close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Організація і проведення

код для вставкиСкачать
Вебинар проводится при
поддержке
Института последипломного
образования НТУУ
"КПИ" ( ipo.kpi.ua )
на платформе
образовательных вебинаров
webinar.ipo.kpi.ua
Модератор студии
вебинаров
Юрий Богачков, к.т.н. (Киев)
Директор Института переподготовки
и повышения квалификации НТУУ
«КПИ» http://ipo.kpi.ua
c.н.с. отдела исследования
и проектирования средств
обучения Института
информационных технологий
и средств обучения НАПН Украины
ebogun@gmail.com
skype - ebogun1
Тел. моб +(38066)-049-83-34
Основная тематика
1. Методика применения вебинаров в учебном
2.
3.
4.
5.
6.
7.
процессе(теория, методика, технология).
Реальные учебные вебинары (преподаватели вузов,
школ).
Организационные вебинары, связанные с учебными и
образовательными проектами (проектная деятельность
преподавателей, студентов, школьников).
Вебинары для поддержки исследований в
образовательной сфере (например, исследование в
области дистанционного обучения, индивидуального
обучения)
Информационные вебинары (о текущих важных
событиях, презентация курсов, дистанционных курсов)
Вебинары-конференции (специальные мероприятия
либо ретрансляция существующих мероприятий в формате
вебинара)
Консультационные вебинары (открытые онлайн
консультации по разным аспектам образовательной
отрасли для абитуриентов, студентов, преподавателей...)
Організація і проведення
моніторингу інформатизації в
ЗНЗ м. Енергодара
у 2012-2013н.р.
Вебінар для адміністрацій ЗНЗ м. Енергодара,
14.05.2013р.
Ласкова Н.О., методист НМЦ
Терміни
Моніторинг – система збору, обробки,
збереження та розповсюдження
інформації про освітню систему чи її
елемент, орієнтовані на інформаційне
забезпечення управління.
Надає можливість зробити висновки про
стан об’єкту в довільний момент часу і
забезпечити прогноз його розвитку.
Алгоритм управлінського моніторингу стану
інформатизації в ЗНЗ
Об’єкт дослідження: система освіти в ЗНЗ.
2. Мета: визначення рівня інформатизації в ЗНЗ.
1.
3. Вичленити систему факторів, які впливають на об’єкт.
4. Використати інструменти (чи розробити власні) збору,
обробки і збереження інформації по кожному окремо
взятому фактору.
5. Оцінити об'єкт згідно з поданими критеріями (протокол
оцінки).
6. Встановити відповідність об’єкта запропонованій
моделі.
7. Проаналізувати дані, порівнявши їх з попередніми
показниками.
8. Виробити управлінське рішення.
Система факторів, які впливають
на стан об’єкту
Локальні документи з питань
інформатизації в ЗНЗ.
Забезпеченість комп’ютерною технікою.
Стан використання комп’ютерної техніки.
Забезпеченість програмними продуктами.
Навчання педагогів.
Методична робота з впровадження ІКТ в
ЗНЗ.
Організація вивчення інформатики та ІКТ
учнями навчального закладу.
Організація процедури моніторингу
інформатизації в ЗНЗ. Розподіл відповідальних.
Бібліотекар
Заст.дир.з
АГЧ; інженер
Заст.дир.з
НВР
Заст.дир.з НМР;
керівники ШМО
Заст.дир.з
НВР
Забезпеченість програмними продуктами
Забезпеченість комп’ютерною технікою
та її обслуговування
Стан використання комп’ютерної
техніки
Навчання педагогів
Методична робота
з впровадження ІКТ
Вивчення інформатики та ІКТ
учнями
Інструктування відповідальних осіб за
напрямки діяльності в ЗНЗ з питань
інформатизації
1.
2.
3.
4.
5.
Збирають, обробляють, зберігають інформацію відповідно
до напрямку в освітній системі ЗНЗ.
Порівнюють показники (кількісні та якісні) з попереднім
періодом та визначають їх динаміку.
Визначають слабкі сторони в освітній системі та
пропонують шляхи розв’язання проблеми.
Обговорюють та погоджують завдання на 2013-2014 н.р.
з директором школи.
Готують текстову інформацію за вказаним напрямком та
подають відповідальному за інформатизацію в ЗНЗ для
підготовки загальної довідки у встановлені строки.
Локальні документи з питань інформатизації
в ЗНЗ.
1.
2.
3.
4.
План заходів з інформатизації на 2012-2013
н.р.та його виконання.
Які накази, розпорядження з питань
інформатизації було видано по школі у 20122013р. та перевірка їх виконання.
Які питання вивчалися, аналізувалися і де
заслуховувалися? (інформації, довідки;
протоколи, рішення).
Електронні версії локальних документів
необхідно зберегти у папці “Локальні
документи” папки “Інформатизація_2012/13”
у відкритому доступі для всіх членів
адміністрації.
Забезпеченість комп’ютерною
технікою
Проблема: значні розходження у статистиці
комп’ютерної техніки по місту.
Під час звітування необхідно подавати відомості
на ТЗ, які стоять на балансі ЗНЗ.
У протоколі моніторингових досліджень “рівень
забезпеченості комп’ютерною технікою” також
обчислюється згідно з БД комп’ютерної техніки.
БД оновлюється постійно, по факту придбання
комп’ютерної техніки в ЗНЗ (форма додається).
“Реєстр НКК” веде відповідальний за
інформатизацію в ЗНЗ.
Готовність ЗНЗ до до вивчення інформатики
учнями 2-х та 5-х класів.
Стан використання комп’ютерної
техніки
Аналіз завантаження кабінетів з НКК:
- графіки роботи кабінетів з НКК за семестрами
2012/2013н.р.;
- журнали обліку навчальних занять з
використанням ЕППЗ;
- журнал обліку годин роботи учнів в Інтернеті.
Слід пам’ятати, що години завантаження
кабінетів постійно відстежуються у “Реєстрі
НКК” і тому мають співпадати з кількістю годин,
вказаних у графіках.
Аналіз використання вчителями інтерактивних
дошок та стаціонарних мультимедійних
проекторів в організації навчально-виховного
процесу у 2012/2013 н.р.
Аналіз обслуговування комп’ютерної техніки.
Забезпеченість програмними
продуктами
-
-
БД електронних навчальних та
управлінських ресурсів в ЗНЗ:
стан обліку;
класифікація ресурсів ( віртуальні
лабораторії; атласи; тренувальні вправи;
тестові завдання; ЕППЗ);
забезпечення доступності;
користувачі.
Перспективи розвитку шкільної
медіатеки.
Навчання педагогів
Оновлення БД “Навчання педагогів”:
Використання набутих під час навчання навичок у
навчально-виховному процесі:
- Intel «Навчання для майбутнього» (додати тих, хто
пройшов навчання у цьому році на базі ЗОІППО);
- «Основи ІКТ»;
- «Сервіси ВЕБ 2.0»;
- Вчителі в онлайні;
- Основи безпечної роботи з ІКТ.
- реалізовано навчальні проекти у 2012/2013 н.р.;
- функціонування у просторі веб-ресурсів вчителів.
Готовність вчителів ЗНЗ до викладання
інформатики з 2-го класу.
Наявність у вчителів базового рівня володіння
ІКТ.
Методична робота з впровадження ІКТ
в ЗНЗ
Загальношкільні методичні заходи, які було проведено
у 2012/2013 та їх наслідки.
Робота педагогів у творчих групах (обласних, міських,
шкільних, динамічних) з проблем впровадження ІКТ та
їх результативність.
Робота шкільних методичних об’єднань щодо
впровадження ІКТ в НВП. Звернути увагу на участь
педагогів у роботі ЗапоВікі; впровадження
електронного класного журналу; використання
вчителями сервісів ВЕБ 2.0 в організації навчальновиховного процесу.
Участь вчителів у професійних конкурсах.
Використання ІКТ у роботі з батьками.
Результати впровадження курсу за вибором
“Медіакультура”.
Використання засобів ІКТ на
уроках в ЗНЗ
під час викладання нового матеріалу (демонстраційно-
енциклопедичні програми, презентації тощо);
як засіб визначення рівня навчальних досягнень учнів;
як засіб моніторингу навчального процесу;
проведення віртуальних лабораторних робіт із використанням
навчальних комп’ютерних програм;
закріплення навчального матеріалу (тренінги, лабораторні
роботи тощо);
самостійна робота учнів із використанням диференційного
підходу у підборі завдань (енциклопедії, розвиваючі програми
тощо);
тренування конкретних здібностей учнів (увага, пам'ять,
мислення тощо);
проведення інтегрованих уроків із використанням методу
проектів, результатом яких буде створення Web-сторінок,
проведення телеконференцій тощо;
використання сучасних Інтернет-технологій;
не використовують.
Інструменти для збору, обробки та
збереження інформації
Інструменти для збору, обробки та
збереження інформації
Інструменти для збору, обробки та
збереження інформації
Участь учнів ЗНЗ міста у конкурсах
у 2012/2013 н.р.
Назва конкурсу
Навчальна
дисципліна
Рівень
Кількість
учасників
“Кенгуру”
математика
Міжнародний
1218
“Бобер”
інформатика
Міжнародний
182
“Колосок”
Природничий
Міжнародний
1085
«Патріот»
українознавство
«Гринвіч»
англійська мова
«Галус»,
французька мова
“Орлятко”
німецька мова
1580
“Русский медвежонок
–я зыкознание для
всех”, “Лукоморье”
російська мова
Всеукраїнські
інтерактивні
інтелектуальні
гуманітарні та
мовознавчі
конкурси,
ігри
«Соняшник»
українська мова
Змагання
інтелектуальної
творчості
Назва конкурсу
Навчальна
дисципліна
Рівень
“Левеня”
фізика
Всеукраїнський
“Кришталева
сова”
суспільствознавство
Всеукраїнський
“Лелека”
історія
Всеукраїнський
Кількість
учасників
547
399
Інструменти для збору, обробки та
збереження інформації
Інструменти для збору, обробки та
збереження інформації
Методичне забезпечення та терміни
проведення моніторингу
інформатизації в ЗНЗ
Електронне портфоліо “ Інформатизація-2012/13”
(необхідно розмістити у локальній мережі для
використання відповідальними).
Протокол оцінки стану інформатизації в ЗНЗ.
Методичні рекомендації щодо написання довідки
“Аналіз стану інформатизації в _____ у 2012-2013н.р.”
(за 2012 н.р.).
Довідку та протокол оцінки стану інформатизації в ЗНЗ
подати у паперовому вигляді за підписом керівника ЗНЗ
до НМЦ до 10.06.2013.
На основі визначених завдань спланувати до
14.06.2013 заходи щодо розвитку інформаційного
освітнього простору (розділ до річного плану)
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
22
Размер файла
3 250 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа