close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация доклада

код для вставкиСкачать
СУЧАСНЕ ЛІКУВАННЯ
ПЕРЕДЧАСНОЇ ЕЯКУЛЯЦІЇ
Львівський національний медичний університет
ім. Данила Галицького
кафедра урології
Шуляк О.В., Воробець Д.З.
Сексуальна дисфункція –
фактор стресового навантаження для
пацієнта, що негативно впливає на
якість життя та взаємини
[NIH Consensus Conference. Impotence.
NIH Consensus Development Panel on Impotence //
JAMA. – 1993. – V.270. – P.83-90.]
Передчасна еякуляція –
нездатність контролювати еякуляцію
протягом “достатнього” часу для проведення
статевого акту
Хоча не існує
загальноприйнятого
визначення “достатнього”
часу, деякі пацієнти не
можуть стримувати
еякуляцію після кількох
фрикцій
[Rowald D.L., Cooper S.E., Schneider M. Defining
premature ejaculation for experimental and
clinical investigations // Arch. Sex. Behav. – 2001.
– V.30,№3. – P.235-253.]
В нормі статевий акт триває більше
однієї хвилини [Colpi G., Weidner W., Jungwirth A et al.
EAU Guidelines on ejaculatory dysfunction //
Eur. Urol. – 2004. – V.46. – P.555-558.]
EPA – ejaculatio praecox absolutae – еякуляція
настає при менш ніж 20-ти фрикціях
EPR – ejaculatio praecox relativae – еякуляція
настає під час статевого акту при більш ніж
30-ти фрикціях
EAP – ejaculatio anteportae – еякуляція
відбувається до введення статевого члена
[Kohn F.M. Premature orgasm in the male // MMW
Fortschr. Med. – 2003. – V.145.,№46. – P.29-30.]
фізіологічна EP
після тривалої абстиненції,
в результаті прийому
стимуляторів
(женьшень, елеутерокок,
прозерин, секуренін та ін.)
істинна EP
психогенна
(нейрогенна)
(ураження
нейробіологічної
органічна
(ураження
еякуляторної
складової)
складової)
перенапруження
страх
спішка
темпераментна
партнерка
синдром хронічного
тазового болю
хронічний
(колікуло)простатит
інфекційного ґенезу
інші запальні
захворюваннях
уроґенітальної
системи
Наявність істинної передчасної
еякуляції можна констатувати лише у
випадку її персистенції протягом
тривалого часу, не зважаючи на
систематичне статеве життя !
[EAU Guidelines on ejaculatory dysfunction //
Eur. Urol. – 2004]
- ретельний та детальний збір анамнезу:
- недостатній рівень знань фізіології статевої функції,
що часто призводить до тяжких переживань та
особистих трагедій [Кришталь В.В., Григорян С.Р. Сексология.
Учебное пособие. – М.: ПЕР, 2002. – 879 с]
- страх невдачі при статевих зносинах, страх
зараження венеричною хворобою, вагітності,
почуття провини, фобії, пов’язані з хибними
судженнями та переконаннями про норму та
патологію статевої функції (в рамках
дезінформаційної статевої дисфункції)
гальмування ерекцій
передчасна еякуляція
Неодноразова передчасна еякуляція як правило важко переживається
пацієнтом, так як призводить до дисгармонії статевого життя та
сімейної дисгармонії в цілому
[Кочарян Г.С. Синдром тревожного ожидания
сексуальной неудачи у мужчин и его лечение.
– Х: Основа, 1995. – 279 с.]
Якщо в пацієнта
проблеми зі статевим
життям, він про них скаже
Надіюсь, лікар спитає...
- збір інфекційного та урологічного анамнезу
(особливо даних за інфекцій, які передаються статевим шляхом)
- базове урологічне обстеження пацієнта:
обстеження простати та сім’яних міхурців per rectum
мікроскопія секрету простати
трансабдомінальна та трансректальна ультрасонографія
простати
при виявленні ознак запального процесу в урогенітальних
органах необхідно встановити його етіологію:
- бактеріологічний посів запального матеріалу на
відповідні середовища
- паралельно імуноферментна діагностика антитіл
до підозрюваних інфекційних збудників
- подальше підтвердження наявності та
причетності інфекційного агента до запального
процесу методом полімеразної ланцюгової реакції
труднощі у пошуку ефективних комплексних
методів лікування передчасної еякуляції:
- поліетіологічність
- анатомо-фізіологічні
ланки патогенезу
- соціально-психологічні
моменти
- врахування парного
характеру статевої
функції
Серед рекомендованих Європейською
асоціацією урологів препаратів
етіотропної терапії передчасної еякуляції
– селективні інгібітори зворотнього
захоплення серотоніну
[Colpi G., Weidner W.,
Jungwirth A et al. EAU
Guidelines on ejaculatory
dysfunction // Eur. Urol. –
2004. – V.46. – P.555-558.]
Метою даної роботи було вивчення
ефективності препарату сертралін Стимулотон (Egis) в комплексному лікуванні
чоловіків з передчасною еякуляцією
об’єкт і методи дослідження
- 57 пацієнтів зі скаргами на передчасну еякуляцією, віком 20 - 43 років
- анкетування за шкалою IIEF (міжнародний індекс еректильної функції)
- оцінка тривожності за шкалою Спілбергера-Ханіна
- оцінка депресії за шкалою Гамільтона
- сексологічний та урологічний
анамнез, в тому числі анамнез ІПСШ
- урологічне обстеження:
- пальцеве ректальне обстеження простати
- мікроскопя секрету простати на наявність запального процесу
- ультрасонографія простати
- за показами – бактеріологічний посів секрету простати
- скрінінговий ІФА антитіл до TORCH інфекції
подальша ПЛР діагностикою відповідних збудників
- уретроскопія простатичного відділу уретри
у сумнівних випадках
за етіологічним принципом пацієнтів розділено на
2 групи
група 1 (n=21) – пацієнти з основною скаргою на
передчасну еякуляцію, що персистує при регулярному
статевому житті 2,50,4 р/тиж.
- відсутність скарг, анамнезу, клініки, інструментальних та
лабораторних даних наявності (колікуло-)простатиту або
СХТБ, котрі мали патологічну фіксацію на сексуальній
дисфункції,
що
супроводжувалось
афективним
компонентом у вигляді тривоги, страху невдачі, зниженого
настрою, напруженими сумнівами
група 2 (n=36) – пацієнти з клінічно-верифікованим
загостреним хронічним або в’яло-протікаючим запальним
процесом простати/сім’яного горбика та скаргами на
передчасну еякуляцію, а також афективним компонентом з
астенодепресивною симптоматикою, при регулярному
статевому житті 2,750,6 р/тиж
Базова терапія
- рекомендація збільшити кількість статевих актів
- рекомендація використовувати презервативи з анестетиком
- аутогенне тренування з установкою на тривалий статевий акт
[Guarner E. Lack of timing and ejaculatio praecox // Int. J. Psychoanal. Psychother. – 1983. – №.3. P.324-327]
- використання прийомів функціонального тренінгу
- Semans (1956)
- Masters, Johnson (1970)
[Кришталь В.В., Григорян С.Р.
Сексология. Учебное пособие.
- Pondelichova (1977)
– М.: ПЕР СЭ, 2002. – 879 с]
- Kaplan (1974)
Пацієнтам групи 2, в залежності від збудників запального
процесу та їх комбінації, призначалась антибактеріальна
чи антипротозойна, а також протизапальна терапія
відповідно до рекомендацій Європейської асоціації
урологів [Naber K.G., Bergman B., Bishop M.C. et al. Guidelines on the management of
urinary and male genital tract infections // Eur. Urol. – 2001. – V.40. – P.576-588.]
В залежності від проведеного додаткового
лікування пацієнтів обох груп розділено на
підгрупи
Підгрупам 1.1 (9 пацієнтів) та 2.1 (13 пацієнтів)
призначено традиційну терапію
- тіоридазин по 20 мг за 1-2 год до очікуваного
статевого акту; [Bartova D., Bouchal M. Thioridazine treatment of ejaculatio
praecox // Act. Nerv. Super. – 1965. – V.7,№3. – Р.244-255.]
- курс внутрішньом’язевого введення 25% розчину
магнію сульфату (5 мл) в поєднанні з 2% розчином
новокаїну (5 мл) через день, № 10
Підгрупам 1.2 (12 пацієнтів) та 2.2 (23 пацієнтів)
призначено Стимулотон (Egis) у дозі 50 мг на добу в один
прийом у будь-який час доби, незалежно від прийому їжі
протягом 45 днів [McMahon C.G. Treatment of premature ejaculation with sertraline
hydrochloride // Int. J. Impot. Res. – 1998. – V.10,№3. – P.181-184.]
Результати
Ефективність лікування (%) уроґенітальної інфекцій
пацієнтів групи 2
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
трихомоніаз+
хламідіоз+
мікоплазмоз+
бактеріальна
інфекція (n=13)
трихомоніаз+
мікоплазмоз+
бактеріальна
інфекція (n=8)
хламідіоз+
бактеріальна
інфекція (n=7)
бактеріальна
інфекція (n=8)
Ефективність лікування чоловіків з передчасною еякуляцією
через 3 місяці після закінчення медикаментозної терапії
підрупа
1.1
підгрупа
1.2
підгрупа
2.1
підгрупа
2.2
лікування -
до
після
до
після
до
після
до
після
середня
тривалість статевого акту, хв
1
0,68
4
0,62
*
1
0,43
7
0,82
*
2
0,36
5
1,21
*
1
0,8
9
1,33
*
загальне покращення сексуальної ф-ї за
шкалою IIEF,
к-сть балів
2,3
4,8
3,4
5,1
зниження тривожної симптоматики за
шкалою
Гамільтона, %
44,4
46,2
66,7
65,2
побічні ефекти
під час медикаментозного
лікування, %
11
0
15,4
4,3
ефективність
лікування,
чол./%
5/
55,6
7/
53,8
9/
75,0
12/
73,9
* різниця з показником до лікування вірогідна, Р<0,05
Загальна ефективність лікування передчасної еякуляції
%
80
77,1
70
60
54,5
50
40
30
20
10
0
комплексна схема з
застосуванням
стимулотону
комплексна традиційна
схема
% рецидивів передчасної еякуляції через 6 місяців
45,5
комплексна
традиційна схема
28,6
комплексна схема
з застосуванням
стимулотону
0
10
20
30
40
50
Висновки
1. Результати дослідження вказують на необхідність
диференційованих підходів у діагностиці еякуляторних
розладів та комплексного лікування чоловіків з передчасною
еякуляцією, з врахуванням медичних, психологічних,
соціальних та психосоціальних аспектів проблеми.
2. Дане дослідження виявило значну ефективність
Стимулотону (Egis) у комплексному лікуванні чоловіків з
передчасною еякуляцією, що супроводжувалась афективною
симптоматикою, порівняно з традиційними методами.
3. Враховуючи ефективність застосування, мінімум побічних
ефектів, відсутність фізичної та психічної залежності,
синдрому відміни, дане дослідження дозволяє
рекомендувати Стимулотон (Egis) 50 мг/добу протягом 45
днів у комплексному лікуванні пацієнтів з передчасною
еякуляцією.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
2
Размер файла
854 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа