close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Властивості степеня
з цілим від'ємним
показником.
Алгебра.
8 клас.
Вчитель математики
@ Крючко Л. Ю.
закріпити знання учнів про означення та
властивості степеня з цілим (від'ємним)
показником ; навчити застосовувати набуті
знання,вміння та навички до розв'язування
вправ розвивати увагу, логічне
мислення, пам'ять, пізнавальний
інтерес; виховувати вміння працювати в
колективі, охайність, працьовитість,
культуру
спілкування.
Виконання усних вправ.
1. Подайте у вигляді степеня
вираз:
х5 · х3; х10 : х10; (х2)3.
2. Обчисліть:
(0,5)4 * 24; ; 2-2*23; 4-3:43.
- Які властивості ви
використовували?
- Сформулюйте їх?
Поняття степеня виникло в далекій давнині.
Збереглися глиняні плитки стародавніх вавилонян
(близько 1700 років до н.е.), які містять записи
таблиць квадратів і кубів та їх обернених значень.
До множення рівних множників приводить
розв'язування багатьох задач. Вираз «квадрат
числа» виник унаслідок обчислення площі
квадрата, а «куб числа» – унаслідок знаходження
об'єму куба.
Завдання 2. Виконай вправу і ти дізнаєшся, який
вчений застосував символи а², а³ тощо?
Подайте вираз у вигляді степеня з основою а:
1). а⁷:а³·а⁻³;
2). (a⁻⁵)⁻³·a⁻¹²;
3). a⁻¹²·a⁶;
4). (a³)⁻²:а³;
5). а˚·a⁻³·a⁵;
6). (a⁻⁵)⁻¹·a⁻⁵
А
Т
Д
К
Е
Р
а ⁻⁹
1
а
а ⁻⁶
а³
а²
Тільки починаючи із XVІ ст.
поступово до математики
почали вводити сучасні
позначення.
Символи а², а³ тощо
вперше застосував
французький учений
Рене Декарт
(1596-1650).
Завдання 3. Виконай вправу і ти
дізнаєшся, хто з вчених вперше розглядав
степені з від'ємними показниками.
Спростіть вираз:
1). 2 а⁻³b⁵·5а⁶ b⁻⁵ ;
2). (0,1а⁻²b⁻¹) ⁻¹;
3). 0,5 а⁻³ b⁵· 2а⁵ b⁻² ;
4). 0,5 а³ b⁷:(0,1а⁻² b⁵);
Ю
Ш
Е
К
10а²b
10а³
5а⁵b²
a²b³
Н.Шюке (1445-1500) розглядав
степені з від'ємними і
нульовими показниками.
Завдання 4. Виконай вправу і ти дізнаєшся хто
вперше з вчених запропонував символ аⁿ для
довільного числа n
Скоротіть дріб:
1).
6
n
2 3
n
12
4 ).
3
n 1
n
;
2 ).
25
5
n
4
n 1
;
5 ).
5
n
2 n3
n2
5
6 5
n
3 ).
;
2n3
10
10
2
n
6 ).
;
2
n 1
;
2n
n
2
n
.
О
Н
Ь
Т
Ю
4
1
125
3/4
1000
Символ аⁿ для
довільного
числа n
запропонував
англійський
учений
Ісак Ньютон
(1643-1727)
Степінь
навколо нас
Але тільки починаючи з XVI
століття, поступово до математики
почали вводити сучасні позначення.
Поняття степеня виникло в далекій давнині.
Упродовж багатьох століть розвиток науки дуже
гальмувався, тому що науковцям довго не вдавалося
ввести у свої дослідження доречні позначення. Тому
виклад наукових робіт мав громіздкий вигляд.
Степінь числа використовують, коли
мають справу, як із дуже великими, так і дуже
маленькими числами.
Степінь у географії
територія України
становить 6,037 ·105км2;
Площа басейну Дніпра
становить 5,04 ·105 км2;
Площа Автономної
Республіки Крим дорівнює
2,61 ·105 км2
Степінь числа у біології
Маса пташки колібрі
дорівнює 1,7 ·10-3кг
Найбільший звір фауни
України зубр, його маса
становить 1,2 ·103кг
Степінь числа у астрономії
Відстань від Землі до
найближчої після Сонця зорі L
Центавра дорівнює 4,1 ·1013км
Планета Земля існує
4,2 ·109 років
Степінь числа у фізиці
Швидкість світла 3 · 105км/с
Степінь числа у хімії
Діаметр молекули
води дорівнює
2,8 ·10-7 мм
Маса електрона
становить 9,1 ·10-31 кг
Степінь числа у економіці
7 ·109 чоловік на землі
У наш час жодна з галузей
науки не зможе обійтися без
поняття степеня.
Домашнє завдання.
Пов. §10, письмово виконати вправи
№ 472, № 476, № 478
на стор. 102-103.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
69
Размер файла
8 182 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа