close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Харківської області
Попов Сергій Іванович
директор Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН
Харків, 2012 р.
2
Основу формування зернового балансу Харківської області для
повноцінного забезпечення населення хлібопродуктами складають
зернові культури, перш за все – озима пшениця. З метою забезпечення
виконання Програми «Зерно Харківщини» та «Комплексної програми
інвестиційно-інноваційного розвитку АПВ Харківської області» під
урожай 2013 р. прогнозується посіяти 478,7 тис. га озимих, в т.ч.
озимої пшениці 447 тис. га.
Збільшення виробництва продукції рослинництва буде
здійснюватися за рахунок:
удосконалення землекористування;
застосування інтенсивних та ресурсозберігаючих технологій;
цільового використання мінеральних та органічних добрив;
впровадження системи захисту сільськогосподарських культур на базі
раціонального використання організаційно-господарських,
агротехнічних, хімічних, біологічних та інших прийомів;
використання високоврожайних сортів та гібридів, їх своєчасного
сортооновлення.
3
За останні 12 років (2001-2012 рр.) було сім
сприятливих років для вирощування озимих
зернових культур (2001, 2002. 2004, 2005, 2007,
2008, 2009) та п'ять несприятливі – 2003, 2006,
2010, 2012 рр.
У
2006
році
урожайність
знижувалася
переважно внаслідок масового враження рослин
хворобами, а також через відсутність опадів у
період сівба-сходи.
У
2003,
2010
та
2012
роках
низька
урожайність
обумовлювалася
здебільшого
несприятливими погодними умовами під час
зимівлі.
Середньодобова температура повітря за 2004-2011 рр. у порівнянні
з середньо багаторічною нормою, оС
4
30
25
20
15
10
5
0
7
8
9
10
11
12
-5
-10
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
норма
2004-2011
Підвищення середньодобової температури:
Липень 0,5 Серпень – 2,5 Вересень - 1,8 Жовтень – 1,3 Листопад – 3,4 Грудень – 2,6
Сума ефективних температур (понад 100С)
за 2004-2011 рр. у порівнянні з середньо багаторічною нормою, оС
5
500
450
сума ефективних температур
400
350
300
250
200
150
100
50
0
липень
2004
2005
серпень
2006
2007
вересень
2008
2009
2010
жовтень
2011
норма
2004-2011
Підвищення суми ефективних температур від 5,1 у липні до 103,7 у серпні призвело до
зміщення строків сівби на 10 днів.
Технології вирощування (класична, міні-
6
тілл, ноу тілл)
Сівозміни – покращення фітосанітарного стану,
підвищення продуктивності;
Потенціал сортів і гібридів – реалізація на сьогодні
35-55%;
Обробіток грунту;
Використання добрив при різних технологіях –
мінеральних, сидеральних та інших (закон
повернення);
Захист посівів – хімічний, біологічний, агротехнічний;
Втрати при збиранні;
Використання широкозахватної техніки.
7
Технологічні фактори,
що обумовлюють урожайність:
- генотип сорту
- попередник
- обробіток ґрунту
- строк сівби
- система удобрення
- захист рослин
8
Потенціал
продуктивності сорту
Адаптивність сорту
Реальний стабільний
врожай
Умови середовища
Прогресивні технології
вирощування
9
Зміни у кліматі в останній час вимагають
розширення меж адаптивності сортів
посилення континентальності клімату
більш жарке і
посушливе літо
більш жорсткі
умови
зимового періоду
Урожайність культур лише за рахунок
використання сівозміни
(за даними 40 річного стаціонару)
Культури
Урожайність, т/га
Пшениця озима
5,0-6,5
Пшениця яра м'яка
2,5-3,5
Пшениця яра тверда
2,5-3,5
Кукурудза на зерно
4,2-5,8
Соняшник
2,0-2,5
Соя
1,5-1,7
10
Попередники пшениці озимої в Харківській 11
області, % до загальної площі
Рік
Чистий
пар
Зайнятий
пар
Зернобобові
Кукурудза
МВС
Стерньові
Інші
2012 рік
(фактично)
25
5,3
6,5
8,8
24,2
30,2
2013 рік
(запланова
но)
26
2,7
7,6
1,9
19,3
42,5
Урожайність пшениці озимої залежно від
попередників, ІР ім. В. Я. Юр'єва НААН, 2012 р.
12
Фон
живлення
Чорний пар
Сидеральни
й пар
Горох
Соняшник
Без добрив
3,87
3,53
3,81
2,00
N30P30K30
4,66
3,75
3,97
2,80
Прибавка
від добрив
0,79
0,22
0,16
0,80
8,78
2,44
1,78
8,89
Окупність 1
кг NPK
добрив
зерном, кг
13
Чорний пар передбачає оранку площ з осені, а не
весною або влітку – як це відбувається на практиці на цих
площах. Тому і істотної різниці в урожайності озимої
пшениці в останні роки по так званих парах у порівнянні з
непаровими попередниками немає. Таким чином, ці площі
не виконували основної функції по накопиченню вологи та
боротьби з бур’янами, а головне – одержання своєчасних
дружних сходів та належну перезимівлю розкущених з
осені рослин та їх інтенсивний ріст весною. Навіть в
посушливих умовах цього року чорний пар на окремих
полях забезпечив рівень урожайності озимої пшениці від
42 до 71 ц/га
Урожайність зернових культур на 70 % (!)
формується за рахунок сівозмінного агрофону
ПОПЕРЕДНИКИ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР:
Для пшениці озимої
1. Чорний пар
2. Зайняті пари (озимі, кукурудза, однорічні трави
на зелений корм та сіно)
3. Хрестоцвіті культури (ріпак, гірчиця, льон)
4. Багаторічні трави, зернобобові (горох, соя)
Непарові попередники (кукурудза на силос, гречка),
- рекомендовано під посіви тритикале та жита
Озимі та ярі стернові культури, кукурудза на зерно,
соняшник є ризикованими попередниками!
14
15
Обробіток парів повинен бути
якісним
Неякісний обробіток пару та його наслідки
У першу чергу сівбу слід починати
після гірших попередників.
Площі після парових попередників
Засіваються в останню чергу!
16
Оптимальні строки сівби озимих
зернових культур у Харківській області:
в степу – 10-20 вересня
Пшениця
в лісостепу – 5-15 вересня
в лісостепу – 5-15 вересня
Тритикале та жито
в степу – 10-20 вересня
17
Сівба пшениці озимої в
кінці серпня
призводить до значного
пошкодження пагонів
личинками злакових
мух
Пошкоджені
пагони
18
Втрати вегетативної
маси на перерослих
посівах складають
60-90% через
ураження
хворобами
Осінь
Весна
Оптимальні норми висіву насіння, млн.шт/га:
пшениці озимої:
19
По чистих парах – 4,0 - 4,5
По зайнятих парах, хрестоцвітих,
багаторічних травах і зернобобових – 4,5 - 5,0
По непарових попередниках – 5,0 - 5,5
За недостатнього зволоження грунту норму висіву збільшують на
15%
тритикале озимого:
сортів – 3,0 - 3,5
4,0озимого:
- 4,5
жита
гібридів – 90-100 кг/га (2,0-2,5)
На початку оптимальних строків сівби дотримуються
нижнього,
а наприкінці – верхнього рівня рекомендованої норми!
20
• Дія різних видів парів на вміст елементів
живлення в грунті, мг/кг
Дія різних видів парів на вміст елементів живлення в
грунті, мг/кг
Витрати основних елементів живлення на 1 т
21
продукції сортів та гібридів с.-г. культур
Витрати: кг на 1 т врожаю
N
P2O5
K2 O
Культури
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА
31
12
15
Літературні дані
37
13
23
Приклад розрахунку доз внесення мінеральних добрив на
запланований урожай (5,0 т/га) пшениці озимої
Затрати кг на
1т зерна,
31
Винос, кг/га
Запаси в
ґрунті, кг/га
Буде
використано з
ґрунту, кг/га
Необхідно
внести, кг/га
АЗОТ (коефіцієнт використання з ґрунту –32 %)
155
128
27
400
ФОСФОР (коефіцієнт використання з ґрунту – 15 %)
60
Доза
внесення, д.р.
45
12
52
8
350
КАЛІЙ (коефіцієнт використання з ґрунту – 15 %)
32
15
75
25
400
60
15
При розрахунку добрив необхідно врахувати – тип сорту, попередник, напрямок
використання. Сучасні сорти більш ефективно використовують елементи живлення
на формування врожаю.
Реалізація генетичного потенціалу
22
сільськогосподарських культур на прикладі
озимої пшениці
За останні 30 років потенційна врожайність пшениці озимої зросла від
65 до 115 ц/га,а реалізація урожайності в господарствах залишається
на рівні 32-37 ц/га.
23
Поняття ноу-тілл в перекладі з англійської означає «без
оранки». Американці при ноу-тілл не роблять обороту пласта,
але обов’язково роблять глибоке розпушення. Цим вони
досягають рівноважного стану ґрунту, тобто щільності ґрунту
1.14 г на кв. см— вона і є оптимальною для розвитку рослин.
В Україні поняття ноу-тілл трактують як «без
обробітку», хоча «без обробітку» – це нульова
технологія.
24
Для отримання високих і сталих врожаїв озимих
культур необхідно
• Правильний підбір сортів та технологій їх
вирощування.
• Дотримання оптимальних строків сівби;
• Проводити посів лише кондиційним насінням,
не нижче 2 репродукції;
• Обов'язково протруювати інсектицидним
протруйником, в іншому разі проводити осіннє
обприскування.
• Внесення добрив під запланований врожай
• Дотримання своєчасності проведення
агротехнічних заходів та цілісності технологій
• Передбачити заходи, направлені на
загартування рослин до несприятливих
чинників зимового періоду.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
22
Размер файла
8 798 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа