close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урожайність, ц/га

код для вставкиСкачать
Магістерська робота на тему:
„ Іржа гороху та заходи обмеження її розвитку в
умовах ВП НУБіП України „Агрономічна дослідна
станція” Васильківського району, Київської
області.”
Виконала: магістр М – 2
факультету захисту рослин
Гарасимчук Оксана
Науковий керівник:
к. с-г наук,
доц. Глим'язний В. А.
Іржа гороху.
Збудник – базидіальний гриб Uromices pisi. Зовнішня картина захворювання: на
листках утворюються купки спороношення гриба, які мають характерне іржасте
забарвлення. Іржа гороху відноситься до числа двогосподарських паразитів: ецидіальна
стадія виникає на видах молочаю, тоді як на горосі утворюються лише уредініо – і
телейтоспори. Захворювання на горосі проявляється в період плодоношення і утворення
бобів. Іржасті відносяться до облігатних паразитів, яким для свого повноцінного розвитку
необхідна здорова рослина. Саме тому, при цьому захворюванні знижується
продуктивність, якість та кількість урожаю.
Основним джерелом інфекції іржі гороху є уражені рослинні рештки, на яких зимують
теліоспори гриба, а додатковим — грибниця, яка зберігається в кореневищах молочаю
Стійкість районованих сортів гороху до іржі ( ВП НУБіП України
«Агрономічна дослідна станція»).
Сорт
Фаза цвітіння
Поширення
хвороби, %
Фаза утворення бобів
Розвиток хвороби, Поширення
%
хвороби, %
Кінець вегетації
Розвиток
хвороби, %
Поширення
хвороби, %
Розвиток
хвороби, %
2010 рік
Інтенсивний 97
16,0
4,4
31,5
14,2
100
46,5
Харківський 317
16,5
4,6
32,0
16,4
100
48,8
Орловчанин
16,5
5,2
33,5
17,4
100
50,6
Дамир 1
18,0
5,4
35,0
17,8
100
54,8
НІР05
1,96
0,65
2,79
1,07
5,03
1,23
2011 рік
Інтенсивний 97
-
-
15,0
5,7
28,0
11,0
Харківський 317
-
-
15,5
6,4
30,0
13,5
Орловчанин
-
-
16,0
7,2
33,0
16,0
Дамир 1
-
-
18,5
7,4
35,0
17,5
НІР05
-
-
1,54
0,53
2,23
0,87
Структурний аналіз урожаю районованих та перспективних сортів (ВП
НУБіП України Агрономічна дослідна станція ).
Сорт
Висота стебла, Кількість бобів, Кількість
см
шт.
насінин у бобі,
шт.
2010 рік
Маса 1000
насінин, г
Урожайність, ц/га
Інтенсивний 97
84
8
5
230
22,6
Харківський 317
95
9
3
238
21,7
Орловчанин
73
7
4
240
21,4
Дамир 1
53
7
4
210
21,5
НІР05
0,68
2011
Інтенсивний 97
87
10
6
259
26,7
Харківський 317
98
11
4
255
25,9
Орловчанин
75
7
5
254
25,5
Дамир 1
55
8
6
231
25,7
НІР05
0,73
Вплив обприскування гороху фунгіцидами на розвиток іржі ( сорт
Інтенсивний 97, ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» 20102011 рр.).
Фунгіцид
Іржа ( фаза утворення бобів )
Поширення хвороби, %
Контроль
(
без
Урожайність, ц/га
Розвиток хвороби,%
23,0
12,0
22,9
Джерело, 0,5 л/га
15,0
6,5
26,2
Фалькон, 0,5 л/га
16,0
7,6
25,4
Мікосан, 4,0 л/га
19,0
8,4
24,2
НІР05
2,18
0,54
1,04
обприскування )
Економічна ефективність застосування хімічних засобів захисту від іржі
гороху.
Варіанти
Урожайність , Прибавка
Вартість
ц/га
врожаю,
прибавки
ц/га
грн./га
Додаткові витрати. грн./га
Препа-
На збір дод. Всього
рат,грн.
врожаю
Чистий
Окупність
прибуток
затрат, грн
затрат
грн./га
Фунгіциди
Контроль ( без
22,9
-
-
-
-
-
-
-
0,5
26,2
3,3
660
230
16
246
414
2,7
0,8
25,4
2,5
500
313,6
14
327,6
172,4
1,5
4,0
24,2
1,3
260
100
13
113
147
2,3
оприскування)
Джерело,
л/га
Фалькон,
л/га
Мікосан,
л/га
Висновки
1. У 2011 році спостерігалось значне зниження інтенсивності розвитку іржі майже у 2,0 – 2,5
рази у порівнянні з попередніми роками. Лімітуючим фактором у розвитку хвороби були
досить високі денні температурні показники.
2. Імунних та високостійких сортів до іржі нам не виявлено, всі сорти характеризувались
майже однаковою ступінню ураження. Більшою стійкістю відзначався сорт Інтенсивний 97, що
в кінці вегетації (2011 рік) поширення хвороби становило 28,0%, а розвиток – 11,0%.
3. Нами встановлено, що ураження рослин гороху впливало на урожайність рослин та
структурні показники. Було відмічено більшу кількість бобів з рослини на сорті Інтенсивний 97
- 10 шт., кількість насінин у бобі становила – 6 шт., урожайність була на 1,4 ц/га вищою, ніж у
2010 році (26,7 ц/га.). Аналогічна закономірність спостерігалась на інших сортах. Так, кількість
бобів з рослини складала: 11; 7; 8 шт., кількість насінин у бобі – 4; 5; 6. Урожайність – 25,9;
25,5; 25,7 ц/га., відповідно по сортам.
4. Найбільшу ефективність проти іржі мали фунгіциди Джерело та Фалькон (0,5 л/га та 0,8 л/га
). Після обробки даними препаратами, спостерігалось зниження розвитку іржі на 5,5 – 4,4 %.
Обробка рослин цими фунгіцидами привела до підвищення їх продуктивності, і як наслідок –
до зростання урожайності на 3,3 – 2,5 ц/га у порівнянні із контролем.
Препарат Мікосан (4,0 л/га) був менш ефективний. Поширення хвороби при застосуванні
цього препарату становило - 19,0%; розвиток хвороби – 8,4%, що у порівнянні з контролем
менше на 4% за показником поширення хвороби, і на 3,6% за її розвиток.
5. Прoвівши аналіз екoномічнoї ефективнoсті застoсування фунгіцидів на гoрoхові прoти іржі ,
мoжна зрoбити висновoк, щo дані препарати вигіднo викoристoвувати. Екoнoмічнo ж вигіднo
застoсoвувати препарат Джерелo, 0,5 л/га., oкупність витрат якoгo станoвила 2,7 грн., цей
пoказник є найбільшим у пoрівнянні з іншими препаратами.
Дякую
ор
за увагу!!!!!!
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
108
Размер файла
2 104 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа