close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Домінуючі бізнес-моделі сучасних підприємств

код для вставкиСкачать
Державний вищий навчальний заклад
“Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана”
Доповідь на тему:
Домінуючі бізнес-моделі сучасних
підприємств
Студент КНЕУ, 4-й курс:
Снєгірьов Микита
Науковий керівник:
Бортнік А.М.
Предмет дослідження?
Існує певна невизначенність, через відсутність
единої науково-методичної бази, що до поняття
Бізнес-модель
Бізнес-модель & Принцип
організації бізнесу
Принцип організації бізнесу — спосіб організації,
поєднання наявних і можливих ресурсів та
компетеній компанії для створення певного
блага результатом реалізації якого буде
досягнення максимальньної прибутковості
грошового потоку в часі.
Бізнес
Функціональна спеціалізація (виробництво; закупівлі; маркетинг; продажі).
Що він з себе представляє сьогодні?
Функціональна спеціалізація
(виробництво; закупівлі;
маркетинг; продажі).
Процесна спеціалізація
(Бізнес-процеси – це сукупність
синергетично взаємопов’язаних
процесів що протікають на фірмі.)
Принципи організації бізнесу
в Україні
Відсталість бізнесмоделей від
світових тенденції
Не конкурентна
продукція по
за Україною
• Ресурсна бізнес-модель
• BtoC
• Прямі продажі
Перспективи
Інтелектуальний
капітал
Низький рівень
конкуренції
Невисокі
бар'єри
Великий ринок
14.71 млн. 2012р.
Бізнес з точки зору теорії систем
Партнери
Клієнти
Яка цінність?
Кому і Як
доставляється?
Яким чином?
Держава
Конкуренти
Візуалізація Бізнес-моделі
та її елементів
Бізнес-процеси являють собою послідовність дій, що перетворюють вхідні
сутності в одну або кілька вихідних
Цінність бізнес-моделювання
Діагностика та
Стратегічне
планування
• засновники Star-up(ів)
- стадія
започаткування;
• інвестиційні компанії;
• приватні інвестори;
• (в перспективі) для
фірм на стадії
зрілості:
– аналітики;
– керівництво;
– співробітники.
Проблема бізнес-моделювання:
«Неможливо керувати тим, що неможливо
виміряти»
Вирішення проблеми
Синергізм бізнес-моделі Остервальдера
і система збалансованих показників (СЗП)
«BSC»
•Фінанси;
•Клієнти;
•Бізнес-процеси;
•Навчання та підняття кваліфікації
(люди, системи, орг. структури).
BSC
Навчання
Результати нашого дослідження ми
пропонуємо розглянути на прикладі
компанії «Рошен»
Висновки:
За результатами, «Рошен», на основі синергізму шаблону бізнесмоделі та системи збалансованих показників, було встановлено:
Серед переваг:
-
Широкий асортимент продукції;
-
Бездоганні операційні бізнес-процеси;
-
Високой ступінь автономності підприємства;
-
Міцний бренд.
Серед недоліків:
• Не визначена сегментація ринку (цільові групи споживачів);
• Відсутність інформації що до задоволеності споживачів;
• Не реалізовані можливості додаткових грошових потоків від
партнерів (збутові мережі, супер- та гіпермаркети);
• Для зниження видатків пропонується застосувати ABC метод
калькулювання витрат за господарськими видами діяльності.
Дякую за увагу!
www. kneu. edu. ua
03680, м.Київ, пр.Перемоги, 54/1
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
50
Размер файла
8 594 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа