close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Українська федерація індустрії безпеки
Роль проекту “БОНУЗ” в
саморегулюванні ринку технічних
засобів охорони (ТЗО)
Основні учасники ринку і принципи
ринкового регулювання
Основні учасники ринку
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Клієнти (інвестори, фізичні і юридичні особи)
Девелоперські компанії – (інвестори, недержавні союзи, асоціації та
федерації)
Будівельні компанії – генпідрядники, підрядчики (недержавні союзи,
асоціації, федерації)
Проектувальники (генпроектировщики, проектні інститути)
Страхові компанії (союзи, асоціації, федерації)
Банки і фінансові організації як джерела кредитів
Державні і недержавні охоронні компанії (союзи, асоціації та
федерації фізичної охорони)
Виробники та постачальники устаткування ТЗО
Системні інтегратори, інсталлятори та монтажні організації
технічних засобів охорони (недержавні союзи, асоціації, федерації)
Органи стандартизації, ліцензування і сертифікації (державні і
недержавні/суспільні)
Органи державної влади та управління
Інші організації (союзи, асоціації, федерації), що мають інтереси в
області недержавного регулювання ринку
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
3
Основні учасники ринку
Девелопери
Будівельні компанії
Органи стандартизації
Банки и ФО
Проектувальники
Держава
Інтегратори,
інсталлятори
Об’єкти
нерухомості
Страхові компанії
Органи ліцензування
Охоронні компанії
Виробники і
постачальники ТЗО
Інші организації
Клієнти
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
Органи сертифікації
4
Основи ринкового регулювання
Основні принципи
• Максимальне використання економічних принципів
регулювання ринку
• Створення механізмів саморегулювання ринку
• Створення передумов для стійкого збалансованого
зростання попиту та пропозиції
• Прозорість і збалансованість інтересів усіх учасників
ринку
• Створення комплексних привабливих пакетів
пропозицій учасників ринку для споживачів
• Мінімізація економічних та інших ризиків
• Мінімізація неринкового втручання
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
5
Основні інтереси учасників на
ринку
Основні інтереси на ринку
Клієнти
• Наявність на ринку привабливих об'єктів і пропозицій
• Мінімальні витрати сукупних інвестицій і експлуатаційних витрат
(сукупна вартість володіння об'єктом), включаючи витрати на
сервіс і обслуговування
• Спрощений доступ до кредитних ресурсів
• Вигідні пакети страхування та охоронних послуг
• Наявність на ринку збалансованих комплексних пакетів
пропозицій робіт та послуг
• Стандартні загальноприйняті на ринку продукти та рішення
• Висока якість продуктів, робіт та послуг
• Мінімізація ризиків за рахунок ефективних засобів охорони,
забезпечення безпеки та страхування
• Відсутність конфліктів з організаціями, що мають свої інтереси на
даному ринку
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
7
Основні інтереси на ринку
Девелоперскі компанії
• Мінімальні витрати сукупних інвестицій і
експлуатаційних витрат
• Спрощений доступ до кредитних ресурсів
• Привабливість об'єктів на ринку
• Наявність чітких критеріїв якісного відбору
генпроектувальників, генпідрядників, брокерів та
експлуатуючих організацій
• Висока якість продуктів, робіт та послуг
• Висока ефективність об'єктів при експлуатації
• Мінімізація ризиків експлуатації
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
8
Основні інтереси на ринку
Будівельні компанії
• Пропозиція девелоперським компаніям та інвесторам
сучасних високоякісних комплексних робіт та послуг
• Розширення ринку своїх робіт та послуг за рахунок
розширення портфеля замовлень
• Наявність чітких критеріїв відбору підрядників та
пропонуємих рішень
• Дотримання високої якості продуктів, робіт та послуг
для всіх підрядників
• Можливість економії будівництва за рахунок
використання стандартних загальноприйнятих рішень
• Мінімізація ризиків
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
9
Основі інтереси на ринку
Проектувальники
• Можливість пропозиції сучасних, схвалених та апробованих
ринком перспективних рішень
• Розширення пакету замовлень на проектування
• Можливість чіткого обгрунтування витрат на проектування
• Спрощення взаємин із Замовниками при виборі
архітектурних та технічних рішень
• Спрощення процедури відбору підрядників по проектуванню
окремих підсистем
• Наявність чітких технічних вимог до пропонуємих рішень
• Наявність необхідного комплекту нормативних документів,
достатніх для якісного комплексного проектування об'єктів
• Мінімізація витрат на проектування
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
10
Основні інтереси на ринку
Страхові компанії
• Розширення ринку страхових послуг
• Розширення клієнтської бази за рахунок пропозиції
комплексних та спеціальних пакетів страхових послуг
• Спрощення процедури аудиту об'єктів та оцінки
страхових ризиків
• Можливість створення нових привабливих на ринку
пакетів страхових послуг
• Підвищення достовірності оцінки страхових ризиків за
рахунок прозорості та збалансованості ринку
• Можливість створення стабільних партнерських
ланцюжків взаємодії на ринку
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
11
Основні інтереси на ринку
Банки і фінансові організації
• Розширення клієнтської бази кредитування для
фізичних і юридичних осіб
• Підвищення привабливості проектного кредитування
• Спрощення процедури видачі кредитів
• Зниження ризиків кредитування
• Участь в ринкових ланцюжках, сприяючих зростанню і
підвищенню надійності банківського бізнесу
• Підвищення цілісності та ліквідності об'єктів
нерухомості в заставі
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
12
Основні інтереси на ринку
Охоронні компанії
• Розширення клієнтської бази
• Можливість створення універсальних пакетів
охоронних послуг для старих ринків і нових
спеціалізованих пакетів послуг для нових ринків
• Зниження витрат на охорону за рахунок уніфікації
• Зниження ризиків матеріальної відповідальності
• Можливість створення спеціальних пакетів послуг
спільно зі страховими компаніями
• Підвищення якості охоронних послуг
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
13
Основні інтереси на ринку
Системні інтегратори і інсталятори
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Розширення ринку монтажу, інсталяції та інтеграції за рахунок
розширення клієнтської бази
Зниження демпінгу і ринкової конкуренції за рахунок сегментації
ринків клієнтів та процедур добровільної сертифікації і ліцензування
Уніфікація та стандартизація вимог до оснащення об'єктів
Наявність чітких вимог до складу виконуваних робіт і послуг
Спрощення процедури обгрунтування вартості пропонованих рішень
Наявність чітких технічних вимог до рішень
Наявність необхідного комплекту нормативних документів, достатніх
для якісного комплексного оснащення об'єктів ТСО відповідно до
вимог ринку
Спрощення процедури інсталяції та здавання об'єктів
Зниження вартості сервісного обслуговування
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
14
Основні інтереси на ринку
Органи сертифікації і ліцензування
• Наявність нормативної бази, що чітко і прозоро
регулює всі основні питання сертифікації і
ліцензування на ринку ТЗО
• Переважно ринкові механізми дії на всіх учасників
ринку, включаючи споживачів
• Наявність якісних, перевірених та підтримуємих
ринком методик ліцензування і сертифікації
• Наявність необхідної матеріальної бази
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
15
Основні інтереси на ринку
Інші недержавні організації
• Прозора система взаємин на ринку
• Прозора структура інтересів на ринку
• Наявність чітких правил роботи і взаємодії на ринку,
підтримуваних самими учасниками ринку
• Відсутність (мінімізація) нерозв'язних конфліктів та
суперечностей з учасниками ринку
• Наявність механізмів врегулювання конфліктів із
зацікавленими учасниками ринку
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
16
Основні ринкові ніші, класифікація
об'єктів і вимоги до їх оснащення
Основні ринкові ніші
Приклад класифікації
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ринок міського житла
Ринок коттеджів та коттеджних містечок
Ринок бізнес-центрів (офісних будівель)
Ринок торгівельних та розважальних центрів
Ринок готелів
Ринок промислових підприємств
Ринок спортивно-розважальних центрів
Ринок складських приміщень та логістичних центрів
Ринок об'єктів підвищеної небезпеки
Ринок державних об'єктів (аеропорти, вокзали тощо)
Ринок інших об'єктів
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
18
Класифікація ринку житла
Українська будівельна асоціація
•
•
•
•
•
Клас Де-люкс
Преміум-клас
Бізнес-клас
Економ-клас
Соціальне житло
•Дана класифікація розроблена і прийнята Українською будівельною
асоціацією в 2006 році і в даний час є єдиною систематизованою
класифікацією об'єктів житлової нерухомості в Україні
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
19
Вимоги до оснащення об'єктів
Вимоги
1. Опис вимоги
Обов’язково
Опис обов’язкового для
реалізації рішення
Факультативно
Опис можливих
додаткових варіантів
рішень
2
3
4
5.
Примітка: Дані вимоги підлягають обов'язковому узгодженню і
затвердженню всіма учасниками ринку
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
20
Вимоги до оснащення об'єктів
Обгрунтування рішень по оснащенню об'єктів
• Економічне обгрунтування на основі методики оцінки
економічної ефективності інвестицій в забезпечення
безпеки (найбільш дієвий спосіб)
• Вимоги, викладені в стандартах, та інших нормативних
документів, що існують в світі
• Експертні оцінки та висновки фахівців в залежності від
категорії об'єктів
• Існуючий досвід девелоперів та узагальнені побажання
клієнтів на зданих об'єктах
• Світовий досвід по оснащенню аналогічних об'єктів
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
21
Основні механізми
саморегулювання ринку
Механізми саморегулювання ринку
• Структура взаємин між основними учасниками ринку
• Механізми державного регулювання
• Механізми добровільного регулювання взаємин між
учасниками ринку
• Регулювання взаємин з Клієнтами
• Нормативно-технічне регулювання
• Тарифне регулювання робіт і послуг
• Ліцензування і сертифікація
• Аудит об'єктів, компаній, робіт і послуг
• Економічні механізми регулювання
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
23
Структура взаємин на ринку
Девелопери
Будівельні компанії
Органи стандартизації
Банки і ФО
Проектувальники
Держава
Інтегратори,
інсталлятори
Об’єкти
нерухомості
Страхові компанії
Органи ліцензування
Охоронні компанії
Виробники і
постачальники ТЗО
Інші організації
Основні регулятори ринку
Клієнти
Ринкове регулювання за участю УФІБ
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
Органи сертифікації
Проект «Бонуз»
24
Механізми саморегулювання ринку
Механізми добровільного регулювання
взаємовідносин між учасниками ринку
• Тісна взаємодія між професійними союзами, асоціаціями і
федераціями
• Можливість ухвалення узгоджених рішень на користь
клієнтів та учасників ринку
• Максимальне використання договірних механізмів взаємодії
на основі взаємовигідності
• Створення на ринку стійких ланцюжків взаємодоповнюючих
бізнесів
• Захист інтересів учасників ринку через створення стійкої
системи взаємодії між учасниками
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
25
Механізми саморегулювання ринку
Регулювання взаємин з Клієнтами
• Створення на ринку привабливих збалансованих
комплексних пропозицій на користь клієнтів
• Створення ринкових передумов для стабільного
зростання попиту і пропозиції, зокрема за рахунок
спрощення доступу до кредитних ресурсів
• Проведення на ринку узгоджених між учасниками
маркетингових заходів
• Зниження ризиків за рахунок створення надійних і
стійких ланцюжків бізнесів на ринку
• Економічна вигода як основа прийняття рішень
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
26
Механізми саморегулювання ринку
Нормативно-технічне регулювання
• Створення за участю УФІБ технічного комітету по стандартизації,
тісну взаємодію з Держстандартом
• Створення за участю УФІБ повної системи гармонізованих
стандартів і інших нормативних документів, регулюючих ринок ТЗО
• Створення за ініціативою УФІБ галузевих стандартів та інших
документів, механізм застосування яких регулюється УФІБ
• Створення системи ринкових стандартів оснащення об'єктів різного
призначення
• Створення системи навчання по нормативно-технічному
регулюванню ринку для членів УФІБ та інших учасників ринку
• Створення системи вигідності приєднання до нормативнотехнічного регулювання за участю УФІБ на користь учасників ринку
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
27
Механізми саморегулювання ринку
Тарифне регулювання ринку робіт і послуг
• Розробка і впровадження єдиної тарифної політики на
роботи і послуги на користь всіх учасників ринку, включаючи
УФІБ
• Створення ринкових механізмів запобігання демпінгу,
монополізму і недобросовісній конкуренції
• Створення спеціальних збалансованих пакетів робіт і послуг
на користь клієнтів і учасників ринку
• Створення механізму коректування тарифів залежно від
інфляції, змін курсів валют, а також впливу європейських
тарифів і принципів ціноутворення
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
28
Механізми саморегулювання ринку
Ліцензування та сертифікація
• Створення добровільної ринкової системи
ліцензування та сертифікації
• Розробка норм і методик добровільного ліцензування
та сертифікації
• Створення органу ліцензування компаній
• Створення органів сертифікації обладнання
• Створення реєстрів довіри обладнання та компаній
• Пропаганда на ринку переваг використання системи
добровільного ліцензування та сертифікації для
клієнтів і компаній
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
29
Механізми саморегулювання ринку
Аудит об'єктів, компаній, робіт і послуг
• Створення системи добровільного аудиту об'єктів,
компаній, робіт і послуг на користь клієнтів та компаній
(сертифікати якості)
• Розробка методик добровільного аудиту об'єктів,
компаній, робіт і послуг на відповідність встановленим
вимогам
• Створення системи арбітражу та апеляций
• Гармонізація системи добровільного аудиту з
державною системою ліцензування та сертифікації
• Гармонізація з європейськими нормами та правилами
проведення аудиту
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
30
Механізми саморегулювання ринку
Економічні механізми регулювання
• Використання спеціальних методик для оцінки ефективності
інвестицій в заходи щодо забезпечення безпеки (на основі оцінки
ризиків і втрат, а також експлуатаційних витрат)
• Скорочення потреб в інвестиційних (кредитових) ресурсах, більші
можливості фінансування
• Економічна вигода клієнтів від сукупних інвестицій і
експлуатаційних витрат, а також зниження ризиків
• Економічна вигода від зростання ринку, клієнтської бази, а також
від ефекту узгоджених комплексних пропозицій
• Зменшення впливу демпінгу і монополізму, можливість
збереження та прогнозування прибутковості основних сегментів
ринку
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
31
Дякую за увагу
Економічне обгрунтування ефективності
інвестицій в забезпечення безпеки
ЗМІСТ
• Актуальність проблеми інвестування в безпеку
• Методика як економічний важіль переконання в
ухваленні рішень про інвестиції в безпеку
• Основні положення методики
• Використання методики для обгрунтування об'єму
інвестицій (бюджету) в забезпечення безпеки
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
34
Актуальність
• Реальний стан економіки України об'єктивно обмежує
бізнес- і держструктури в об'ємах інвестицій
(фінансування) в безпеку
• Залишковий (фрагментарний) принцип фінансування –
одна з основних причин практичної відсутності
ефективності від реалізації проектів забезпечення
безпеки
• Захоплення технічною стороною проблем безпеки
часто затінює її економічну складову
• Відсутність економічного обгрунтування ефективності
інвестицій утрудняє ухвалення прозорих рішень про
інвестування (фінансуванні) в забезпечення безпеки
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
35
Методика як важіль переконання
• Люди, що ухвалюють рішення про фінансування, як
правило, мислять економічними категоріями (витрати > інвестиції, майбутній приведений дохід, термін
окупності інвестицій, прибуток, рентабельність
інвестицій і т.п.)
• Вірний і надійний спосіб переконання в необхідності
інвестицій в безпеку – розрахувати (або показати)
економічну ефективність
• Знання методики дозволяє бути дуже переконливим
при обговоренні питань про інвестування
• Методика дозволяє переконати осіб, що ухвалюють
рішення, в необхідності виділення (і навіть збільшення)
бюджету на забезпечення безпеки
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
36
Забезпечення безпеки
Співвідношення загроз, контрзаходів і уразливостей
КОНТРЗАХОДИ
ЗАГРОЗИ
Об'єкт, що потребує
захисту
Уразливості
Джерела втрат від порушення безпеки
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
37
Типи економічного збитку
Тип економічного збитку підприємства
Наслідки
Негайний економічний збиток для
одного підприємства
Пошкодження систем, що вимагає
втручання людини для їх відновлення або
заміни
Порушення бізнес-діяльності
Затримки виконання операцій і руху
грошової готівки
Короткочасний економічний збиток
для одного підприємства
Порушення договірних відносин з іншими
організаціями в ланцюжках поставок
Зниження роздрібних продаж
Негативна дія на репутацію підприємства
Перешкода для розвитку нового бізнесу
Довготривалий економічний збиток
для одного підприємства
Зниження ринкових цін
Падіння довіри інвесторів
Падення акцій на біржі
Підрив репутації
Економічні збитки дуже багатогранні та потребують комплексного розрахунку
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
38
Основні положення методики
Методика дозволяє:
• Представити поточний стан забезпечення безпеки у
вигляді реальних та потенційних загроз і пов'язаних з
ними ризиків (аудит безпеки)
• Визначити фінансову складову по кожному виду
ризиків та сумарні втрати від порушення безпеки
(оцінити втрати)
• Проранжувати ризики по ступеню їх важливості
• Ухвалити рішення про реалізацію фрагментарного
(наприклад, на основі правила 20/80), поетапного (в
рамках загальної концепції) або комплексного підходу
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
39
Основі положення методики
Методика дозволяє:
• Оцінити пропоновані заходи протидії загрозам у
вигляді змін ризиків і пов'язаних з ними втрат
• Визначити різницю ризиків (втрат) ДО і ПІСЛЯ
реалізації заходів протидії загрозам і зарахувати цю
різницю як ДОХІД
• Оцінити планові (прямі) та позапланові витрати на
безпеку протягом всього життєвого циклу (наприклад,
за допомогою методик ТСО - Total Cost of Ownership)
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
40
Основні положення методики
Ретельно оцінюються (розраховуються)
• Загрози (Рзагрози)
•
•
•
•
Уразливість контрзаходів (Руразливості)
Можливі події (Рподії)
Ціни втрат від подій (Ц втрат)
Розраховуються ризики:
Ц ризик = Рподія х Цвтрат (у грошовому еквівал.)
Рподії = Рзагрози х Руразливості (вірогідність)
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
41
Основні положенння методики
Приклад розрахунку ризиків
Загрози
Найменування
Майно
Можливі події
Ціна втрат,
грн
Ризик, грн.
Руязв
Р происш =
Р угр х Р уязв
Ц потерь
Цриск =
Р происш х Ц потерь
Уразливість
Ругр
Найменування
1
Крадіжка
1
1
100 000
100 000
1
Затоплення
0
0
100 000
0
0,5
0,75
0,375
100 000
37 500
0,5
0,25
0,125
100 000
12 500
0,5
0,1
0,05
100 000
5 000
Примітка:
Загроза – сукупність умов і чинників, які можуть стати причиною порушення безпеки
Уразливість – слабкість в системі захисту, яка робить можливою реалізацію загрози
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
42
Основні положенння методики
Ретельно оцінюються (розраховуються)
• Розраховуються всі можливі ризики (втрати) в
грошовому виразі за певний період ДО
забезпечення безпеки (Ц’ риск)
• Розраховуються всі можливі ризики (втрати) в
грошовому виразі за певний період ПІСЛЯ
забезпечення безпеки (Ц риск), тобто після
застосування контрзаходів, що зменшують
ризики
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
43
Основні положення методики
Ретельно оцінюються (розраховуються)
Розраховується різниця
∆Ц ризику = Σ Ц’ ризику – Σ Ц ризику
• Ця різниця зараховується як ДОХІД
відповідного періоду від забезпечення
безпеки (основоположна ідея методики)
• Розрахунок економічної ефективності
зводиться до розрахунку економічної
ефективності інвестицій (класика)
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
44
Основні положення методики
Доходи
Термін окупності
Дохід від
забезпечення
безпеки
Прибуток
Час
Σ Цризик
Додаткові витрати на
експлуатацію Зекспл.
∆Цризик
Σ Ц’ризик
∆Цризик – Зекспл.
Затрати і інвестиції
Роль проекту "БОНУЗ" в
саморегулюванні ринку ТЗО
45
Дякую за увагу
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
11
Размер файла
1 150 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа