close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Забруднення атмосфери та способи її захисту

код для вставкиСкачать
Забруднення атмосфери
та способи її захисту
Проф. Кашуба М.О.
Основний склад атмосферного повітря:
кисень (О2)
азот (N)
діоксид вуглецю (CO2)
А також до складу атмосферного повітря входять:
водень (Н2)
метан (СН4)
аміак (NH4)
сірководень (SH4)
перекис водню (Н2О2)
Водень (Н)
Утворюється у високих шарах атмосфери в результаті
фотохімічного розкладання молекул води на кисень і водень.
Метан (СН4)
виділяється при анаеробному гнитті органічних сполук
як складова природного газу
(Не підтримує дихання. При накопиченні його в повітрі у
великих концентраціях можлива смерть від асфіксії.)
Склад сухого повітря при нормальних умовах
78,08%
Діоксид
вуглецю
0,0018% 0,0005%
Азот
Неон
Кисень
20,95%
Гелій
Аргон
0,9325%
0,03%
0,000108%
Криптон
Водень
0,00005%
0,000008%
0,000001%
Ксенон
Озон
Аміак (NH4)
Його концентрація залежить від ступеня забрудненості
даної
території:
в атмосферному повітрі – 0,00022%
в чистому повітрі (далі від населених пунктів) –
0,003-0,005 мг/м3
Перекис водню (Н2О2)
Утворюється внаслідок взаємодії ультрафіолетових
променів із молекулами повітря і разом з озоном сприяє
окисленню органічних речовин в атмосфері
Електричний стан повітряного
середовища
Його характеризують:
Іонізація
Електричне поле земної
атмосфери
Електрика газу
Природна радіоактивність
ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ У ПРИРОДІ
70%
22%
8%
Моря і океани
Мінеральні
сполуки
Тварини і рослини
Електричний стан повітряного
середовища
Його характеризують:
Іонізація
Електричне поле земної атмосфери
Електрика грози
Природна радіоактивність
Іонізація
Іонізатори:
1.
Радіоактивне
випромінювання грунту
та повітря
2.
Ультрафіолетове та
світлове випромінювання
сонця
3.
Космічне
випромінювання
4.
Розпилення води
(балоелектричний ефект)
Інтенсивність іонізації — число іонів, що
утворюються в 1 мл газу за одиницю часу
Іонізаційний режим повітряного середовища визначається
співвідношенням числа важких іонів до числа легких іонів (N/n) і
співвідношенням кількості позитивних іонів до числа від’ємних іонів ―
коефіцієнтом уніполярності (n+/n-)
Чим більше забруднене повітря тим вищий цей коефіцієнт.
Наприклад, в 1 см3 повітря курортних місцевостей міститься 2000 – 3000
легких іонів, в 1 см3 повітря промислових міст число легких іонів
зменшується до 40.
Зменшення числа легких іонів вказує на погіршення стану атмосферного
повітря.
1200
2000
800-1000
3000
Вміст легких іонів
у повітрі
на 1 см3
700-900
600
25-100
200-300
600
25-100
Вміст легких
іонів в повітрі
на 1 см3
200-300
Одним із елементів електричного стану повітряного
середовища є електричне поле Землі.
Атмосфера являє собою позитивний полюс.
Напруженість електричного поля атмосфери вимірюють
потенціалом у вольтах на 1 м висоти.
-2000 + 1800 В/М
Зима
260 В/М
1м
Літо
100 В/М
130 В/М
Радіоактивність повітряного
середовища:
радіоактивні гази
речовини природного та
штучного походження
Космічні частинки високих енергій
To + PВодень
Азот
Радон
Радій
Актон
Актиній
Кисень
Торон
Торій
Речовини, що містяться в атмосферному
повітрі представлені:
природним пилом
штучним пилом
Види природного пилу:
космічний
вулканічний
земний
морський
пил лісових пожеж
Космічний пил
Утворюється у світовому просторі в результаті згорання
метеоритів.
Вулканічний пил
Здатний поширюватися на великі відстані,
довго утримується у завислому стані, що може
призвести до інтенсивного запилення
атмосфери
Морський пил
Представлений кристалами солей, які утворюються
внаслідок випаровування крапель води
Концентрація пилу в атмосферному повітрі
На неї впливають:
метеорологічні процеси
умови і характер викидів
дисперсність пилового аерозолю
Великодисперсний пил із частинками діаметром
більшим за 10 мкм випадає швидко
Дрібнодисперсний пил із частинками
діаметром меншим за 0,1 мкм практично не
випадає
Дисперсність пилу визначають за:
його стійкістю до повітря
фізико-хімічною активністю
адсорбційною здатністю
здатністю дифундувати чи затримуватись
захисними мембранами
Штучне забруднення повітря
Науково-технічна революція призвела до збільшення та
зміни промисловості.
Якщо на початку ХХ ст. в промисловості використовували
19 природних елементів, то в 1970р. – більше 100
елементів.
Багато з них є:
високотоксичними
створюють такі дії:
•гонадотоксичну
•ембріотоксичну
•канцерогенну
Основні токсичні речовини
1. Оксиди сірки
2. Оксиди азоту
3. Оксиди вуглецю
4. Оксиди і пил різного складу
На процеси окислення впливають:
ультрафіолетові промені
присутність озону
вологість повітря
Основні забруднювачі атмосферного
повітря:
промислові підприємства
автотранспорт
великі теплоелектростанції
електростанції
Об’єми викидів в атмосферу
промисловість чорної металургії – 24%
промисловість кольорової металургії – 10%
теплоелектростанції та електростанції – 27%
У результаті згорання палива в повітря
викидаються:
летючий попіл
сажа
різноманітні газоподібні продукти
Летючий пил містить:
кремній
залізо
кальцій
калій
магній
титан
алюміній
сірка
Викиди підприємств чорної і кольорової
металургії
пил міді
оксиди заліза
свинець
Інші
різноманітні
мікроелементи
Викиди в атмосферу
СРСР
1989 рік
США
60%
промисловість
17%
13%
транспорт
60%
27%
енергетика
14%
інше
9%
Викиди автотранспорту містять:
оксиди вуглецю
озон
оксиданти
свинець
сажу
Концентрація оксиду вуглецю в атмосферному
повітрі великих міст залежить від:
інтенсивності руху
ширини вулиць
озеленення
плану міста та ін.
Будова атмосфери:
Тропосфера
Стратосфера
(7-18) км
(40 км)
(середні широти)
Іоносфера
Мезосфера
(500-1000)
(80 км)
Магнітосфера
(пояс радіації 50000 км)
Тропосфера стратосфер
Екзосфера
(майже безповітряне середовище)
Параметри атмосфери
атмосферний тиск
повітряні потоки
електричний стан
електричне поле землі
радіоактивні елементи
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
119
Размер файла
3 812 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа