close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація вчителя

код для вставкиСкачать
Споживач в економіці: його
поведінка та особливості вибору.
Розглянути споживач а як основного
суб’єкта сучасної економіки.
Визначити його поведінку та
особливості вибору.
Дослідити, які фактори є
визначальними у поведінці
споживача.
Укажіть, чи правильні твердження:
1. Економічні потреби — це відносини, які
характеризують зв’язок людей з умовами
життєдіяльності.
2. Людські потреби є обмеженими, а ресурси
безмежні.
3. Потреби задовольняються споживчими
благами.
4. Потреби — це бажання володіти певними
речами, відчуття нестачі, якщо це бажання
лишається незадоволеним.
5. Закон зростання потреб характеризує появу
все нових і нових потреб.
Ціль споживача –
мати максимальну корисність від
споживання товарів і послуг.
На шляху до цієї мети в споживача
виникає маса обмежень: сімейний
бюджет, ціни, асортимент пропонованих
товарів і послуг.
Тому споживач, як і виробник, відчуває на
собі вплив обмежених можливостей.
Перед ним теж стоїть проблема
раціонального вибору.
Раціональна поведінка споживача при
виборі товару або послуги припускає, як
правило, певну послідовність дій:
усвідомлення необхідності покупки, пошук
інформації про товар чи послугу, оцінка
можливих варіантів покупки, прийняття
рішення про покупку.
Фактори, що впливають на поведінку споживача
Фактори
Психологічні
Мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання, ставлення.
Особистісні
Вік, стать, сімейний статус, етап життєвого циклу сім’ї, професія,
освіта, рівень доходів. Тип особистості, стиль життя.
Соціокультурні
Сім’я, соціальна роль і статус, культура й субкультура,
суспільний клас.
Вплив
комплексу
маркетингу
Товарна маркетингова політика, цінова політика, збутова
політика. Комунікаційна політика
Фактори
ситуаційного
впливу
Зміни в макросередовищі, зміни обставин у покупця, атмосфера
в магазині, дії інших покупців.
В сучасних умовах швидких темпів розвитку ринкової
економіки перед нашою країною постало чимало
важливих питань, які потребують якнайшвидшого
вирішення. Серед них можна виділити низку, пов’язаних
із проблемами споживання. Це і задоволення
споживчих потреб, і дослідження мотивації споживача, і
встановлення оптимальних цін на всі види продукції.
Все це не раз досліджувалося українськими та
іноземними економістами і соціологами, а я пропоную
вам власне дослідження – щодо вивчення питання
привабливості та якості надання послуг торгівельних
мереж «Амстор», «Сільпо», «АТБ», що є типовим для
жителів багатьох міст України. Вивчимо поведінку
споживача та з’ясуємо питання в який з супермаркетів
піти? Який краще?
Загальне завдання для всіх творчих груп:
дослідити, проаналізувати узагальнити
питання щодо поведінки споживача у
привабливості та якості надання послуг
торгівельних мереж «Амстор», «Сільпо»,
«АТБ», що є типовим для жителів багатьох
міст України. З’ясувати питання в який з
супермаркетів піти? Який краще?
На основі завдань для груп використати в роботі програмні
продукти:
PowerPoint – малювання об’єктів, фонів, створення мультиплікації,
презентації
Paint – малювання об’єктів, фонів
Word – написання звітної спільної роботи учнів.
Publisher - створення бюлетеня
Excel – побудова таблиць, діаграм
Picture Manager – редактор зображень
Bing – пошук інформаційних матеріалів, зображень
Skype – спілкування
OneNote – електронна записна книжка
OutLook – поштовий клієнт
Google – карта, завантаження фотографій та відомостей про
досліджувані супермаркети м. Запоріжжя
WordPress – платформа для створення блогів, на основі платформи
http://economprojects.wordpress.com/ завантажити звітні роботи
проекту «Вершина трикутника: Амстор, АТБ, Сільпо».
Визначити вершину трикутника: Амстор,
АТБ, Сільпо - спільні та відмінні риси
супермаркетів.
Визначити критерії дослідження.
Простий за облаштуванням та зручний у
користуванні – головний критерій
оцінювання.
Обґрунтувати висновки.
Скласти анкету у вивченні питання
привабливості супермаркетів та
поглядів споживачів.
Визначити, які фактори є
визначальними у поведінці споживача.
Провести опитування серед
респондентів (населення мікрорайону).
Результати обґрунтувати.
Результати опитування відобразити в
програмі Excel – побудувати таблиці,
діаграми. Зробити підсумки.
Дослідити Закон України про рекламу результат занести в документ Word.
Скласти памятку споживача на основі
дослідження закону України “Про права
споживача”, ст.50 Конституції України.
Результат занести в документ Word та
publisher – бюлетень для шкільної газети
“Джалапіта” .
Скласти поради правомірної поведінки
споживача.
Результат занести в документ Word.
Скласти словничок споживача.
Результат занести в документ Word.
Показати зразок скарги (претензії)
споживача на випадок придбання товару
неналежної якості.
Результат відобразити в документі Word.
На основі творчої, дослідницької роботи
груп та результатів, створити учнівську
презентацію power point “Вершина
трикутника: Амстор, АТБ, Сільпо”
На основі творчої, дослідницької роботи
груп та результатів, створити
інформаційний продукт в publisher буклет « Перелік торгівельних марок
супермаркета «Сільпо»».
На основі творчої, дослідницької роботи
груп та результатів, створити учнівську
мультимедійну презентацію power point
“ Вершина трикутника”.
В Google – карта, завантажити фотографії
та відомості про досліджувані
супермаркети Запоріжжя.
Література:
1 Підручник «Загальна економіка» за ред.
І.Ф.Родіонової.
2 Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук,
Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
3 Практикум з економіки для 10-11 класів.
Додаткова література
Ресурси Іnternet.
http://www.consumerinfo.org.ua
http://silpo.ua/
http://www.atbmarket.com/
http://www.amstor.ua/
За результатами оцінити роботу груп.
Критерії оценивання рабіт.
№ групи ___
самооцінка рабіт.
Критерії оценивання
Наявність знайденого № групи ___
Критерії оцінки
Зміст
група
учитель
матеріалу
Критерії оценивання рабіт.
№ групи ___
Виконання роботи
Ступінь участі кажного,
взаємодія.
Оригінальність
подання
матеріалу,
вихідного
продукту
Елементи творчості.
«Знахідки».
Виступ
Вміння зацікавити,
аргументованість.
всього:
Супер молодці 10 – 12 б!
Молодці 7 – 9 б!
Треба ще попрацювати! 4 – 6 б!
1. Мні було легко працювати в групі
Мні було важко працювати в групі
2. Мені було легко працювати над проектом
Мені було нелегко працювати над проектом
3. Я задоволений своєю робтою
Я не задоволений своєю робтою
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Плідної роботи!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
145
Размер файла
2 037 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа