close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

osnovna_present_23_05_2013

код для вставкиСкачать
Архетипіка
І державне управління :
інституційні форми, механізми та практики
IV теоретико-методологічний семінар
з міжнародною участю
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Олена ШИБАНОВА-РОЕНКО, Сергій КОТОВ-ДАРТІ
(Твер, Росія; Лондон, Великобританія)
«ПРОБЛЕМНІ ДОМІНАНТИ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В АСПЕКТАХ АНТИКРИЗОВОГО ЗНАННЯ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Олег АМОСОВ, Наталія ГАВКАЛОВА
(Харків, Україна)
«МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
(АРХЕТИПОВА ПАРАДИГМА)»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Сергій РИМАРЕНКО
(Київ, Україна)
«АРХЕТИПНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
В УКРАЇНІ»
ТА
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Сергій ЮШИН
(Київ, Україна)
«АРХЕТИП ВЛАДНОЇ ЦЕФАЛІЗАЦІЇ
У СИСТЕМІ КООРДИНАТ
ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Ольга БАЛАКІРЄВА
(Київ, Україна)
«ЧИ МОЖЛИВЕ В УКРАЇНІ
ЕФЕКТИВНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
(З ОГЛЯДУ НА КОЛЕКТИВНЕ НЕСВІДОМЕ)?»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Олексій ВАЛЕВСЬКИЙ
(Київ, Україна)
«КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА
ЯК ТВОРЕННЯ АРХЕТИПІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Марія ПІРЕН
(Київ, Україна)
«АРХЕТИПНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ
ТА
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕЇ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Ігор РАФАЛЬСЬКИЙ
(Київ, Україна)
«РЕГІОНАЛЬНІ АРХЕТИПИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Микола КУЗЬМІН
(Сімферополь, Україна)
«КОРДОН ЯК АРХЕТИП
СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ВЗАЄМОДІЇ
ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ГРУП:
КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Марія ЛАШКІНА
(Київ, Україна)
«ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ЧИННИК
ТРАНСФОРМАЦІЇ АРХЕТИПУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Ганна ГОЛУБЧИК
(Дніпропетровськ, Україна)
«СУСПІЛЬНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ЧИННИК
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Ольга ШИПУНОВА
(Санкт-Петербург, Росія)
«АРХЕТИПНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАТИВНИХ
ПРАКТИК: САКРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ
ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Ірина БЕРЕЗОВСЬКА
(Санкт-Петербург, Росія)
«ПРО СПЕЦИФІКУ ХУДОЖНЬОГО МЕДІАОБРАЗУ: ДОСВІД ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО
АНАЛІЗУ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Світлана БЛАГОДЄТЄЛЄВА-ВОВК
(Київ, Україна)
«КОНСТРУЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЦЕНТРІВ
САКРАЛЬНОГО ТА ПОВНОТИ БУТТЯ –
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ
ОСОБИСТОСТІ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Олена СУШИЙ
(Київ, Україна)
«СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ
У ФОКУСІ АРХЕТИПНОЇ ПАРАДИГМИ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Оксана КОЖЕМ’ЯКІНА
(Черкаси, Україна)
«ДОВІРА ЯК КОМУНІКАТИВНА ДІЯ
В КОНТЕКСТІ АРХЕТИПІКИ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Тарас ПЛАХТІЙ
(Львів, Україна)
«СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНСЬКИХ
ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ (АРХЕТИПНИЙ ПІДХІД)»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Людмила ЗУБРИЦЬКА
(Київ, Україна)
«АРХЕТИПИ
ЯК ОСНОВА ПОЛІТИЧНИХ МІФІВ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Людмила ПРИХОДЧЕНКО
(Одеса, Україна)
«АРХЕТИПНІ ЗАСАДИ ЕЛІТИ ТА ЛІДЕРСТВА
В ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОМУ
РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Володимир КОЗАКОВ, Валерій Ребкало
(Київ, Україна)
«АРХЕТИП ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ ТА
РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Тетяна НОВАЧЕНКО
(Київ, Україна)
«АРХЕТИПНА ПРИРОДА НАСТАВНИЦТВА ТА
РОЗВИТКУ АВТОРИТЕТУ
МОЛОДИХ
КЕРІВНИКІВ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Олексій ЛУК’ЯНОВ
(Луганськ, Україна)
«КОРУПЦІЯ ЯК АРХЕТИП ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Сергій ПРИХОДЬКО
(Харків, Україна)
«ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ
(АРХЕТИПНИЙ ПІДХІД)»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Тетяна БЄЛЬСЬКА
(Харків, Україна)
«ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА І СИСТЕМА
ВЛАДНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН:
АРХЕТИПНИЙ ПІДХІД»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Едуард АФОНІН, Андрій Мартинов
(Київ, Україна)
«АРХЕТИП І СОЦІЄТАЛЬНЕ:
ВЗАЄМОДІЯ І ВЗАЄМОВПЛИВИ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Олена БОРОВИЦЬКА
(Київ, Україна)
«АРХЕТИП ЯК ЧИННИК СТРАТЕГІАЛЬНОЇ
РЕГУЛЯЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Олександра ВЛАСЕНКО
(Київ, Україна)
«ВПЛИВ АРХЕТИПІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ
МЕНТАЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ
МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Віктор ГЛЕБА
(Київ, Україна)
«АРХЕТИПИ АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ:
ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Тетяна АВРАМЕНКО
(Київ, Україна)
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ
МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ЗМІН:
АРХЕТИПНИЙ ПІДХІД»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Валентина ЄВДОКИМОВА
(Київ, Україна)
«СВІТОВИЙ ДОСВІД ЛІДЕРСТВА
ЯК АРХЕТИПНА СКЛАДОВА ДЛЯ
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Віолетта ТРОФІМОВА
(Санкт-Петербург, Росія)
«ДО ПИТАННЯ ПРО ЖІНОЧІ АРХЕТИПИ
В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ: АРХЕТИПНІ ЗАСАДИ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ САЛОНОВОЇ КУЛЬТУРИ»
Конкурс
молодих
науковців
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Ігор РЕШЕВЕЦЬ
(Харків, Україна)
«АРХЕТИПНА ПАРАДИГМА В ПОЛІТИКОАДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
СТАРОВА Марина
(Київ, Україна)
«ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ
ПОВЕДІНКИ ЛІДЕРА В КОЛЕКТИВІ:
АРХЕТИПНА ПАРАДИГМА»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Олександр ЧАБАН
(Харків, Україна)
«АРХЕТИПНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ
КОРУПЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ
ДІЙСНОСТІ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Олена БУЛКІНА
(Київ, Україна)
«АРХЕТИПНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
ГАЛИЧ Степан
(Харків, Україна)
«ПОЛІТИЧНІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ:
АРХЕТИПНИЙ ПІДХІД»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Юрій ГУБАРЄВ-ЗОЛОТУХІН
(Харків, Україна)
«МАНІПУЛЮВАННЯ
МАСОВОЮ СВІДОМІСТЮ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Сергій ДОРОШЕНКО
(Запоріжжя, Україна)
«ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО
ЯК НАСЛІДОК АРХЕТИПІКИ В
ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Альберт ЗЕЛЯК
(Харків, Україна)
«КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ
ТА ЇХ АРХЕТИПІКА»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Надія ПАВЕЛКО
(Запоріжжя, Україна)
«АРХЕТИПНА ПРИРОДА ДЕРЖАВНОЇ
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Аліна ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО
(Харків, Україна)
«МЕХАНІЗМ ЗБАЛАНСУВАННЯ ТА
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНТЕРЕСІВ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНИХ
ВІДНОСИН: АРХЕТИПНА ПРИРОДА»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Віталій ОМЕЛЬЯНЕНКО
(Суми, Україна)
«УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СТВОРЕННЯ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙ
З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ІНСТИТУЦІЙНИХ АРХЕТИПІВ»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Юлія ЧЕРКАСОВА
(Сочі, Росія)
«ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ СУСПІЛЬНОГО
ЗНАЧЕННЯ В ЖИТЛОВИХ РАЙОНАХ
(АРХЕТИПНИЙ ПІДХІД)»
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
інституційні форми, механізми та практики»
Євген ЮРЧЕНКО
(Суми, Україна)
«ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХЕТИПУ ТЕРИТОРІЙ
ПРИ ПЛАНУВАННІ І ЗАБУДОВІ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ»
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
19
Размер файла
1 864 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа