close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Майский
семинар
информаторов
16 мая 2012
Приветственное слово
директора библиотеки ДонНТУ
участникам семинара
Анна Алексеевна Петрова
Анализ использования
информационных ресурсов
удаленного доступа, тестовых БД
Наталья Александровна Ткаченко, мнс
http://library.donntu.edu.ua
•
•
•
Розділ меню «Інформаційні ресурси»
Баннери справа – посилання на затребувані
ресурси
Новини – інформація про нові ресурси
За способом оплати
• ресурси вільного доступу
• передплачені (кошти ДонНТУ, МОН,
гранти, ELibUkr)
• тестові
Передплачені ресурси
•Springer –колекція журналів (за 1997-2008);
•HINARY – доступ до колекцій наукових журналів
ScienceDirect та Scopus; Ліга-закон - БД юридичних
документів;
•eLIBRARY.RU - росiйськi науковi електроннi журнали;
•РГБ – доступ до російських дисертацій
•World eBook Library – електронна колекція книжок;
•Полпред – БД аналітичної інформації по всіх країнах і
галузях промисловості (без оплати);
•Леонорм – стандарти і нормативні документи;
•РЖ ВІНІТІ – реферативні журнали російською мовою
Тестові доступи
•Oxford Scholarship – електронні наукові та
популярні книги за різними колекціями;
•Encyclopaedia Britannica - Academic
Edition – дослідницький ресурс,що
створений для студентів, викладачів та
наукових співробітників.
Статистика ресурсів ДонНТУ
РГБ (06.02 - 06.05.2012)
•кількість відкритих документів – 896
•кількість унікальних документів – 520
•кількість переглянутих сторінок – 24585
•кількість роздрукованих сторінок –7416
РЖ ВІНІТІ (01.01 – 10.05.2012)
•кількість завантажених документів - 890
Полпред (01.01 - 06.05.2012)
•кількість завантажених документів - 3856
Електронний репозитарій ДонНТУ
Статистика архіву ДонНТУ
Кількість матеріалів в архіві - більше 11 000 робіт
Кількість переглядів в архіві - більше 1000000
Кількість переглядів по колекціям - більше 700 000
Статистика кількості матеріалів
факультетів ДонНТУ
• Наукові праці ДонНТУ - 3777
• Факультет комп'ютерних наук і технологій - 1680
• Факультет комп'ютерних інформаційних технологій і автоматики - 1451
• Факультет інженерної механіки та машинобудування - 1330
• Автомобільно-дорожний інститут - 824
• Інститут гірництва та геології - 698
• Красноармійський індустріальний інститут - 614
• Інститут "Вища школа економіки та менеджменту" - 563
• Електротехнічний факультет - 501
• Фізико-металургійний факультет - 393
• Факультет екології та хімічної технології - 244
• Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки - 159
• Інститут інформатики і штучного інтелекту - 36
Заходи
по розвитку архіву ДонНТУ
1.Підписання наказу «Про розвиток електронного архіву університету
E-archive DonNTU» від 08.06.2011, що стосується обов’язкового
розміщення своїх робіт в електронному архіві усіма дослідниками,
викладачами ДонНТУ;
2. Реєстрація архіву у директоріях відкритого доступу DOAR (The
Directory of Open Access Repositories) та ROAR (Registry of Open Access
Repositories), а також у першому українському харвестері - OAI харвестер;
3. Реєстрація архіву у директорії ROARMAP, що містить політики
обо’вязкового самоархівування;
4. Сторінка присвячена електронному архіву ДонНТ У в українській
Вікіпедії (http://uk.wikipedia.org/wiki Електронний_архів_ДонНТУ);
5.Включення архіву ДонНТУ до міжнародного рейтингу репозитаріїв
Webometrics
За даними квітневого рейтингу репозитарiїв
свiту Webometrics електронний архiв
ДонНТУ (E-archive DonNTU) увiйшов до
десятки найкращих репозитарiїв України та
до тисячi свiтових репозитарiїв:
• 9 мiсце серед українських архiвiв;
•7 серед iнституцiональних репозитарiїв;
•718 мiсце у списку унiверситетських архiвiв
свiту
Библиотека в социальных сетях
Шитова Ирина Сергеевна,
менеджер по управлению информационными ресурсами
Блог – размещенный в Интернете дневник одного или нескольких пользователей. Блог
может представлять личность или библиотеку, отдел библиотеки или библиотечное
сообщество. Могилянська Бібліотекарка - http://kmalibrary.blogspot.com
Самая популярная социальная сеть в мире - «Фейсбук».
Научная библиотека Национального университета «Киево-Могилянская академия» http://www.facebook.com/NaUKMA.Library
«Одноклассники» – социальная сеть, позволяющая найти и восстановить общение с
бывшими одноклассниками, друзьями школьных и студенческих лет, приятелями и
знакомыми, и т.д. Справочно: Национальная Библиотека Украины им. В.И. Вернадского http://www.odnoklassniki.ru/community/30968270684327
«Вконтакте» — универсальный способ связи для всех социальных групп и возрастов.
Эту сеть чаще всего библиотеки используют для создания своих групп. Их количество растет
буквально на глазах. Для развития сотрудничества между ними создана группа «Кольцо
библиотечных групп» - http://vk.com/librarygroup .
Справочно: Библиотеки в Вконтакте: Библиотека СумГУ - http://vk.com/lib_sumdu
Научно-техническая библиотека ДонНТУ - http://vk.com/club38020835
Уважаемые
информаторы,
представители Института
механики и
машиностроения!
В контакте есть
интересная и полезная
группа «Библиотека
Машиностроителя»,
которая содержит ссылки
на техническую
литературу по
машиностроению:
справочники, учебники,
ГОСТы.
http://vk.com/lib_bkm
Сайт «Библиотека Машиностроителя»
Для наших читателей теперь доступна новая услуга – скачивание электронных и
аудио- книг. Так же в мои обязанности входит обеспечение пользователей и сотрудников
библиотеки необходимой информацией, используя Подписные электронные базы данных.
Такие как: SpringerLink, Hinari, Sciencedirect, World eBook Library. http://ebooklibrary.org
Мои контакты:
ICQ: 274-503-440
e-mail neptynianka@mail.ru
Тел.: +380509175400
Группа Вконтакте: http://vk.com/club38020835
Спасибо
за внимание!!!
Анализ использования
стандартов
Ирина Евгеньевна Цапко, зав.ОНТД
Научная тема отдела нормативнотехнических документов: «Использование
нормативно-технических документов
студентами в дипломных, магистерских
работах и методических указаниях к
дипломному и курсовому
проектированию»
Было проанализировано 2967 дипломных записок
и 608 магистерских работ по 3–м факультетам:
• КИТА (факультет компьютерных информационных
технологий и автоматики);
• ЭТФ (электротехнический факультет);
• ИММ (факультет инженерной механики и
машиностроения)
В списках использованной литературы
просмотрено источников:
по дипломным работам- 50761 название;
по магистерским– 16825 названий.
Рассмотрим по факультетам использование НТД в
дипломных работах
По факультету КИТА просмотрено 940 дипломных
работ. В списках использованной литературы- 8596
источников, и в них использовано НТД -501название,
что составляет 5,8%
Первое место в рейтинге использования НТД заняла
кафедра ГЭА ( горная электротехника и автоматика) 14 %
В аутсайдерах использования НТД кафедра АТ (
автоматика и телекоммуникации) –2%
По факультету ЭТФ просмотрено 962
экз. дипломных работы. В списках
использованной литературы - 14938
источников, и в них использовано НТД331 название, что составило – 2%
В среднем на всех кафедрах факультета ЭТФ низкий
процент использования НТД
Средний процент
•ЭАПУ(электропривода и
автоматизация промышленных
2
установок) - 1,4%
•ЭПГ(электроснабжение предприятий 1,5
и городов) -2,5 %
1
•ЭсиС (электрические системы)-2,5 %
•ЭС (электрические станции)- 2,2 % 0,5
2,5
0
2,5
2,5
2,2
ЭАПУ
ЭПГ
1,4
ЭсиС
ЭС
На факультете ИММ (факультет инженерной
механики и машиностроения) просмотрено 1065
дипломных работ.
В списках использованной литературы- 27227
источников, и в них использование НТД - 1351
название, что составило 20,6%.
Первое место в рейтинге использования НТД кафедра
МОЗЧМ (механическое оборудование заводов черной
металлургии)– 35,7 %.
В аитсайдерах использованияНТД кафедры:
• ЭС (Энергомеханические системы ) - 1,2 %;
• ГЗТЛ( горно-заводской транспорт и логистика) – 0,5
%
По магистерским работам было
проанализировано 608 работ.
В списках использованной литературы- 16825
источников, и в них использовано НТД - 662
названия, что составило-4%.
Использование НТД
Дипломные Магистерские
работы
работы
ИММ
20,6%
11,9%
КИТА
5,8%
1,8%
ЭТФ
2%
1,7%
Анализируя методические пособия (МП) для дипломного и
курсового проектирования, в списках рекомендованной
литературы:
1. Для специалистов:
- 18 названий, 184 источника, использовано НТД-15;
- МП в электронном варианте 8 названий,131 источник,
использовано НТД-2.
2. Для магистров:
-8 названий, 197 источников, использовано НТД-0;
-МП в электронном варианте 10 названий, 260 источников,
использовано НТД-3
Информационно-поисковая
система
“Леонорм-Інформ”
Светлана Ивановна Сухорукова, зав. сектором НТД
Інформаційно-довідкова система
Леонорм-Інформ надає послуги з
пошуку інформації з різних галузей
знань, відповідно до Українського
класифікатора нормативних
документів ДК 004:2008
Робота з ІПС Леонорм-Інформ
Найпростіший варіант пошуку- пошук за
класифікацією
Якщо відомо позначення документа або його назву,
то пошук за покажчиком збереже Вам багато часу
Крім ввода позначення вручну, дається
можливість вибрати префікс
(ДСТУ, ГОСТ, ДТСУ ISO, тощо) з довідника
префіксів
Пошук з використанням додаткової умови
Пошук по даті надання чинності
Функція вибране може використовуваться як тематичні підбірки
документів
Кафедра___________________________________________________________
Факультета__________________________________________ телефон/E-mail_______
просим приобрести стандарт
__________________________________________________________________
заглавие___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Издательство _____________________год издания___________
в количестве___________________ экз.
Издание является: основной, дополнительной литературой (нужное подчеркнуть)
по учебным дисциплинам:_________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
будет использована на факультетах:_______________________________________
Зав. кафедрой________________________
(подпись, Ф.И.О.)
«_____» _____________20__г.
Нововведения в обслуживании
пользователей в АБИС MAРК-SQL
Ирина Владимировна Алехина, зав.ОУЛ
Предварительный заказэлектронный каталог
Формирование запроса; заказ в библиотеке
Просмотр заказанной литературы
Просмотр заказов по отделам
Содержание электронного формуляра
Задолжники
Информация об услугах библиотеки:
- электронная доставка документов (ЭДД);
- межбиблиотечный абонемент(МБА);
- электронная рассылка напоминаний о задолженности;
- sms-напоминания о задолженности;
- электронная рассылка поздравлений с праздниками и
приглашений на мероприятия.
Межбиблиотечный абонемент
Электронная доставка документов
Электронная рассылка напоминаний о
задолженности
Электронная рассылка приглашений на
мероприятия
Электронная рассылка поздравлений с
праздниками
Рекомендации по выполнению приказа
№48-07 от 05.04.2012
«Про проведення самоаналізу
діяльності університету»
Ирина Сергеевна Гощанская, гл. библиотекарь
1.Необходимо предоставить перечень всех дисциплин, которые читают
преподаватели кафедры.
2.Название специальности указать кратко.
3.«Семестр, Курс, Группа (Кол-во чел.)» – сведения, необходимые для
правильного расчета процента книгообеспеченности.
4.Информацию о наличии литературы по теме, имеющейся в библиотеке
можно получить в электронном каталоге на сайте библиотеки:
www.unilib.donntu.edu.ua
5.Если книги нет в библиотеке, сделать отметку о заказе в графе
«примечания».
6.Получить каталоги издательств, выбрать нужную литературу и сделать
заказ на приобретение можно в отделе комплектования (тел. 301-03-79,
адрес ok@library.dgtu.donetsk.ua).
7.Заполненные формы отсылайте по адресу ok@library.dgtu.donetsk.ua
8.Консультации по вопросам заполнения формы по телефону 301-03-79 и
по адресу ok@library.dgtu.donetsk.ua
Анализ выполнения рекомендаций
предыдущих семинаров
информаторов кафедр
Ольга Владимировна Кулькова, зав.НБО
Рекомендации
семинара информаторов кафедр
03.06.2010
1. На ближайших ученых советах факультетов обсудить: общие принципы
размещения материалов и политики E-arhiv DonNTU, утвердить
кандидатуру сотрудника, ответственного за размещение документов в
электронном архиве.
2. Способствовать активному использованию всеми категориями
пользователей электронных полнотекстовых и реферативных баз данных:
приглашать сотрудников библиотеки для проведения обучения,
организовывать консультации, следить за информацией на сайте
библиотеки и информировать сотрудников кафедр.
3. Своевременно предоставлять информацию в ОК об изменениях в
учебных планах и введении новых дисциплин в библиотеку (по
предложенной форме).
4. Оказывать помощь ОК в формировании фонда библиотеки и заявок на
периодические издания .
5. Передавать по электронной почте в научно-библиографический отдел
экземпляр списка работ профессорско-преподавательского состава
(Приказ ректора №36-12 от 15.04.2008). Списки оформлять согласно
ДСТУ ГОСТу 7.1-2006 «Библиографические описания.
Библиографическая запись. Общие требования и правила».
6. Контролировать выполнение приказа № 36-12 от 15.04.2008 «Про
поповнення фонду НТБ ДонНТУ працями авторів — співробітників
університету »:
- предоставлять в библиотеку все документы, изданные сотрудниками
университета для пополнения коллекции «Труды ученых ДонНТУ»
- научные труды ДонНТУ предоставлять в библиотеку в электронном
виде для отражения в электронном каталоге.
7. Подавать заявки сотрудникам библиотеки на проведение мероприятий
на кафедре (выставки, обзоры, информации, консультации и т.д.).
8. Следить за новостями на библиотечном сайте и информировать
сотрудников кафедр.
Анализ поступления изданий в библиотеку
0
176
2008
100
50,25
50
Всего издано
публикаций
Не получено
библиотекой
%
2009
56,81
100
103
2010
205
76
2009
150
135
2008
43,18
0
37,8
50
49,75
82
102
100
62,2
150
217
Всего издано
публикаций
250
Получено
библиотекой
%
200
176
205
200
217
250
2010
Рекомендации
семинара информаторов кафедр
16.05.2012
1. Активизировать работу по размещению документов в электронном
репозитарии ДонНТУ. Придерживаться принципов и политики
размещения материала.
2. Способствовать активному использованию всеми категориями
пользователей электронных полнотекстовых баз данных: приглашать
сотрудников библиотеки для проведения обучения.
3. Способствовать активному использованию ИПС "Леонорм-информ" в
учебной и научно-исследовательской работе.
4. Своевременно предоставлять информацию в отдел комплектования
документов об изменениях в учебных планах и введении новых
дисциплин в библиотеку (по предложенной форме).
5. Оказывать помощь отделу комплектования документов в формировании фонда
библиотеки и заявок на периодические издания.
6. Передавать по электронной почте в научно-библиографический отдел
экземпляр списка работ профессорско-преподавательского состава
(Приказ ректора №36-12 от 15.04.2008). Списки оформлять согласно ДСТУ
ГОСТу 7.1-2006 «Библиографические описания. Библиографическая
запись. Общие требования и правила».
7. Контролировать выполнение приказа № 36-12 от 15.04.2008 «Про
поповнення фонду НТБ ДонНТУ працями авторів — співробітників
університету»:
- предоставлять в библиотеку все документы, изданные сотрудниками
университета для пополнения коллекции «Труды ученых ДонНТУ»
- научные труды ДонНТУ предоставлять в библиотеку в электронном виде
для отражения в электронном каталоге.
8. Подавать заявки сотрудникам библиотеки на проведение мероприятий на
кафедре (выставки, обзоры, открытые просмотры литературы,
презентации книг, на проведение кураторских часов)
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
22
Размер файла
9 660 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа