close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ТЕМА НА УРОКА - :: BEL School

код для вставкиСкачать
ТЕМА НА УРОКА
• “ТРОИЦА БРАТЯ ГРАДА ГРАДЯХА”
• СТРОЕЖЪТ: ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ХАОСА
В КОСМОС
Презентация по материали на Адр. Дамянова
Изготвил: Ив.Димитрова, XII ОУ, гр. Сливен
Цели на урока
Учениците да могат да идентифицират:
-представите за пространството и неговата организация
в митологичната и фолклорната култура.
-отношенията между членовете на семейството и
традиционната общност.
Учениците да демонстрират умения за:
-интерпретация на художествения текст чрез
съгласувано обяснение и адекватно разбиране на
песента
-продуктивно прилагане на теоретични знания (за
сюжет, символ, образ на героя, връзки и ценности в
митологичната и фолклорната общност)
Дизайн на урока
• Как разбирате значението на думата пространство?
(предложете нейни синоними)
• Всички ли места, които обитавате, са еднакво ценни
за вас?
• Опишете любимото си място така, че слушащите да
могат да си го представят и да си проличи вашето
отношение към него.
Дизайн на урока
Пространството на “религиозния човек”
Хаос- Космос
сакрално=реално
наш свят - чужд свят
усвояване = създаване
живот - душа - жертва
космос - къща - тяло
Дизайн на урока
• Какво трябва да се направи за “основаването на
Света” според “Троица братя …”
• Проследете действията на мъжа на Струна невяста,
като ги съпоставите с тези на неговите братя.
Градежът
• Образът на градежа няма само конкретни,
материални измерения, а е свързан с духовното
начало, със силата на творящия човешки дух.
• Градежът означава и самата човешка общност: в нея
има отделни “елементи”- хората, но има и връзки
между тях, принципи и норми, чието следване
осигурява здравината на “градежа”.
• Българските народни песни за вградената невяста са
възникнали въз основа на поверието, че всеки
градеж има свой дух покровител, създаден чрез
вграждане в основите на сградата на жив човек или
неговата сянка.
Действия
Струниното либе
- държи на дадената
дума, на
започнатото дело
- задава много
припряни заръки
- крие в себе си тайна
надежда
- честен, достоен,
неподкупен
Братята
- нечестни са към
брата си и към
започнатото дело
- предупреждават
жените си
- неверни, користни,
егоисти
Дизайн на урока
• Как си обяснявате избора на песента жертвата,
вградена в основите на строящия се град, да е жена?
-свържете този избор с обстоятелствата, при които
градът се руши- със символичните значения на
луната
“Благодарение на фазите на Луната-на нейното
“раждане “, “смърт”, “възкресение”, древните хора са
осъзнавали своя собствен начин на съществуване в
Космоса и заедно с това шансовите си за
просъществуване и възкресение.Лунната символика
свързва раждането, развитието, смъртта,
възкресението. Луната придава религиозна стойност
на космическото развитие и помирява човека със
Смъртта.
Дизайн на урока
• Като имате предвид, че символиката на Слънцето е
обратна на тая на Луната, изкажете предложения за
неговите символни значения в народната песен.
(Припомнете си химна “Върви, народе възродени…”:
как продължава стихът “Наприд! Науката е …”?)
Дизайн на урока
• Свържете избора на народната песен да “пожертва”
именно Струна невяста с начина, по който я представя
-каква представа създава името и -стройна, гъвкава,
нежна, трепетна
-каква душевност разкрива - отзивчива, предана,
трудолбива, сръчна, доверчива
Струна невяста
• Изобразена е в няколко типично женски роли.
-като майка- тази, коятосъздава живота и поради това
притежава власт над живота и смъртта (посредничи
между отвъдното и тукашното)
- като домакиня - преобразува сместа от брашно и вода
(суровото ) в печено-преобразува природата в
култура.
-като “очистваща” (“и опери си бялото
пране”)-като превръща мръсното в чисто, като връща
нещата в първоначалното им състояние.
Дизайн на урока
• Като имате предвид символните значения на
среброто, пръстена (брачната халка) и рубина
(“червения камък”),подгответе по групи отговор на
следните въпроси:
• Първа група: Каква е ролята “сребърен пръстен със
червен камък” за развитието на сюжета на песента?
• Втора група: Какво казва чрез символните си
значения” сребърен пръстен със червен камък”за
Струна и нейното “либе”?
• Трета група: “Как символните значения на “сребърен
пръстен със червен камък” участват в изграждането
на смисъла на песента ?
Символни значения
• Сребро: бялото и сияйно сребро е символ на
чистотата;
• пръстен (брачна халка): неразривна връзка, но и
власт ; размяната на халките при бракосъчетанието
превръща всеки един от съпрузите едновременно в
господар и роб на другия;
• рубин (“червен камък”): “кървав” камък, символ на
влюбените; превъзхожда и най- ярките камъни,
мракът не може да загаси светлината му.
Дизайн на урока
• Как се променя смисълът на песента “Троица братя…”
без последните пет стиха ? Обосновете отговора си.
- Ой, стрици, стрици, същи девери,
изградете ме от дясна страна,
от дясна страна на Бяла града,
та да си храня малкото дете,
малкото дете със прясно мляко.
Домашна работа
• Отговорете на следните въпроси:
1 Какви чувства изпитах при общуването си с
народната песен “Троица братя града градяха”?
2 Над какво ме накара да се замисля песента ?
3 Кои от знанията ми за митологичните и фолклорни
представи за света песента потвърди ?
• Разтъркувайте българските пословиците:
“Къщата не стои на земята, а на жената.”
“Комуто е харна жената, нему рай му не трябва”
“За брата до море, за либе през море.”
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
593
Размер файла
175 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа