пѓ�
пѓ�
пѓ�
77% de
populaЕЈie
suferДѓ de boli
nontransmisibile
14% traume
Еџi otrДѓviri
9% boli
infecЕЈioase
Ponderea principalilor zece factori de risc Г®n povara
bolilor, mДѓsuratДѓ Г®n DALY, Republica Moldova,
1
ManipulaЕЈii parenterale Г®n instituЕЈiile medicale
Plumbul
1,1
2,2
Sexul neprotejat
Consumul ilegal de droguri
1,1
1,9
1,3
Arderea combustibilului solid
Inactivitatea fizicДѓ
3,5
5,1
6,6
5,3
Consumul redus de fructe Еџi legume
Supragreutatea
5,6
Hipercolesterolemia
10
8,8
Hipertensiunea arterialДѓ
12,9
15,3
11,3
3,2
Tutunul
14,9
12,8
Alcoolul
0
5
10
15
BДѓrbaЕЈi
OMS, 2003
27,2
20
Femei
25
30
Rata standard a mortalitДѓЕЈii la 100000 populaЕЈie, cauze selectate atribuite consumului
excesiv de alcool Г®n Republica Moldova comparativ cu Regiunea
EuropeanДѓ
Sursa: European health for all database (HFA-DB)World Health Organization Regional Office for Europe
Updated: January 2012
Rata standard a mortalitДѓЕЈii, atribuitДѓ fumatului Г®n RM
(la 100 mii locuitori)
5
Elaborarea proiectelor Programelor
naЕЈionale
Grup intersectorial de lucru Г®n elaborarea proiectrelor
Programelor NaЕЈionale controlul alcoolului Еџi tutunului
Studii:
пѓ·
пѓ·
Cost-eficacitatea strategiilor de control al consumului de alcool
Г®n Republica Moldova, 2011
Cost-eficacitatea strategiilor de control al tutunului Г®n
Republica Moldova, 2011
AsistenЕЈa Uniunii Europene, experЕЈilor OMS, Centrului
PAS
Programul naЕЈional privind
controlul alcoolului pe anii
2012-2020 (HG RM nr. 360 din
06.06.12)
Reglementare Еџi abordare internaИ›ionalДѓ a
consumului de alcool
п‚— Legea privind supravegherea de stat a sДѓnДѓtДѓЕЈii publice nr. 10
п‚—
п‚—
п‚—
п‚—
п‚—
din 3.03.2009
Legea cu privire la fabricarea Еџi circulaЕЈia alcoolului etilic Еџi a
producЕЈiei alcoolice nr. 1100 din 30.06.1997
Legea privind controlul Еџi prevenirea consumului abuziv de
alcool, consumului ilicit de droguri Еџi de alte substanЕЈe
psihotrope nr. 713 din 6.12. 2001
Politica NaЕЈionalДѓ de SДѓnДѓtate, HG nr. 886 din 6.08.2007
Planul European de AcЕЈiuni pentru Reducerea Consumului de
Alcool pentru anii 2012-2020 (OMS)
Strategiile Regionale Еџi Globale de Reducere a Consumului de
Alcool
Controlul alcoolului: identificarea
problemelor
п‚— Acces nelimitat la bДѓuturi alcoolice
п‚— Mecanism imperfect de control al consumului de alcool
п‚— Lipsa serviciilor de consiliere Еџi a liniei ferbinЕЈi
п‚— Monitorizarea insuficientДѓ a producerii a consumului de
alcool
п‚— Cadrul legal imperfect
 Lipsa mecanismului de instaurare a „taxei pe viciu”
п‚— Sensibilizarea insuficientДѓ a culturii consumului alcoolului
Actualitatea problemei: consum alcool
Studiul „Global status report on alcohol and health”, OMS publicat în 2011
п‚—consumul per capita Г®n litri de alcool pur constituie Г®n total - 18,2 litri per capita de alcool pur anual a persoanelor
de la 15 ani
п‚—Г®n Europa - media de -12,18 litri per capita,
п‚—la nivel mondia l - 6,13 litri per capita
indexul daunei alcoolului:
- Federaţia Rusă – 5
- Republica Moldova – 4
- RomГўnia, Ucraina Еџi Polonia - 3
Studiul „Consumul şi abuzul de alcool în Republica Moldova: evaluarea situaţiei şi impactul lui”
Institutul pentru Societate DeschisДѓ, publicat Г®n 2008
п‚— Г®ntre 69% si 73% dintre bДѓrbaЕЈi (40 gr. alcool / zilnic pur)
п‚— Г®ntre 62% si 66% dintre femei (20 gr. alcool / zilnic pur) depДѓЕџesc limita zilnicДѓ maxim admisibilДѓ de consum de
alcool
Studiului demografic Еџi de sДѓnДѓtate din Republica Moldova, din 2005
п‚—consumul per capita Г®n litri de alcool pur constituia Г®n total 13,2 litri per capita de alcool pur anual a persoanelor
de la 15 ani.
п‚—La bДѓrbaЕЈi consumul de alcool creЕџte rapid, de la 69% la vГ®rsta de 15-19 ani pГ®nДѓ la 83% la grupa de vГ®rstДѓ de 25-29
ani.
La femei consumul creşte de la 42% la vîrsta de 15 – 19 ani pînă la 68% la 45-59 ani.
п‚—peste 17 % din elevi consumДѓ bДѓuturi alcoolice permanent.
Eficacitatea intervenЕЈiilor
Г®n ani de viaЕЈa salvaЕЈi (DALY evitaЕЈi) Г®ntr-un an
(intervenЕЈii combinate)
situaЕЈia anului 2010
6114
majorarea accizelor Еџi testarea Еџoferilor
7873
majorarea accizelor Еџi interzicerea totalДѓ a publicitДѓЕЈii la
produsele alcoolice
10721
majorarea accizelor Еџi consiliere
10463
majorarea accizelor, interzicerea totalДѓ a publicitДѓЕЈii Еџi consiliere
14388
majorarea accizelor, interzicerea totalДѓ a publicitДѓЕЈii, consiliere Еџi
restricЕЈionarea Г®n unitДѓЕЈile comerciale
majorarea accizelor, interzicerea totalДѓ a publicitДѓЕЈii, consiliere,
restricЕЈionare Г®n unitДѓЕЈile comerciale Еџi testarea Еџoferilor
17127
17736
0
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
Ani de viaЕЈДѓ salvaЕЈi
ACEST EVENIMENT ESTE SUSЕўINUT FINANCIAR DE CД‚TRE UNIUNEA EUROPEANД‚
Cost-eficacitatea intervenЕЈiilor prezentatДѓ
Г®n costul mediu (MDL) pentru un an de viaЕЈa salvat (DALY
evitat) Г®ntr-un an (intervenЕЈii combinate)
situaЕЈia anului 2010
3457
majorarea accizelor Еџi testarea Еџoferilor
3516
majorarea accizelor Еџi interzicerea totalДѓ a publicitДѓЕЈii la
produsele alcoolice
2289
majorarea accizelor Еџi consiliere
2208
majorarea accizelor, interzicerea totalДѓ a publicitДѓЕЈii Еџi
consiliere
2555
majorarea accizelor, interzicerea totalДѓ a publicitДѓЕЈii,
consiliere Еџi restricЕЈionarea Г®n unitДѓЕЈile comerciale
2960
majorarea accizelor, interzicerea totalДѓ a publicitДѓЕЈii,
consiliere, restricЕЈionare Г®n unitДѓЕЈile comerciale Еџi testarea
3821
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Costul (MDL) unui an de viaЕЈДѓ salvat
ACEST EVENIMENT ESTE SUSЕўINUT FINANCIAR DE CД‚TRE UNIUNEA EUROPEANД‚
Programul naЕЈional privind
controlul alcoolului pe anii 2012-2020 (HG RM nr.
360 din 06.06.12)
п‚—
Scopul Programului
пѓ· a preveni Еџi reduce efectele negative ale consumului nociv de alcool asupra
sДѓnДѓtДѓЕЈii publice, stДѓrii sociale Еџi economice prin politici eficiente Еџi mДѓsuri
intersectoriale la nivel naЕЈional Еџi local
п‚—
etapa 1 – 2012-2016 – se va axa pe
пЃ± perfecЕЈionarea Еџi armonizarea cadrului legal existent Г®n domeniul reducerii consumului de
alcool, Г®n conformitate cu Directivele UE Еџi a OrganizaЕЈiei Mondiale a SДѓnДѓtДѓЕЈii,
пЃ± dezvoltarea capacitДѓЕЈilor tuturor partenerilor implicaЕЈi Г®n activitДѓЕЈile de control Г®n domeniul
reducerii consumului de alcool
п‚—
etapa a 2-a – 2017-2020 – se va axa pe
пЃ± implementarea politicilor publice Еџi a acЕЈiunilor Г®n scopul reducerii consumului produselor
de alcool
пЃ± reducerea morbiditДѓЕЈii Еџi mortalitДѓЕЈii cauzate de alcool,
пЃ± ameliorarea accesului la serviciile de renunЕЈare Еџi liniile fierbinЕЈi de Г®ntrerupere,
Implementarea Programului privind
controlul alcoolului pe anii 2012-2020
Obiectivele pentru 2016:
1) Sistem naЕЈional Еџi mecanisme de monitorizare Г®n domeniul controlului
alcoolului pus Г®n aplicare;
2) Cuprinderea Г®n consiliere pГ®nДѓ la 30% a populaЕЈiei cu risc sporit;
3) Aplicarea politicilor interne de promovare a locurilor de muncДѓ libere de
alcool pГ®nДѓ la 35% din instituЕЈii, Г®ntreprinderi Еџi organizaЕЈii;
4) Reducerea cu 30% a deceselor Еџi traumatismelor cauzate de
conducerea mijloacelor de transport Г®n stare de ebrietate;
5) RestricЕЈii implementate privind accesul la bДѓuturile alcoolice
persoanelor pГ®nДѓ la 18 ani Еџi a persoanelor Г®n stare de ebrietate;
6) CreЕџterea accizelor pentru bДѓuturile alcoolice tari Еџi vinuri, cu excepЕЈia
celor naturale şi bere cu 60%, precum şi pentru băuturile de tip „alcopop” cu
10 % mai mult decГ®t bДѓuturile cu acelaЕџi conЕЈinut de alcool Еџi pentru bДѓuturile
de tip „alcopop”, în contextul elaborării CBTM;
7) Sporirea ponderii populaЕЈiei generale care posedДѓ cunoЕџtinЕЈe privind
riscurile consumului de alcool pentru sДѓnДѓtate pГ®nДѓ la 50%, copiilor Еџi
tinerilor pГ®nДѓ la 75% ;
Obiectgivele pentru 2020:
1)100% legislaЕЈia naЕЈionalДѓ Г®n domeniul controlului alcoolului aliniatДѓ la
legislaЕЈia UE Еџi recomandДѓrile OrganizaЕЈiei Mondiale a SДѓnДѓtДѓЕЈii;
2)Cuprinderea Г®n consiliere pГ®nДѓ la 60% a populaЕЈiei cu risc de
dependenЕЈДѓ de alcool identificate precoce;
3)Aplicarea politicilor interne de promovare a locurilor de muncДѓ libere de
alcool pГ®nДѓ la 70% din instituЕЈii, Г®ntreprinderi Еџi organizaЕЈii, 100% instituЕЈii
de Г®nvДѓЕЈДѓmГ®nt;
4)Reducerea cu 40% a deceselor Еџi traumatismelor cauzate de accidentele
legate de conducerea mijloacelor de transport Г®n stare de ebrietate;
5)Diminuarea cu 50% a numДѓrului de copii Еџi tineri expuЕџi politicilor de
marketing Еџi reclamДѓ a bДѓuturilor alcoolice;
6)Sporirea ponderii populaЕЈiei generale care posedДѓ cunoЕџtinЕЈe privind
riscurile consumului de alcool pentru sДѓnДѓtate pГ®nДѓ la 60%, copiilor Еџi
tinerilor pГ®nДѓ 90% cДѓtre 2020 comparativ cu 2010;
7)Asigurarea evidenЕЈei bДѓuturilor alcoolice produse Г®n condiЕЈii casnice Г®n
70% cazuri Еџi ilicit introduse Г®n ЕЈarДѓ Г®n 100% cazuri depistate;
REZULTATE SCONTATE:
1) reducerea cu 5% a numДѓrului de
persoane cu alcoolism cronic
2) reducerea cu 10% a morbiditДѓЕЈii Еџi
mortalitДѓЕЈii premature
3) reducerea cazurile de violenЕЈДѓ,legate de
consumul de alcool reduse;
4) sistem funcЕЈional de supraveghere
de stat pentru monitorizarea
consumului de alcool,
6) 70% din instituЕЈii, Г®ntreprinderi,
organizaЕЈii Еџi 100% instituЕЈii de
Г®nvДѓЕЈДѓmГ®nt cu locuri de muncДѓ libere
de alcool;
5) decesele Еџi traumatismele reduse cu
40%;
6) redusДѓ prevalenЕЈa consumului nociv
de alcool printre adulЕЈi cu 2% anual;
7) 60% din populaЕЈia generalДѓ Еџi 90%
de copii Еџi tineri cunosc consecinЕЈele
consumului nociv de alcool;
8) 60% a populaЕЈiei cu risc sporit sГ®nt
cuprinse Г®n programele de consiliere;
9) 100% din produsele alcoolice conЕЈin
avertismente combinate;
10) 8 campanii mass-media;
11) nivelul admis de alcoolemie la
Еџoferi redus pГ®nДѓ la 0,2 g/l;
12) publicitatea la bДѓuturile alcoolice
totalmente interzisДѓ;
13) 50% copii Еџi tineri nu sГ®nt expuЕџi
politicilor de reclamДѓ.
14
Finantarea Programului national privind
controlul alcoolului pe anii 2012-2020
Suma
neacoperi
tДѓ
Total
medical
FinanЕЈare
Дѓ
din
asisteta
exrterna
Strategie, acЕЈiune
Bugetul de
stat
Fondurile
asigurДѓril
or
obligatorii
de
asistenЕЈДѓ
TOTAL (2012-2020)
inclusiv
-
-
-
-
-
3 295,0
2 355,0
-
-
940,0
Consiliere la renunЕЈarea alcoolului Еџi tratamentul dependenЕЈei de
alcool, instituirea unei linii fierbinЕЈi gratuite de renunЕЈare la
alcool
Promovarea locurilor de muncДѓ libere de alcool Еџi de reducere a
consumului de alcool comunitДѓЕЈi
Reducerea deceselor Еџi traumatismelor cauzate de conducerea
mijloacelor de transport Г®n stare de ebrietate vizibilДѓ
6 000,0
625,0
5 000,0
-
375,0
1 300,0
1 050,0
-
-
250,0
3 345,0
1 650,0
750,0
-
945,0
IinterdicЕЈii persoanelor pГ®nДѓ la 18 ani Еџi persoanelor Г®n stare de
ebrietate vizibilДѓ la bДѓuturile alcoolice
Diminuarea numДѓrului de copii Еџi tineri expuЕџi politicilor de
marketing Еџi reclamДѓ a bДѓuturilor alcoolice
Avertizarea, informarea, comunicare mpotriva utilizДѓrii alcoolului
Г®n timpul conducerii autovehiculelor
1 080,0
780,0
-
-
300,0
1 875,0
1 350,0
-
-
525,0
22 055,0
7 020,0
5 750,0
-
9 285,0
1 045,0
690,0
-
-
355,0
1 465,0
1 200,0
-
-
265,0
360,0
240,0
-
-
120,0
41 820,0
16 960,0
(40,5%)
11 500,0
(27,5%)
-
13 360,0
(32%)
Perfectarea legislaЕЈiei privind controlul consumului bДѓuturilor
alcoolice
Monitorizarea tendinЕЈelor morbiditДѓЕЈii Еџi mortalitДѓЕЈii legate de
consumul de alcool, a producerii, comercializДѓrii,
Asigurarea evidenЕЈei bДѓuturilor alcoolice produse Г®n condiЕЈii
casnice Еџi ilicit introduse Г®n ЕЈarДѓ, Еџi asigurarea cu investigaЕЈii de
laborator privind calitatea lor
Studii privind consumul de alcool Г®n rГ®ndurile populaЕЈiei Еџi
conducerea sub influenЕЈa alcoolului
Suport de asistenЕЈДѓ Г®n efectuarea mДѓsurilor de reducere a
consumului de alcool
Total
PROGRAMUL NAЕўIONAL
privind controlul tutunului pentru
anii 2012-2016 (HG RM nr. 100 din
16.02.12)
Reglementare Еџi abordare internaИ›ionalДѓ a
controlului tutunului
п‚— Legea nr.124-XVI din 11 mai 2007 pentru ratificarea ConvenЕЈiei-cadru
a OrganizaЕЈiei Mondiale a SДѓnДѓtДѓЕЈii privind controlul tutunului
п‚— Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun Еџi la
articolele din tutun
п‚— Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a
sДѓnДѓtДѓЕЈii publice
п‚— Politica NaЕЈionalДѓ de SДѓnДѓtate, HotДѓrГ®rea Guvernului nr. 886 din 6
august 2007
п‚— Acordul de asociere Г®ntre Republica Moldova Еџi Uniunea EuropeanДѓ
privind armonizarea legislaЕЈiei Uniunii Europene Еџi Republicii Moldova
Controlul tutunului: identificarea
problemelor
п‚— InexistenЕЈa servciilor de consiliere Еџi asistenЕЈДѓ necesare
п‚—
п‚—
п‚—
п‚—
п‚—
п‚—
п‚—
pentru renunЕЈarea la fumat
Nu existДѓ aplicarea avertismentelor combinatecu pictograma
ConЕЈinutul de substanЕЈe toxice mai mare ca cel permis de UE
Permisivitatea fumatului Г®n localuri Еџi locuri publice
LegislaЕЈie imperfectДѓ de reglementare
Nu se prevede mecanismul pentru taxe pe viciu
Acces sporit la articole de tutun
Lipsa controlului intersectorial asupra tutunului
Actualitatea problemei: utilizarea articolelor
de tutun
п‚—
п‚—
п‚—
п‚—
п‚—
п‚—
Studiul „GYTS, CDC Atlanta, SUA, 2008
jumДѓtate elevii Г®ntre 13 Еџi 15 ani din Republica Moldova au Г®nceput sДѓ fumeze
pГ®nДѓ la vГ®rsta de 10 ani, dintre care 54,1% bДѓieЕЈi Еџi 40,5% fete.
Este Г®naltДѓ rata de expunere la fumatul pasiv a populaЕЈiei Г®n locurile publice
Еџi la domiciliu.
3/4 din tinerii de 15-17 ani au Г®ncercat sДѓ fumeze
1/3 din ei consumДѓ cel puЕЈin o datДѓ Г®n sДѓptДѓmГ®nДѓ
11,3% dintre elevi Еџi tineri sГ®nt fumДѓtori permanenЕЈi
60% au fost expuЕџi la fumul de tutun Г®n locurile publice, iar 53,3% - la domiciliu.
Studiului Demografic Еџi de SДѓnДѓtate din Republica Moldova din anul 2005,
п‚— extinderea fumДѓtorilor Г®n rГ®ndul bДѓrbaЕЈilor este de cca 51,1% ( locul IV Г®n
Europa) Еџi de 7,1% Г®n rГ®ndul femeilor
potrivit evaluДѓrilor OMS
п‚— pentru ultimii ani, mortalitatea generalДѓ Г®n Moldova este cu circa 10% mai Г®naltДѓ
decГ®t ratele medii Г®n ЕЈДѓrile europene din grupurile B Еџi C Еџi de circa douДѓ ori mai Г®naltДѓ
decГ®t Г®n ЕЈДѓrile europene din grupul A.
Eficacitatea intervenЕЈiilor apreciatДѓ ca ani de viaЕЈДѓ
sДѓnДѓtoasДѓ dobГ®ndiЕЈi (DALY preveniЕЈi) anual
(intervenЕЈii combinate)
40487
Combinarea tuturor intervenЕЈiilor
Majorarea taxelor/accizelor + Consilierea
30031
Majorarea taxelor/accizelor + Mesajele scurte
29890
Majorarea taxelor/accizelor + Terapia de substituire a nicotinei
29854
34020
Majorarea taxelor/accizelor + Informarea / Etichetarea
31128
Majorarea taxelor/accizelor + Interzicerea fumatului Г®n spaЕЈii Г®nchise
32903
Majorarea taxelor/accizelor + Interzicerea publicitДѓЕЈii
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
Ani de viaЕЈДѓ sДѓnДѓtoasДѓ dobГўndiЕЈi
Sursa: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/publications/2011/health-policy-paper-seriesno.-2.-costs,-health-effects-and-cost-effectiveness-of-tobacco-control-strategies-in-the-republic-of-moldova
Cost-eficacitatea intervenЕЈiilor reflectatДѓ de costul
mediu (MDL) pentru un an de viaЕЈДѓ sДѓnДѓtoasДѓ
dobГ®ndit (DALY prevenit) prin intervenЕЈii
combinate
1753
Combinarea tuturor intervenЕЈiilor
Majorarea taxelor/accizelor + Consilierea
906
Majorarea taxelor/accizelor + Mesajele scurte
910
1542
Majorarea taxelor/accizelor + Terapia de substituire a nicotinei
1343
Majorarea taxelor/accizelor + Informarea / Etichetarea
1042
Majorarea taxelor/accizelor + Interzicerea fumatului Г®n spaЕЈii Г®nchise
1260
Majorarea taxelor/accizelor + Interzicerea publicitДѓЕЈii
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Costul mediu Г®n Lei pentru un an de viaЕЈДѓ sДѓnДѓtoasДѓ
dobГўndit
Sursa: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/publications/2011/health-policy-paper-seriesno.-2.-costs,-health-effects-and-cost-effectiveness-of-tobacco-control-strategies-in-the-republic-of-moldova
PROGRAMUL NAЕўIONAL
privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016
(HG RM nr. 100 din 16.02.12)
Scopul Programului
ameliorarea stДѓrii de sДѓnДѓtate a populaЕЈiei prin reducerea consumului de
tutun, precum Еџi asigurarea punerii Г®n aplicare a ConvenЕЈiei-cadru la care
Republica Moldova a aderat
п‚—
etapa I: perioada 2012-2013 – se va axa pe
пѓ· perfecЕЈionarea Еџi armonizarea cadrului legal existent Г®n domeniul controlului tutunului,
Г®n conformitate cu Directivele UE privind tutunul Еџi cu recomandДѓrile Еџi protocoalele
CCCT,
пѓ· dezvoltarea capacitДѓЕЈilor tuturor partenerilor implicaЕЈi Г®n activitДѓЕЈile de control al
tutunului;
п‚—
etapa a II-a: perioada 2014-2016 – se va axa pe
пѓ· implementarea politicilor publice Еџi a acЕЈiunilor Г®n scopul reducerii consumului de tutun
printre toate grupurile de populaЕЈie,
пѓ· reducerea morbiditДѓЕЈii Еџi mortalitДѓЕЈii cauzate de fumat,
пѓ· ameliorarea accesului la serviciile de renunЕЈare Еџi crearea liniilor fierbinЕЈi de Г®ntrerupere
a fumatului,
пѓ· reducerea expunerii la fumul de tutun Еџi impunerea mediului fДѓrДѓ fumat pentru a proteja
Еџi a ameliora sДѓnДѓtatea populaЕЈiei.
Implementarea Programului privind
controlul tutunului pentru anii 2012-2016
Obiectivele pentru 2016:
1) alinierea, pГ®nДѓ Г®n anul 2013, a legislaЕЈiei naЕЈionale Г®n
domeniul controlului tutunului, la dispoziЕЈiile CCCT Еџi acquis-ul
comunitar;
2) instituirea, pГ®nДѓ Г®n anul 2014, a unui sistem naЕЈional de
supraveghere Еџi monitorizare a tendinЕЈelor privind
morbiditatea Еџi mortalitatea provocate de consumul
articolelor din tutun, precum Еџi a producerii, promovДѓrii,
comercializДѓrii, politicilor de preЕЈuri Еџi de taxare a
articolelor din tutun Еџi a sancЕЈiunilor pentru Г®ncДѓlcarea legislaЕЈiei
Г®n domeniu;
3) cuprinderea Г®n programe de consiliere pГ®nДѓ la 25%, cДѓtre
anul 2014, Еџi a cel puЕЈin 50%, cДѓtre anul 2016, din populaЕЈia
fumДѓtoare, precum Еџi de tratament, la adresare, a persoanelor
dependente de tutun;
4) informarea Еџi educarea populaЕЈiei Г®n aspecte de sДѓnДѓtate,
sociale Еџi economice, cu sporirea ponderii populaЕЈiei generale
care posedДѓ cunoЕџtinЕЈe pГ®nДѓ la 60%, a copiilor Еџi tinerilor
pГ®nДѓ la 90%, cДѓtre anul 2016;
5) implementarea, cДѓtre anul 2013, a interdicЕЈiilor privind
accesul la articolele din tutun al persoanelor pГ®nДѓ la 18 ani,
fumatul Г®n locurile publice Еџi crearea locurilor de muncДѓ fДѓrДѓ
fumat;
6) introducerea, pГ®nДѓ Г®n anul 2014, a pictogramelor de
avertizare pe ambalajele articolelor din tutun, cu creЕџterea
dimensiunii existente a avertismentelor cu cel puЕЈin 50%, Г®n
conformitate cu recomandДѓrile CCCT Еџi cu legislaЕЈia comunitarДѓ;
7) introducerea, pГ®nДѓ Г®n anul 2014, a restricЕЈiilor
comprehensive pentru toate formele de publicitate, promovarea Еџi
sponsorizarea produselor din tutun;
8) sporirea impozitДѓrii produselor ce conЕЈin tutun, Г®n cadrul
elaborДѓrii Obiectivelor politicii fiscale Еџi vamale pe termen mediu;
9) asigurarea, cДѓtre anul 2016, a evidenЕЈei importurilor Еџi
reducerea cu 100% a importului ilicit de articole din tutun.
REZULTATE SCONTATE:
1) mortalitatea redusДѓ prin cancer, boli
cardiovasculare, maladii pulmonare;
2) incidenЕЈa redusДѓ a malformaЕЈiilor Еџi reducerea
numДѓrului de copii cu greutate micДѓ la naЕџtere;
3) reducerea numДѓrului de incendii Еџi leziuni
traumatice;
4) un sistem funcЕЈional de stat pentru
monitorizarea consumului de tutun;
5) cunoaЕџterea riscurilor fumatului Еџi a expunerii
la fumul de tutun de cДѓtre 95% din populaЕЈie;
6) asigurarea cu pГ®nДѓ la 100% a mediilor fДѓrДѓ
fumat la locurile de muncДѓ;
7) excluderea pГ®nДѓ la 100% a expunerii la fumul
de tutun a angajaЕЈilor la locul de muncДѓ;
8) reducerea, cДѓtre anul 2016, a fumatului
printre adulЕЈi cu 3% anual;
9) cunoaЕџterea consecinЕЈelor fumatului pentru
sДѓnДѓtate Еџi economie de cДѓtre 90% din populaЕЈie;
10) oferirea serviciilor de consultare Еџi asistenЕЈДѓ
persoanelor fumДѓtoare de cДѓtre 50% din Centrele
Medicilor de Familie;
11) declararea Еџcolilor Еџi instituЕЈiilor medicale
drept medii fДѓrДѓ fumat (100%) Еџi excluderea
expunerii la fumatul pasiv a elevilor Г®n mediul
educaЕЈional (100%);
12) imprimarea (100%) pe ambele pДѓrЕЈi a pachetelor
de ЕЈigДѓri plasate pe piaЕЈДѓ a avertismentelor combinate Еџi
a mesajelor de sДѓnДѓtate, inclusiv a pictogramelor,
conforme cu legislaЕЈia Г®n vigoare;
13) organizarea a 5 campanii mass-media, dintre
care din contul publicitДѓЕЈii sociale gratuite;
23
14) instituirea liniei fierbinЕЈi funcЕЈionale;
15) impozitarea produselor ce conЕЈin tutun, Г®n
FinanЕЈarea Programului NaЕЈional
privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016
AcЕЈiuni preconizate
total
FinanЕЈarea, mii lei
inclusiv
fondurile
asigurДѓrilor
finanЕЈare din
bugetul de stat
obligatorii de
asistenta
suma neacoperitДѓ
asistenЕЈДѓ medical
externa
Дѓ
Perfectarea legislaЕЈiei Еџi capacitДѓЕЈilor
de control al tutunului pentru
implementarea obligaЕЈiunilor CCCT
1 960,0
-
60,0
1 800,0
100,0
Monitorizarea consumului de tutun Еџi
a politicilor de prevenire
1 500,0
600,0
-
-
900,0
10 760,0
2 200,0
6 420,0
-
2 140,0
5 440,0
2 000,0
2 000,0
-
1 440,0
Oferirea asistenЕЈei pentru renunЕЈarea
la consumul de tutun
6 250,0
1 620,0
3 900,0
-
730,0
Avertizarea Г®n privinЕЈa pericolelor
fumatului
1 500,0
600,0
-
-
900,0
480,0
200,0
-
-
280,0
1 870,0
760,0
-
-
1 110,0
1 800,0
(6,2%)
7 600,0 (25,5%)
EducaЕЈie, comunicare, formarea Еџi
sensibilizarea publicului
Protejarea populaЕЈiei Г®mpotriva
fumului de tutun
Reducerea accesibilitДѓЕЈii la produsele
din tutun
Reducerea tuturor formelor de
comerЕЈ ilicit cu produse din tutun
Total
29 760,0
7 980,0 ( 26,8%) 12 380,0 (41,5%)
Coordonarea implementДѓrii
10 ministere
USMF
„N.Testemiţeanu”
Consiliul NaЕЈional
Coordonator al
PN
Consilul
coordonator al
Audioviozualulu
i
Sindicat
ASM
ONG
Lucrul Г®n parteneriat
Consolidarea eforturilor
Implicarea
partenerilor din afara
sectorului de sДѓnДѓtate
Promovarea colaborДѓrii
orientate spre rezultat
Extinderea Г®n comun a
resurselor limitate
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
49
Размер файла
1 336 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа