close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Обобщена презентация

код для вставкиСкачать
ЕТИКЕТ
И ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО
/ОБОБЩЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ/
Дискусионен клуб
по
Граждански компетентности
гр.Варна, ПГСАГ “Васил Левски”
Тайната на успеха!
Етикет
Облеклото на бизнес
Безупречно поведение
дамата
Речев етикет
в къщи
Етикет при срещи
Етикетът и
общуването
Етикет и поведение
Етикета е съвкупност от правила на
поведение, които се отнасят до
външното проявяване на отношението
към другите хора.Това е нещото,което
ни изгражда като една цялостна
личност и създава най-голямо
впечатление в хората!Добрата
комуникация,обноски,външен вид и т.н.
са едни от най-нужните качества,които
човек трябва да притежава, да бъде
добре приет сред обществото!
Облеклото на бизнес дамата
Делово облекло на дамите се подчинява
на същите изисквания като тези към
мъжкия бизнес стил - безупречна
изрядност и чистота, малко по-широка
цветова гама и никаква фрапантност или
предизвикателност.
никакви впити дрехи,
прекалено разголени деколтета,
изрязани ръкавни извивки, високи цепки
на полите или цветно и релефно бельо.
Речев етикет
Речевата комуникация е взаимодействие между
събеседници за размяна на информация под формата на
изказвания с помощта на езика.Нужно е изразите да бъдат
по-учтиви.
Най-разпространените съвременни изрази за обръщение са
господин, госпожа или госпожица.
Поздрави като добро утро, добър ден и добър вечер спадат
към неутралните....Здравей,здравейте- употребява се
предимно м/у връстници
За комплиментите за характер :
Вие сте най-добрият човек
Вие сте много приятен събеседник
С вас е интересен да се договоря
Комплиментите според целта им
Бизнес етикет
Бизнеса изисква владеенето на добри обноски в
общуването,което води до подобряване в имиджа
и отваря врати към успеха.Благодарение на
бизнес етикета хората ни приемат за по-сериозни
и ни считат за по-отговорни!
Едно от важните правила е винаги да
поздравявате сутрин колегите си....същото важи и
когато си тръгвате..
Много важни са реплики,като “благодаря”,”приятно
ми е”,”радвам се,че”..и др.
Ръкостискането също е много важно-жест,който
показва сериозно отношение и отговорност.
Сериозни разговори не са поща или телефон..
Етикетът и общуването
Добрите маниери в общуването спомагат за
уважението и възхищението на хората.
Общуването трябва да е непринудено и вни мателно- добрите обноски предразполагат и
Привличат хората към Вас!
Обръщенията в общуването са три вида – официално,неофициално и
неутрално….
не бързайте да преминавате на „ти" - прибързаната фамилиарност
не е приятна;
не минавайте на „ти", ако знаете, че човекът, към когото се
обръщате, не може да си позволи по отношение на вас такъв
преход.
в отношенията между двата пола инициатор за преминаване на
„ти" трябва да бъде жената;
Култура на етикета
Много е важна при поздравяване на познати и непознати...
На официални срещи, и във всяка друга ситуация е
недопустимо, когато поздравявате непознат човек:
;
да си държите едната ръка в джоба
да се облягате на каквито и да е предмети;
да стоите, опрели гръб на стената.
Най – важно е да знаем към кого е насочено запознанството. Ако
виждаме човека за първи път приветствието трябва да бъде по –
сдържано. Тук потупването по рамо, горещите прегръдки и
целувките са напълно неуместни. независимо от това какви са
вашите отношения с човека, не трябва прекалено бурно да
реагирате на срещата с него! Културата на поведението изисква
спазването на определени правила, дори и тези за поздравяване
на познатите и непознатите хора. Важни са за нашето оцеляване в
обществото, защото има ли човек нужната култура и възпитание,
то би имал самочувствие, би могъл да се изявява в
професионалната среда, хората биха го забелязали.
Поведение
вкъщи
Домът ни носи асоциация със семейство, уют и закрила. Това е мястото,
където се събира семейството в края на деня; мястото, което ни кара да се
връщаме винаги, за да се срещнем с близките, да си припомним детството,
да вдъхнем познатите миризми, да усетим топлината на цялото. Нужно е
само малко въображение, за да превърнем дома си в място, където да
релаксираме след уморителен ден, като се зареждаме с позитивизъм,
обгърнати от спокойствие. Най-важното е да се оставим усещането да ни
води. Всеки може да аранжира дома си така, че да му харесва и да го
зарежда с енергия за живот.
Да имаш добри маниери е способност, която изисква усилие
за усвояването на заучени правила на поведение и в
същото време умение да се прилагат с изразена лекота.
Иначе казано, това изкуство се състои в ловкото служене с
усвоените кодове. Способността да се владее е едно от найценните качества на цивилизования човек и това е един от
начините да покажем, че го притежаваме.
За хармония в отношенията
Всяко човешко същество има своите индивидуални
характер, особености, навици, нужди и поведение. Но
всички хора трябва да се хранят, да спят, да дишат, да
общуват и да се обичат – едни повече, други помалко. Семейната хармония се изразява именно в
напасването на всички тези индивидуални потребности и
дейности към една обща житейска матрица, в която се
„случва” взаимно уважение, разбиране и
търпимост. Защото хармоничното семейство е като
здравото тяло – всеки изпълнява своите функции в
синхрон с останалите и без особени усилия.
Когато този модел бъде пречупен от някаква
неправомерност, се нарушава и хармонията
....УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ…
Всичко това трябва да бъде неразделна част от нас,за да
бъдем пълноценен човек,възприеман с почести и уважение
от останалите...дори сред собственото ни семейство да се
чувства комфорт и сплутеност ,са нужни минимални
усилия,за да предизвиква възхищение сред
обществото.Етикетът,нормите на поведение,начинът на
обличане
винаги ще говорят за нас преди
всичко останало..
Не винаги е достатъчно да сте
високообразовани и да притежавате
добри професионални качества.
Едното е неразделна част от другото..
УСПЕХ!
Изготвил: Теодора Йорданова 11”д”кл.
май 2012
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
32
Размер файла
854 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа