close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДААД- Хумбоилдт презентација

код для вставкиСкачать
МОЖНОСТИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ
И ЗА УЧЕСТВО НА СТУДЕНТИ, АСИСТЕНТИ...ПРОФЕСОРИ
ВО ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА
МЕДИЦИНА; ФАРМАЦИЈА; ХЕМИЈА; ЗЕМЈОДЕЛИЕ...
РУБИН ГУЛАБОСКИ
Штип, 19. 05. 2011 г.
1
http://www.humboldt-foundation.de
www.rubingulaboski.synthasite.com
2
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
I.
Stability Pact for South-Eastern Europe-DAAD funded
project 2007-20...
-Цели на проектот-ТРАНСФЕР НА ЗНАЕЊЕ и МОБИЛНОСТ
-До кога ќе трае? Уште долго долго...
-За кого е наменет?-Претежно за студенти од завршните години и
Студенти на магистерски или докторски студии од областите на
Природно-математичките науки, техничките науки, рударството,
Земјоделските науки, фармацевските науки...
-Кои се партнери? УНИверзитет Лајпзиг-Германија, Универзитет
Клуж-Романија, УКИМ, УГД-ШТИП, Универзитет Ниш, Уни-Тетовä,
4
Универзитет
Приштина,...
http://www.humboldt-foundation.de
CLUJ University ROMania
5
http://www.humboldt-foundation.de
КОИ СЕ ГЛАВНИТЕ ТЕМИ?
-Примена на современи методи на синтеза и спектроскопски
методи во хомогена и хетерогена катализа
- Современи теоретски методи
- наука за материјали...
НО,
Можете слободно да работите во партнерските ЕУ
Институции СЕ ШТО ЌЕ ВИ ДОЈДЕ КАКО ИДЕА, или ви е
дел од магистратура, докторат, дипломска, ...а е поврзано
директно или индиректно со примена на хемиски или
физички методи
Главна цел на проектот е РАЗМЕНА на студенти,
магистранти, докторанти, професори помеѓу
партнерските институции и трансфер за знаење...
6
http://www.humboldt-foundation.de
КОИ ОПЦИИ СТОЈАТ НА РАСПОЛАГАЊЕ ЗА АПЛИКАНТИТЕ
ОД УГД?
-неколку кратки (до еден месец), средни и подолги (до 6 месеци) престои
на Универзитетот во Лајпциг или на Универзитетот во Клуж
-стипендија од околу 600 ЕВра+патни трошоци
-кратки престои на некои од Универзитетите во Србија или Косово
-дневници од 50 евра+пати трошоци
-кратки престои на германски или романски или српски студенти
на УГД
-5 месечни стипендии/годишно од 250 евра за работа во МКД
7
http://www.humboldt-foundation.de
Дополнителни Активности
СЕКОЈА ГОДИНА-KICK OFF MEETING во некоја партнерска
Земја-10тина учесници од УГД
-усни или постерски презентации на студентите
-МОЖНОСТИ ЗА КОНТАКТИ СО ПАРТНЕРИТЕ
-награди за најдобра презентација на студентите
-можности за напредок во кариера
8
http://www.humboldt-foundation.de
9
http://www.humboldt-foundation.de
LEIPZIG
10
DRACULA‘s Castle in TRANSYLVANIA
http://www.humboldt-foundation.de
Cluj
II. ДААД-DAAD
Study and Research in Germany:
Scholarships & Information
for Undergrad & Graduate Students
11
http://www.humboldt-foundation.de
Што е DAAD? www.daad.de
Германска агенција за РАЗМЕНА НА СТУДЕНТИ-НЕЗАВИСНА
ФОНДАЦИЈА
Нуди стипендии, информации и совети за студирање и
научноистражувачка работа во Германија
За сите академски нивоа, сите полиња, различни периоди на престој
Regional Office во МКД на Институт за Хемија ПМФ, Скопје,
http://www.humboldt-foundation.de
Further information and advice
Marija Tomova
Hemiski Fakultet
Arhimedova 5
P. Box: 162
1000 Skopje
Tel.: ++389 (0) 2 3216656
Fax: ++389 (0) 2 3216655
E-Mail: daad@iunona.pmf.ukim.edu.mk
Petra Cagalj Sejdi
Ss. Cyril and Methodius University Skopje
Chair of German Language and Literature
Bul. "Krste Misirkov" bb
1000 Skopje
E-Mail: daad-lektorat.skopje@gmx.de
WWW: www.daadskopje.blogspot.com/
13
http://www.humboldt-foundation.de
Некои факти за фондацијата ДААД
Annual budget: €300 m / $420 m (2008)
> 55,000 people supported each year
Разни видови на стипендии за краток
престој, јазичен курс, магистерски
стипендии, докторски стипендии и
постдокторски стипендии...
46 канцеларии низ цел свет
http://www.humboldt-foundation.de
Зошто Германија?
“My host university was filled with
students of all nationalities and origins.”
- Gerhard Schneibel,
Undergraduate Scholarship 2005
“I had the opportunity to travel around Germany
and other parts of Europe, making friends with
RISE students, other foreigners and Germans.
- Marissa Blanco, RISE Intern, 2006
“I deepened my knowledge of this amazing
country that’s such an important player
in world economics.”
- Rachel Proulx, Ludwig-Maximians-Universität
in Munich, 2007
http://www.humboldt-foundation.de
Германија е светски ЛИДЕР во развој на наука
и технологија-2.5% од GDP оди за НАУКА!!!
Second only to the US and Japan in
R&D spending and output
2.5% of GDP spent on R&D
8.7% of articles in international
scientific journals (SCI) /
US: 31.7%, Japan: 10.0%, UK: 8.6%
Strongest in physics, optics, polymer
chemistry, automotive, environmental, nuclear and food
engineering, medicine,...
…and don’t forget the humanities!
http://www.humboldt-foundation.de
Факти за германското високо образование
Два типа на високообразовни институти:
Research Universities: undergraduate, professional and doctoral
programs
Universities of Applied Sciences (Fachhochschulen): practiceoriented Bachelor’s and Master’s programs
And some outstanding research
institutes outside universities:
Max Planck Institutes
Helmholtz Research Centers
Fraunhofer Institutes …
http://www.humboldt-foundation.de
Сите универзитети во Германија функционираат според
Bologna Process
The Bologna Process: Creating a
European Higher Education Area
Three-tier degree Structure:
Bachelor, Master, PhD
> 500 “International Degree
Programs” taught in English
More competition and between
institutions and more transparency
about individual programs; rankings
Се плаќа по семестар цена слична како во МКД!!!
http://www.humboldt-foundation.de
Како да изберете вистинска програма или
факултет на кој ќе престојувате или студирате
Searchable database of all programs taught at German
universities
► www.higher-education-compass.de
Research Training Groups, Collaborative Research Centers,
Graduate Schools and Research Clusters supported under the
Excellence Initiative
► www.dfg.de
For Bachelor and Master programs
Program rankings from Center for Higher Education
Development (CHE)
http://www.humboldt-foundation.de
► www.university-ranking.de
ВИДОВИ НА СТИПЕНДИИ
1. RISE-стипендии за наука и инжинеринг
“Научноистражувачка работа
претежно во области од природно
математичките и инженерските
науки”
6-12 недели во текот на летото
Web-based matching process
Додипломците работат со
германски докторанти во топ
лаборатории
Не е потребен германски јазик
Трошоци за стипендија и
сместување
Interns by disciplines, 2007
53
57
10
79
Engineering
Biology
Chemistry
Physics
Earth Sc.
70
http://www.humboldt-foundation.de
EMGIP – работен престој во Bundestag-от
Работен престој од 2 месеци
во германскиот парламент
Дипломирани студенти или
студенти од заврш. Год.
Полиња:ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
political science,
int’l relations, law, history,
economics, or German.
Неопходно е познавање на германски јазик
http://www.humboldt-foundation.de
Summer Courses-Летни Курсеви-комбинација од
јазично-работни курсеви-погодни за студенти од
додиплмоските студии
Голем број на курсеви
Потребно е добро познавање на германски за да се добие ваква
стипендија
http://www.humboldt-foundation.de
DAAD/Ref.315/2003 57
Summer courses на German Universities за студенти од прв циклус на
студии и за дипломирани студенти
Нови програми за студенти од I циклус
SIP: Study & Internship Program
1 семестар курс на универзитети од областа на применета
наука
Познавањето на германски јазик зависи од индивидуалниот
програм
internXchange
11 неделен летен курс во Берлин за новинарство и
комуникации за дипломирани студенти и студенти од прв
циклус на студии
Добро познавање на германски јазик
http://www.humboldt-foundation.de
2. Стипендии за дипломирани
Стипендии за 1 или 2 години за
студирање во Германија
Најчесто за Магистерски студии-може и
на англиски
Може да аплицираат и студенти од
последна година од прв циклус на
студии
Стипендија од околу 800 евра плус
патни трошоци+осигурување+пари за
фамилија-брачен другар и деца
http://www.humboldt-foundation.de
3. Научноистражувачки грантови-PhD
Од 1 до10 месеци годишно (можност за продолжување)-разни
модалитети
За PhD и за postdocs, МОРА ДА има дефиниран ПРОЕКТ
До 10тина вакви стипендии за Македонија
TIP: ПОТРЕБНА Е ПОКАНА ОД ГЕРМАНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЛИ
НАУЧНО-ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА
Околу 1100 евра + патни трошоци+осигурување+пари за фамилијабрачен другар и деца
http://www.humboldt-foundation.de
Препораки за Успешна апликација
Да се каже во ПИСМОТО НА НАМЕРИ
поради што престојот во Германија е
значаен за твојата кариера.
Да се обезбеди letter of invitation од
германски професор или институција.
Јасно објасни ЗОШТО си ја одбрал таа
локација или тој програм.
Поднеси квалитетни препораки-letters of
recommendation.
Биди сигурен дека твојата апликација е
навремена и комплетна. ТРУДОВИ!!!
ИМА ИНТЕРВЈУ со сите Кандидати во
Октомври во герм. амбасада СКОПЈЕ
http://www.humboldt-foundation.de
Поднесување на документи-во канцеларијата на ДААД во Скопје
до крајот на Октомври
Интервју во НОЕМВРИ за сите апликанти чии апликации
ќе го поминат првиот филтер
Добро припреми се за интервјуто-да дадеш одговор на прашања
од типот: зошто сакаш
да престојуваш во Германија, што планираш во иднина...
СЕКОГАШ ИНФОРМИРАЈ СЕИ КОНСУЛТИРАЈ СЕ СО
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ДААД ВО КАНЦЕЛАРИЈАТА
ВО СКОПЈЕ на ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА ПРИ ПМФ
27
http://www.humboldt-foundation.de
Интензивни курсеви по германски
►Доколку ја добиете оваа стипендија, започнувате со 8неделен
јазичен курс на Göethe во Germany
►Потребно е познавање на англиски, германски или француски
http://www.humboldt-foundation.de
за повеќе информации…
www.daad.de Other funding resources:
www.funding-guide.de
www.studyabroadfunding.org
www.germany.IIEpassport.org
www.higher-education-compass.de
http://www.humboldt-foundation.de
DAAD/Ref.315/2003 57
We hope to see you
soon in Germany!
http://www.humboldt-foundation.de
31
http://www.humboldt-foundation.de
III. Alexander von Humboldt-Stiftung
www.avh.de
БРОЈ ЕДЕН СВЕТСКА ФОНДАЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ НАУЧНИЦИ од СИТЕ
ОБЛАСТИ-PostDoctoral Fellowships
-досега од МАКЕДОНИЈА-4творица ја добиле оваа
стипендија
-Валентин Мирчески-Хемија
Владимир Ивановски-Хемија
Златко Левков-Биологија
РУБИН ГУЛАБОСКИ-Хемија
32
http://www.humboldt-foundation.de
Die Alexander von Humboldt-Stiftung –БРОЈ ЕДЕН ФОНДАЦИЈА ЗА
СТИПЕНДИРАЊЕ НА НАУЧНИЦИ ВО СВЕТОТ!!!!
ОБЕЗБЕДУВА:
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ
за ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ НАУЧНИЦИ ОД СИТЕ
ЗЕМЈИ НА СВЕТОТ И ОД СИТЕ ОБЛАСТИ
-ОКОЛУ 500 стипендии за СИТЕ ОБЛАСТИ секоја
ГОДИНА
-Максимален период на НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА
РАБОТА ВО ГЕРМАНИЈА-до 2 години
-Висина на Стипендија од 2250 до 2500 евра
Месечно+...еден куп други пари за трошоци, проекти,
научни конференции,...
http://www.humboldt-foundation.de
Која е Alexander von Humboldt-Stiftung
Namenspatron Alexander von Humboldt (1769-1859):
Universalgelehrter, Forschungsreisender, wissenschaftlicher Entdecker Südamerikas finanzierte
aus seinem Privatvermögen junge Wissenschaftler
1953: Gründung der jetzigen Humboldt-Stiftung
finanziert vom Auswärtigen Amt, vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung sowie vom Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
seit 1953: mehr als 24.000 Wissenschaftler aus über 130
Ländern gefördert
34
http://www.humboldt-foundation.de
Die Programme der Humboldt-Stiftung im Überblick
Humboldt-Forschungsstipendien
Georg Forster-Forschungsstipendien
Feodor Lynen-Forschungsstipendien
Programme mit regionalen Schwerpunkten
Humboldt-Forschungspreise
35
http://www.humboldt-foundation.de
Humboldt-НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ СТИПЕНДИИ
СИТЕ ЗЕМЈИ
36
D
СИТЕ
ОБЛАСТИ
http://www.humboldt-foundation.de
Humboldt-Forschungsstipendien
Предуслови за да се конкурира:
PhD титула (успешно одбранет докторат)
Да се обезбеди Домаќин во Германија што ќе ве прифати
План за научноистражувачка работа
ПУБЛИКАЦИИ ВО СПИСАНИЈА СО IF
ВОЗРАСТ: Нема ограничување!!!
37
http://www.humboldt-foundation.de
Humboldt-Forschungsstipendien
Критериуми при изборот:
Квалификации на докторантот
План за работа
публикации
Препораки
НЕМА КВОТИ ЗА ЗЕМЈИ ИЛИ ЗА ПОЛЕ НА РАБОТА!!!
38
http://www.humboldt-foundation.de
Humboldt Forschungsstipendien
Што добивате со стипендијата:
СТИПЕНДИЈАТА-6 до 24 месеци
•Конгреси во Германија
•RETURN стипендија до 6000
•Евра за 1 година
•Престои во Германија до
•2 месеци годишно
•Алумни средби
•Проекти до 55 000 евра
•ИНСТРУМЕНТАЦИЈА-до
20 000 Евра!!!
•...
КОНКУРСОТ Е ОТВОРЕН ВО БИЛО КОЕ ВРЕМЕ!!!
http://www.humboldt-foundation.de
Се аплицира со печатени документи,
нема интервју
Netzwerk
Патни трошоци
•јазичен курс (и за
•Стипендистот+партнерот
Стипендија*
•ДОдаток за фамилија
•Пари за конгреси
•еуростипендија
•Пари за почеток
•Пари за митинг
•Патни трошоци
•Осигурување
ПОСЛЕ СТИПЕНДИЈАТА
Die Programme der Humboldt-Stiftung im Überblick
Humboldt-Forschungsstipendien
Georg Forster-Forschungsstipendien
Feodor Lynen-Forschungsstipendien
Programme mit regionalem Schwerpunkt
40
Humboldt-Forschungspreise
http://www.humboldt-foundation.de
Humboldt-НАГРАДИ-55 000 Евра годишна награда!!!
За еминентни
Научници од
Цел свет
За постигнување
За ЖИВОТНО
ДЕЛО
Нема граница
За возраст
НОМИНИРАЊЕ
Само преку НАУЧНИЦИ од ГЕРМАНИЈА
41
http://www.humboldt-foundation.de
УГД ДОБИ ОПРЕМА за
ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ЛИТЕРАТУРА
http://www.humboldt-foundation.de
во вредност
од околу 20 000 ЕВРА!!!
Kontaktaufnahme
Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
D-53173 Bonn
Tel.: 49-228-833-0
Fax: 49-228-833-199
e-mail: select@avh.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
Можности за други стипендии
44
http://www.humboldt-foundation.de
www.rubingulaboski.synthasite.com
45
http://www.humboldt-foundation.de
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
9
Размер файла
7 854 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа