close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Комп'ютерні презентації
Урок 3
Створення та форматування
інформаційного вмісту
презентації
Які стандартні шаблони підходять
для презентації?
Улюбленого кінофільму;
наукової доповіді;
реклами компанії;
природи рідного краю;
урочистого заходу до річниці вашого
навчального закладу.
Який шаблон і з допомогою якого
графічного редактора створили ви?
Повторення
Які
є
способи
створення
презентацій в MS PowerPoint?
Для чого призначені шаблони
оформлення?
Що таке колірна схема і як вона
пов’язана
з
шаблоном
оформлення?
Як розміщують текст на слайдах
презентацій?
Зразки
Зразок заголовків–
спеціальний слайд,
що визначає
властивості
титульного слайда.
Зразок слайдівспеціальний слайд,
який визначає
властивості всіх
слайдів презентації,
крім титульного.
Відображення зразків
Панель інструментів ЗРАЗОК
Видалити зразок
Зберегти зразок
Перейменувати зразок
Вставка нового
зразка слайдів
Вставка нового
зразка заголовків
Вигляд зразка слайдів
Рамка заголовка
Рамка основного тексту
Дата
Нижній колонтитул
Номер сторінки
Вигляд зразка заголовків
Рамка заголовка
Рамка підзаголовка
Дата
Нижній колонтитул
Номер сторінки
Форматування тексту в зразку
Текст
у
рамках
Зразків
є
лише
«заглушкою», замість якої на слайдах
вводять «справжній» текст.
У рамках заголовків можна форматувати
лише текстові об’єкти в цілому, а не
окреме слово чи речення (яке в
презентації не відображатиметься).
Якщо
на
слайді
зразка
створити
додаткову текстову рамку, то текст у ній
буде не «заглушкою», а реальним
текстом, що відображатиметься на всіх
слайдах презентації і в якому можна
форматувати окремі слова та символи.
Особливості форматування тексту
Текст в рамці основного тексту на зразку
слайдів
оформлено
у
вигляді
багаторівневого списку, кожен рівень
якого може мати окремі параметри
форматування шрифту, абзацу та маркера
(позначки зліва від елемента списку).
Для зміни форматування тексту потрібно
вибрати текстову рамку (або кілька
відразу, утримуючи клавішу Shіft) і
встановити потрібні параметри.
Колонтитули
інформація,
що
відображається
на
кожному слайді у ділянці, розташованій
над заголовком (верхній колонтитул),
під основним текстом (нижній).
Вміст колонтитулів легше редагувати
Вигляд►Колонтитули►Слайд.
Вправа 3.1
Введення, редагування і
форматування тексту
Установити
курсор у потрібну
позицію і ввести
текст
із
клавіатури. Текст
форматується
згідно зразків.
За
допомогою
меню
Формат
або
панелі
інструментів
форматування
тексту
можна
змінити.
Місце розташування
та розміри текстових
рамок можна змінити:
(Формат►Рамка),
мишею.
Створення списків
Текст, що вводиться у
рамці
основного
тексту, форматується
за
умовчанням
як
список.
Регулювати
рівень
елементів у списку
можна
кнопками
(Зменшити відступ),
(Збільшити відступ)
на панелі інструментів
Форматування.
Командою
Формат►Список
можна
змінити
символ маркера.
Вставлення додаткових текстових
рамок
Для створення нової текстової рамки
виконують команду Вставка►Напис
(або клацають кнопку
(Напис) на
панелі
інструментів
Малювання)
і
визначають розміри рамки за допомогою
миші.
Вставлення готових малюнків
Команда меню
Вставка►Малюнок
►З файлу
Кнопка макета вмісту
Додати малюнок
Графічний об’єкт
з’явиться у центрі
слайда, після чого
необхідно змінювати
розміри й місця
розташування
текстових рамок та
ілюстрацій.
Графічний об’єкт
з’явиться на місці
рамки макета
слайда,
передбаченої для
графічних об’єктів,
з припасованими до
неї розмірами.
Вставлення картинок з колекції кліпів
Команда меню
Вставка►Малюнок
►Картинки
Кнопка макета вмісту
Додати картинку
Ефекти фігурного тексту (WordArt)
Вставка►Малюнок
►Об’єкт WordArt.
У
вікні
Колекція
WordArt
вибрати
стиль оформлення.
У вікні Зміна тексту
WordArt
увести
текст,
настроїти
параметри шрифту й
клацнути кнопку OK.
Текстовий об’єкт буде
вставлено
у
центр
поточного слайда.
Дії з графічними об’єктами
вирізання;
копіювання;
вставлення;
видалення;
переміщення;
обертання
навколо
центральної точки;
зміна
розмірів
за
допомогою миші;
точне
визначення
параметрів з допомогою
Формат малюнка (так
само, як
рамок).
і
для
текстових
Вправа 3.2
Етапи створення слайдової
презентації
4.
3.
2.
1.
Самі слайди
Макети слайдів
Зразки слайдів
Майстер автовмісту
або шаблон оформлення
Встановіть відповідність
Дії, які виконують
Створюють заготовку презентації,
визначають колірну схему,
зображення тла слайдів, формати
шрифтів.
Змінюють параметри форматування
тексту в усій презентації;
визначають розмір та положення
текстових рамок на всіх слайдах;
додають елементи, що
відображатимуться на всіх слайдах.
Додають нові слайди;
визначають кількість та спосіб
розташування об’єктів на окремих
слайдах.
Вводять текст і вставляють
Етап
Самі слайди
Майстер автовмісту
або шаблон
оформлення
Зразки слайдів
Макети слайдів
Контрольні запитання і завдання
Як
водночас
змінити
параметри
форматування всіх слайдів презентації?
У чому відмінність редагування тексту на
зразку слайда та на самому слайді?
Чим різняться між собою зразки слайдів і
зразки заголовків?
Якими способами можна вставити на слайд
графічні зображення? Які переваги щодо
цього дає використання макета слайда?
Яку дію можна виконувати з графічними
об’єктами, але не можна зі стандартними
текстовими рамками?
Перелічіть
основні
етапи
розробки
слайдової презентації.
Висновки
Вводити текст, вставляти малюнки потрібно
у визначених макетом місцях, а додаткові
об’єкти в будь-якому місці слайда.
Щоб змінити вигляд усієї презентації,
змінюють зразки. У рамках з текстомзаглушкою важливе форматування, а не
вміст.
За умовчанням інформація в текстових
рамках подається у вигляді списків.
Малюнки на слайдах можна вирізати,
копіювати і вставляти в інші місця
презентації
з
використанням
буфера
обміну, а також переміщувати їх та
змінювати розміри за допомогою миші.
Документ
Категория
Инструкции
Просмотров
443
Размер файла
2 000 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа