close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Неметалічні елементи,
розташування в періодичній
системі, загальна
характеристика
Смаглюкова Олена Іванівна, учитель
хімії Золотоніської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської
міської ради
Мета
• сформулювати уявлення про неметалічні
елементи, їх розташування в періодичній
системі;
• розглянути загальну характеристику
неметалів, основні хімічні властивості та
застосування неметалів
• пригадати прості речовини неметали;
• ознайомитись із явищем алотропії, поняттям
адсорбції.
План
1. Розташування неметалічних елементів в
періодичній системі.
2. Неметалічні елементи одного періоду.
3. Неметалічні елементи однієї підгрупи.
4. Прості речовини неметали.
5. Явище алотропії.
6. Озоновий шар і його значення.
7. Основні хімічні властивості неметалів.
8. Адсорбція.
9. Застосування неметалів.
Очікувані результати
Знати
• розміщення неметалічних елементів в періодичній
таблиці
• основні властивості
Вміти
• називати речовини за сучасною номенклатурою
• визначати валентність неметалів
• записувати хімічні реакції взаємодії неметалів
Розуміти
• біологічну роль неметалічних елементів
Запитання
1. Поясніть відмінність і подібність будови атомів
неметалічних та металічних елементів.
2. Укажіть неметалічні елементи, що мають
однакову будову зовнішнього енергетичного рівня
та подібні властивості.
3. Назвіть формули неметалів, для яких назва
елемента збігається з назвою простої речовини.
4. Що вам відомо про електронегативність?
5. Яка роль озонового шару для живих організмів?
Неметалічні елементи одного періоду
Неметалічні елементи Бор, Карбон, Нітроген, Оксиген, Флуор і
Неон належать до другого періоду періодичної системи
хімічних елементів і мають такі електронні та графічні
електронні формули атомів:
Неметалічні елементи однієї підгрупи
Карбон і Силіцій розташовані в ІV групі в головній підгрупі
періодичної системи хімічних елементів, тобто є
елементами однієї групи й підгрупи. Напишемо графічну
та електронну формули атома Силіцію:
Назви і формули неметалів
Прості речовини, утворені атомами неметалічних елементів, мають
загальну назву неметали. За сучасною українською хімічною
номенклатурою назви неметалів пишуть з малої літери. Вони не завжди
збігаються з назвами відповідних їм неметалічних елементів. Молекули
неметалів можуть складатися з різної кількості атомів.
Назви неметалічних елементів і неметалів за
сучасною українською хімічною номенклатурою
Алотропія – явище існування одного й того самого
хімічного елемента у вигляді кількох
простих речовин, що відрізняється між
собою будовою та властивостями.
Алотропні видозміни – це прості речовини, утворені
одним хімічним елементом.
Склад і властивості кисню й озону
Озоновий шар і його значення
Озон
–
це
природний
надійний
захисник
усього живого на нашій
планеті від згубної дії
шкідливого сонячного
випромінювання.
Унікальний озоновий шар
знаходиться від поверхні
Землі на висоті приблизно від
20 до 40 км. Завдяки
наявності озонового шару
поглинаються
промені,
небезпечні
для
здоров’я
людини й усього живого.
Алотропні видозміни Карбону
Поширеними природними алотропними видозмінами Карбону є
алмаз і графіт. Ці речовини відрізняються між собою
розміщенням атомів у вузлах кристалічних ґраток.
Алотропні видозміни Сульфуру
Природною алотропною видозміною Сульфуру є ромбічна
сірка. При температурі +119,5 ◦С ромбічна сірка плавиться й
перетворюється на моноклінну сірку. Якщо доведену
до
кипіння сірку вилити в холодну воду, то під впливом різкого
перепаду температур вона перетвориться на пластичну сірку
Загальні фізичні властивості неметалів
За нормальних умов неметали:
водень Н2, фтор F2, хлор Cl2, кисень O2, озон
O3, азот N2 та інертні гази (гелій Не, неон Nе,
аргон Ar, криптон Кr, ксенон Xe, радон Rn)
перебувають у газоподібному агрегатному
стані, бром Br2 – рідина, а решта неметалів –
тверді речовини.
Неметали відрізняються за кольором. Так,
водень, кисень, азот – безбарвні гази; фтор –
блідо-жовтий, а хлор – жовто-зелений
отруйний газ з різким специфічним запахом;
бром – темно-червона рідина, жовто-бурі пари
якої мають різкий, подразливий запах, а при
потраплянні на шкіру викликають сильні опіки.
Фосфор – червоний – тверда речовина
червоного кольору, фосфор білий – тверда
речовина білого кольору. Сірка – тверда
речовина жовтого кольору. Йод – тверда
чорно-фіолетова речовина з металічним
блиском.
Основні хімічні властивості
неметалів
Взаємодія неметалів з металами
Взаємодія металів з неметалами
Взаємодія неметалів із воднем
Взаємодія неметалів з іншими
неметалами
Адсорбція – це здатність деяких речовин (адсорбентів), зокрема вуглецю,
утримувати на своїй поверхні частинки газу або розчиненої
речовини. При цьому адсорбент не змінюється, а лише утримує
своєю пористою поверхнею газ чи рідину. Щоб повернути
адсорбенту здатність до адсорбції та вилучити адсорбовану
речовину, достатньо нагрівання.
Тести
1. Вкажіть можливі типи орбіталей у неметалів:
а) s,p
б) s,d
в) p,d
г) d,f
2. Вкажіть елемент, який має найменший радіус серед
галогенів:
а) бром
б) хлор
в) флуор
г) йод
3. Виберіть найбільш електронегативний елемент:
а) F
б) Cl
в) O
г) N
3. Позначте ступені окиснення, які характерні для
Сульфуру:
а) -3, 0,+3, +5 б) -2, 0,+4,+6 в) -1, 0 г) -4, 0, +2, +4
4. Виберіть алотропні модифікації Оксигену:
а) алмаз, графіт
в) ромбічна, моноклінна,
б) кисень, озон
г) білий, червоний, чорний
Інформаційні джерела
1. Буринська Н.М. – Хімія 8 клас (Київ «Перун» Ірпінь,
2004)
2. Шаповалов С.А. – Довідник старшокласника та
абітурієнта (Харків «Торсінг», 2005)
3. Ярошенко О.Г. –Хімія 10 клас (Київ «Грамота», 2009)
4. Ярошенко О.Г – Хімія, 8 клас, академічний рівень
(Київ «Освіта», 2008)
5. http://www.google.com.ua/search?hl=ru&site=imghp&tb
m=isch&source=hp&biw=1280&bih=901&q=htxjdbyb&o
q=htxjdbyb&gs_l=img.3..0i1.4223.6509.0.7311.8.8.0.0.
0.0.98.614.8.8.0...0.0...1ac.1.7.img.ietYOOrFY2o
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
232
Размер файла
7 241 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа