close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація - Національний науково

код для вставкиСкачать
Національний науково-дослідний
інститут українознавства
МОН України
надає освітні послуги з підвищення кваліфікації вчителів та викладачів з
українознавства та філології відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28
липня 2003 року за №1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися бюджетними науковими установами» та до Ліцензії МОН України про надання
освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням освіти на рівні
кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації фахівців з українознавства, серія АВ
№443700, рішення Державної акредитаційної комісії від 07.05.2009 р., протокол №77
(наказ МОН України від 12.06.2009 р. №2411-Л).
Для цього створено два дистанційні курси:
1.«Українознавство» (2006-2007 рр.) для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців
з українознавства і поширення знань з українознавства методами дистанційного навчання
як серед спеціалістів, так і пересічних громадян України і світу.
2.«Українознавчі засади філології» (2010 р.) для підвищення кваліфікації працівників
галузі освіти з предметів українознавчого циклу.
Навчання реалізується за технологіями дистанційного навчання через мережу інтернет .
mailto:filija@nrius.org.ua
Ліцензія МОН України на надання освітніх
послуг з підвищення кваліфікації вчителів та
викладачів з українознавства та філології
Національний науково-дослідний
інститут українознавства
представляє
дистанційний курс
“Українознавство”
для підвищення кваліфікації
працівників галузі освіти з
предметів українознавчого циклу
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС “УКРАЇНОЗНАВСТВО”
Дистанційний курс “Українознавство” розроблений ННДІУ в 20062007 роках на основі підручника проф. П.П.Кононенка
«Українознавство».
Мета курсу:
• ознайомлення студентів із системою наукових інтегративних знань
про Україну, свiтове українство як цілісність та геополітичну
реальність;
• підготовка фахівців з українознавства та поширення знань з
українознавства методами дистанційного навчання як серед
спеціалістів, так і серед пересічних громадян України і світу;
• підвищення кваліфікації вчителів з предметів українознавчого циклу
України та зарубіжжя.
Дистанційний курс має 12 модулів і розрахований
на 12 тижнів навчання. Навчання проводиться двічі на рік.
Кожен модуль передбачає:
•індивідуальну роботу (опрацювання теоретичного матеріалу,
проходження поточного тестування, підготовку до практичної
роботи (підбір матеріалу), опрацювання анкет (вхідної, двох
поточних і заключної);
•роботу, яка виконується індивідуально і обговорюється групою
(виконання практичних завдань, їх обговорення у форумі та в
пошті курсу);
•групову роботу (в 6 та 11 модулях);
•підсумкове наукове міні-дослідження (науковий реферат) з
українознавчої тематики (після закінчення навчання);
•навчання через спілкування у внутрішньокурсовій пошті та у
форумі курсу між слухачами та між слухачами і тьютором;
•обговорення проблемних питань за визначеною тематикою у
чатах курсу, в т. ч. і з науковцями ННДІУ (відповідно до
навчального плану).
Всі дії слухачів (практичні роботи, заповнення анкет,
тематичні обговорення у пошті курсу та в навчальних
чатах, проходження поточного тестування, виконання
практичних завдань, додаткова робота) оцінюються
балами - від 1 до 20.
Курсова робота з українознавчої тематики (науковий
реферат) оцінюється в межах 50 балів, при отриманні
менше 20 балів вона не зараховується.
Сертифікати про закінчення ДК отримують слухачі,
що набрали не менше 80% від сумарної кількості балів та
успішно захистили підсумкову курсову роботу.
АВТОРИ КУРСУ
РЕЄСТРАЦІЯ І ВХІД В СИСТЕМУ
ГЕОГРАФІЯ СЛУХАЧІВ ДК
ПЛАН ЗАНЯТЬ ДК
МОДУЛЬ 4. УКРАЇНА - ПРИРОДА.
Продовження модулю 4:
ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА СПІЛКУВАННЯ В ПОШТІ КУРСУ
ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ
ЗАВДАНЬ ТА СПІЛКУВАННЯ У
ФОРУМІ КУРСУ
СПІЛКУВАННЯ
у навчальних чатах курсу
ОПРАЦЮВАННЯ АНКЕТ
КОНТРОЛЬ ЗА НАВЧАННЯМ СЛУХАЧІВ ДК
Контроль активності
Контроль за процесом навчання
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ОЦІНЮВАННЯ
Поточне оцінювання, 1 тиждень
Поточне оцінювання за 4 модулі
Результати за весь курс
З вересня 2007 р. до травня 2011 р.
активну участь у навчальному процесі взяло 80
слухачів (без урахування апробації),
8 окремих груп,
сертифікати про успішне закінчення навчання
отримало 42 слухачі
(з них 9 осіб – також і свідоцтво про підвищення
кваліфікації).
Але більшість з них навчалось не для отримання
сертифікату, а знань з українознавства.
«Негативних емоцій - ніяких. Корисно, цікаво, важкувато
(іноді через брак часу), але потрібно, бо ми повинні це
знати хоча б для самоповаги» (Л.Славінська, вчительметодист, м.Павлоград Дніпропетровської обл., цитата з
анкети слухачів ДК).
«Цей курс є для мене можливістю зупинити асиміляцію і
повернутися до своїх коренів, до рідного народу, бути
українцем не тільки за паспортом. Крім того, надіюсь, що він
допоможе мені й у повсякденній роботі як президента
Українського національно-культурного центру «Надія» у
Південно-Казахстанській обл.» (О.Дробот, директор цього
центру, м.Шимкент, Казахстан).
«Останнім часом в мене виникало почуття невизначеності,
здавалось, що я ось-ось «розчинюся» в чужих традиціях, в чужій
мові та культурі. Цей курс допоміг мені самовизначитись та не
втратити себе, свою національну ідентичність. Я отримала багато
знань з історії, культури, дізналася про видатних українських
діячів минулого та сьогодення, поспілкувалася з цікавими
людьми, взяла участь у цікавих дискусіях» (О.Герасименко,
викладач університету, Італія).
«Для порівняння ознайомилася з подібними дисциплінами в
інших країнах (росіє-, білорусо- та азербайджанознавство).
Звичайно, вони теж охоплюють чимало цікавих і актуальних
питань. Але такої чіткої структури, як в українознавстві (перш за
все, маю на увазі концентри українознавства), не зустріла ні в
жодній з цих праць. Концепція українознавства не має аналогів...
Це наче карта, зроблена за допомогою супутникової зйомки, коли
бачиш одразу все, а наближуючись, збільшуючи масштаб,
роздивляєшся кожну ділянку більш детально. І ти можеш
заглиблюватися й заглиблюватися в українознавство без меж!»
(О.Максименко, соціолог, м.Київ).
«Для чого мені потрібні ці курси?
Адже мій прямий обов’язок – розширити знання дітей про
їх Батьківщину, про український народ, його звичаї,
традиції, духовність. Щоб наші дітки не втрачали своє
коріння, щоб завжди пам’ятали і знали, якого вони родуплемені, щоб пишалися цим, куди б не закинула їх доля»
(Н.Жежнявська, директор української суботньої школи,
м.Торревєха, Іспанія).
«Я дуже задоволена курсами. Мої колеги вмирають від
заздрощів, бо наші курси не зрівняти з курсами підвищення
кваліфікації, які проводять у нас в РОІППО» (Л.Шевчук,
учителька, м.Рівне).
«Для мене стало великим відкриттям українознавство як
самостійне явище на просторах сучасної наукової думки.
Крім того, неоціненним є сам досвід роботи у ДК, оскільки це
нова і, як виявилося, ефективна та перспективна форма освіти.
Хотілося б подякувати всім, хто є причетним до розробки,
створення та впровадження в життя цього курсу за надану
можливість навчатися в ньому!» (З.Нікітіна, студентка, м.Київ).
РОЗДІЛ САЙТУ ННДІУ “ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС “УКРАЇНОЗНАВСТВО”
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
22
Размер файла
3 569 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа