close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Богата Африка – бедна Африка

код для вставкиСкачать
Designed by TheTemplateMart.com
Африка
е
континент
на
противоречието–от една страна той е
благословен
с
много
полезни
изкопаеми,
природни
красоти
и
лъчезарни хора.
От друга страна там се
сблъскват с бедност, войни,
корупция, тирания и СПИН.
Според
скорошен
доклад
на
британското правителство, повече от
12 милиона деца на юг от Сахара са
останали сираци поради смърт на
родителите им от СПИН. Към 2010 г
се очаква този брой да нарастне на
43 милиона.
Например в Уганда - една от найбедните страни в света - официалната
статистика показва, че около 2 милиона
деца са останали сирачета поради
епидемията от СПИН.
В някои страни средната
продължителност на живота е спаднала
до 30 години.
Огромният външен
дълг на Африка,
който възлиза на
300 милиарда
долара, е найголямата пречка за
развитието на
континента.
щастливите хо-ра,
въпреки че 70% от
124 милионното
насе-ление е бедно.
Тази
западноафриканска
страна е пети по
голе-мина износител
на нефт. В Лагос,
столи-цата на
Нигерия, на всеки
ъгъл има църква,
която се пълни.
Съще-временно в
За Африка е характерно насилственото
вме-шателство на мюсюлмани в
християнските общности. Това много
често става с одобре-нието на
политическите водачи. За ескала-ция на
напрежението между християни и
мюсюлмани служат такива неща като
Без храна остават повече от 2 000 000
човека. Резултатът не закъснява всеки ден умират десетки и стотици
хора.
В Последния доклад
на UNICEF се казва,
че всеки четвърти
човек от световното
население живее в
"невъобразими
страдания и
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
11
Размер файла
2 360 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа