close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Художні напрями мистецтва ХХ ст

код для вставкиСкачать
Евристична бесіда
в організації
сприймання творів мистецтва учнями
на прикладі уроку
,,Художні напрями мистецтва ХХ ст.”
Презентацію підготували
вчитель образотворчого мистецтва
гімназії № 290 м. Києва
Горовенко Вікторія Йосипівна і
вчитель образотворчого мистецтва
гімназії № 261 м.Києва
Григораш Олександра Федорівна
Небувале зростання
обсягу інформації
Прояв якостей:
ініціативність, енергійність,
здібність швидко і безпомилково
приймати рішення,
а це неможливо без вміння
працювати творчо, самостійно.
Методи навчання:
1 Метод засвоєння знань:
пізнавальна діяльність учнів
набуває однобічного відтворення:
головні зусилля учнів скеровані
на сприймання готових знань,
їх механічне запам’ятовування
з наступним відтворенням.
Методи навчання:
2 Евристичний метод навчання:
розвиток пізнавальних сил
та можливостей учнів.
надання учням
більше самостійності
в творчому пошуку,
створення особистого досвіду .
Стародавній, але сучасний…
Методика евристичного навчання
відома ще за часів Сократа
Використання методу
евристичної бесіди
сприяє посиленню інтелектуальної
активності учнів на уроці
Формування нових знань відбувається на основі
евристичної бесіди і поєднуються
із самостійною роботою учнів
Методика евристичного навчання
базується на відкритих завданнях,
що можуть не мати однозначних
«правильних» відповідей.
Ці завдання мобілізують
творчу діяльність всіх учнів,
допомагають їм відкрити в собі
можливості, про які вони
самі не здогадувалися.
Характер і розвиток евристичної бесіди
залежить від підготовки конкретного учнівського колективу
При розробці уроку за допомогою евристичного методу
вчитель повинен ураховувати:
загальний рівень розвитку учнівського колективу;
вікові особливості формування креативної сфери;
особисті якості учнів;
специфіку та особливості навчального предмета.
Тема. Мистецтво ХХ століття.
Мета: ознайомлення з розвитком
мистецтва ХХ століття.
Митець – дзеркало епохи, тому процеси, які відбувалися
в ХХ столітті, відображені в мистецьких творах.
Основні
історичні
події
ХХ
століття:
Перша світова війна в Європі.
Повалення царського режиму в Росії, революція
1917р.
Утворення Радянського Союзу.
Голодомор в Україні 1933р.
Прихід до влади в Німеччині нацистів.
Друга світова війна 1939-1945рр.
Перший політ людини в космос 1961р.
Бурхливий розвиток телебачення, радіомовлення,
новітніх засобів зв’язку.
Винайдення комп’ютерної техніки.
Виникнення незалежних держав внаслідок Другої
світової війни та розпаду СРСР.
Кожна людина впродовж свого життя шукає чогось високого,
ідеального, з чого можна брати приклад і вдосконалюватися духовно.
Не випадково митці ХХ ст. звертають особливу увагу на внутрішній
світ людини, її психологію, буденне життя, переконання, на пошук
ідеального в природі.
Модернізм
(новітній)
Авангардизм
(той, що попереду)
експресіонізм
кінетичне мистецтво
фовізм
поп-арт
ХХ ст.
кубізм
оп-арт
футуризм
сюрреалізм
абстракціонізм
дадаїзм
примітивізм
орфізм
Напрямки мистецтва ХХ століття.
Порівняльна таблиця зображень.
експресіонізм
фовізм
кубізм
футуризм
орфізм
примітивізм
сюрреалізм
конструктивізм
дадаїзм
поп-арт
оп-арт
кінетичне м-во
Висновки:
З розвитком еволюційних процесів, зі збільшенням
потоків інформації відбувається зміна глядацької
свідомості людини.
Нові усвідомленні елементи бачення сприяють
виникненню нових засобів виразності.
Новий спосіб сприймання світу приводить до
еволюційної зміни художніх форм у мистецтві.
Гра “Перевір себе”.
Експресіонізм
Фовізм
Кубізм
Футуризм
Дадаїзм
Орфізм
Примітивізм
Сюрреалізм
Поп-арт
Кінетичне мистецтво
Оп-арт
Абстракціонізм
Дикий
Геометричні фігури
Жмут веселок
Рух
Виразність, емоційність
Спрощений
Поширений, популярний
Надреальне, сновидіння
Майбутнє, рухливість
Оптичне м-во
Безпредметне м-во
Протест, нісенітниця
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Масол Л.М. Художня культура: підруч для 9 кл.
ЗНЗ-К.: Генеза, 2009
Климова Л.В. М.Художня культура: підруч для 9
кл. ЗНЗ-К.: Літера ЛТД,2009
Масол Л.М. Художня культура: 9 кл: Тематичні
розробки уроків - Х.: Видавництво “Ранок”, 2009
Культурологія: теорія та історія культури. Навч.
посібник за ред. Тюрменко І.І. –Київ.: Центр
навчальної літерарури,2005
Світова художня культура: конспекти уроків/ сост
І.А.Лєскова- Волгоград: Учитель,2008
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
334
Размер файла
1 044 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа