close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Портфоліо вчителя англійської мови Ланкмілєр Л.В.

код для вставкиСкачать
Портфоліо
вчителя англійської мови
Ланкмілєр Л.В.
Ланкмілєр Любов Володимирівна
Криворізька загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів №83
Освіта: вища, Кіровоградський
ДПІ
Кваліфікаційна категорія:
“ спеціаліст вищої категорії ”
Педагогічний стаж: 28 років
Тема досвіду“ Використання інтерактивних форм і
методів навчання іноземної мови, як передумова розвитку
творчої особистості учня ”
Ідея досвіду: реалізація моделі технології
інтерактивного навчання на уроках англійської мови
забезпечує розвиток і саморозвиток особистості, сприяє
формуванню її організаційних, інформаційних,
комунікативних компетентностей, міцному засвоєнню
програмового матеріалу.
Мета створення: з'ясувати наскільки інтерактивні
технології навчання та колективного творчого виховання
відповідають сучасним вимогам гуманізації освіти та потребам
суспільства, наскільки вмотивоване їх застосування під час
уроків іноземної мови.
Обгрунтування вибору теми досвіду
Актуальність досвіду визначається як
один з пріоритетних напрямів
реформування освіти .
В умовах розвитку
інформаційних навчальних технологій слід
інтенсивніше використовувати інтерактивні
технології такі як комп'ютерні програми та
інші технічні засоби з англійської мови, які
сприяють зацікавленню школярів вивченню
цього предмета, роблять урок змістовнішим та
різманітним, дають більше можливостей для
самостійної роботи учнів, економлять час
учителя.
Інтерактивні форми і методи навчання
відкривають небачені раніше перспективи
індивідуалізації навчання і підвищення його
ефективності. Саме завдяки цим технологіям
учень позбувається механічної і рутинної
роботи в процесі навчання, може
організовувати власну пізнавальну діяльність,
набуває неоціненного досвіду орієнтуватися в
неосяжному масиві інформації, що забезпечить
необхідну підготовку для життєдіяльності в
інформаційному суспільстві.
Апробація досвіду
Досвід вивчений і
узагальнений керівником
шкільного методоб’єднання
вчителів гуманітарного циклу
Павлиш О.М.
Актуальність досвіду
визначається соціальними
перетвореннями в
українському суспільстві ,
переходом на нову
методологію навчання.
Педагогічна діяльність
Діагностика знань, вмінь, навичок учнів за
показниками «Успішність»,«Якість знань»
100
100
100
100
100
100
90
80
70
60
50
40
33
34
40
41
43
30
20
10
0
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Успішність
Якість
Підсумки контрольних робіт з англійської
мови, рекомендованих МОНУ (лист від
04.03.11 №1/11-1815)
Клас
Кількість
учнів в
класі
Середній бал
Успішність
Якість
5
5
7.2
100%
35%
8
8
7.4
100%
42%
9
9
8.1
100%
45%
Використання інтерактивних
технік в практиці
У практиці своєї роботи переважно використовую інтерактивні
техніки : «Спільний проект», «Синтез думок», «Мозковий
штурм», «Мікрофон», «Кожен вчить кожного» , «Мозаїка». Такі
види роботи передбачають парну співпрацю, роботу в ротаційних
трійках, роботу у малих групах і фронтальне включення в процес
обговорення .
Переваги інтерактивних
технік над іншими
-є захоплюючими, цікавими та,
головне, невимушеними.
-учні працюють у групі
однолітків, де вони можуть
досить вільно висловити свої
думки, мобілізувати знання,
проявити творчий,
організаторський та лідерський
потенціал.
-відбувається процес
саморозвитку особистості учнів.
Моя технологія роботи
Використання поєднання різних технологій дозволяє
мені зробити уроки більш різноманітними та ефективними
Проектна технологія: допомагає узагальнити і систематизувати
матеріал, сприяє розвитку творчих здібностей учнів, розширює
рамки предмета. Використовується на заключних уроках.
Інформаційно-комунікаційні технології (створення мультимедійних
презентацій, ресурси Інтернет, тощо) значно збільшують
ефективність і наочність уроку, інтегрують англійську мову в інші
області людського знання, дозволяють своєчасно оновлювати
матеріал підручника.
Спільне
застосування
технологій
дозволило
створити творчі
роботи учнів за
такими темами
як «Історія
кінематографа»,
«Реклама»,
«Великі
винахідники»
Інші технології, які я використовую на уроках: технологія створення
проблемних ситуацій, ігрові технології, ділова гра
Методична діяльність
Відкриті уроки
Методичний тиждень з англійської мови
Підвищення кваліфікации
Виступи на педрадах та робота в шкільних методичних
об ’єднаннях
Работа по самоосвіті
Публікація методичних матеріалів з англійської мови
у журналі “ Відкритий урок ”
Відкриті уроки та заходи
Тема урока, заходу
Клас
Рік
Рівень
“My Flat” (Моя квартира)
5
2008
шкільний
“Past Simple Tense” ( минулий час )
6
2009 г.
шкільний
“Computers in our life” ( Компьютери в 8
нашому житті )
2010 г.
шкільний
“Travelling” ( Подорожі)
6
2010 г.
шкільний
«Лондон»
7
2011 г.
шкільний
Тиждень англійської мови «Навчання
може бути цікавим»
5-9
2011
шкільний
Виховний захід «Улюблені страви
Великобританії»
8,9
2011
шкільний
Урок країнознавства: “ Лондон ”
9
2011
районний
Підвищення кваліфікації
№
Рік, місяць
проходження
Назва курсів
Навчальний заклад,
форма
1
Квітень, 2011р.
Курси цифрових технологій за
програмою
Microsoft «Digital Literacy» “
Ресурси Інтернет
2
Червень , 2011р.
Випереджуюча освіта для сталого
розвитку ”
ДОІППО,
Очний етап
3
Жовтень, 2011р.
Курси ІКТ
КЗШ №83
4
Жовтень , 2011р.
Курси Intel. Навчання для
майбутнього
КЗШ №83
5
Грудень , 2011р.
“ Випереджуюча освіта для
сталого розвитку”
ДОІППО,
дистанційний етап
(індивідуальна робота)
6
Грудень, 2011р.
“ Випереджуюча освіта для
сталого розвитку “
ДОІППО,
захист проекту
Дидактична діяльність
Маю власні наробки:
-Завдання до підсумкових контрольних робіт з
аудіювання на тему: “ Роль телебачення у сучасному
житті”;
-Завдання до підсумкових контрольних робіт
з читання на тему: “ Видатні місця Лондону”;
- Завдання до уроку країнознавства “ Лондон – столиця
Великобританії”
-Методичні матеріали з англійської мови по темі:
“ Подорожі ” для 7-9 класів (презентація, публікація)
Работа по самоосвіті
№
Рік
Тема самоосвіти
Підсумок роботи
1
2007-2008
«Інтерактивні технології навчання
англійської мови»
Відкритий урок з використанням
інтерактивних технологій
2
2008-2009
Метод проектів з використанням
Комп’ютерних технологій
Виступ на педраді
3
2009-2010
Енергозбереження (урок англійської мови у 6 Відкритий урок з використанням
комп,ютера
класі)
4
2010-2011
Сутність інтерактивного навчання
Виступ на засіданні шкільного
методичного об’єднання
5
2011-2012
Проблеми та перспективи вивчення
англійської мови
Узагальнення досвіду, публікація
дидактичних матеріалів з
англійської мови для учнів 7-9
класів в журнілі “ Відкритий
урок ”
Перспективи роботи
• створити нові
презентації до
уроків англійської
мови у співпраці
з моїми колегами
• активно залучати
учнів до проектної
роботи на основі
інтерактивних технологій.
Замість висновків...
• Вчителю суджено бути
пошуковцем, винахідником,
а відтак, слід сповна
усвідомити сутність змін,
які привносить новий час,
аби підготувати людину до
життя в нинішньому столітті.
• Від здатності вчителя дати
гідну відповідь на виклики
ХХІ століття залежатимуть
долі мільйонів поки що маленьких українців, та й, власне,
майбутнє самої України.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
1 543
Размер файла
4 402 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа