close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Сложно съставно
с подчинено
обстоятелствено изречение
Същност
ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО:
От “обстоятелство” – част на изречението,
която пояснява сказуемото и се изразява с:
наречие
предлог и съществително име
Какво представлява синтактичната
синонимия?
Същност
На идване срещнах група приятели.
(обстоятелствено пояснение за време)
Идвайки, срещнах група приятели.
(деепричастие)
Като идвах насам, срещнах група приятели.
(подчинено обстоятелствено изречение)
Подчиненото обстоятелственоизречение:
1) Пояснява сказуемото в главното;
2) Отговаря на въпросите: Къде? Кога? Как? Защо?
По каква причина? С каква цел?
Определете местата на подчинените
обстоятелствени изречения:
Тръгнахме, щом беше възможно.
Когато прехвърлиха баира, бе вече нощ.
Той излезе, като мърмореше нещо под носа си.
Ще те намеря, където и да си.
Както искам, така ще направя.
Спряхме под дъба, за да починем.
Ако вземеш друго решение, обади ми се.
Тренирах много, защото исках победата.
Ще помисля, макар че вече е късно.
Като нарами торбата си, той потегли.
Ела, без да се тревожиш за нещо.
Свързващи думи
Тръгнахме, щом беше възможно.
Когато прехвърлиха баира, бе вече нощ.
Той излезе, като мърмореше нещо под носа си.
Ще те намеря, където и да си.
Както искам, така ще направя.
Спряхме под дъба, за да починем.
Ако вземеш друго решение, обади ми се.
Тренирах много, защото исках победата.
Ще помисля, макар че вече е късно.
Като нарами торбата си, той потегли.
Ела, без да се тревожиш за нещо.
Свързващи думи
►Съюзите ако, като, щом, сякаш, да, за
да, без да, макар да, макар че,
въпреки че, при положение че, в
случай че, след като, тъй като,
докато;
►Относителните местоимения и наречия
където, когато, както, колкото,
защото, поради което.
Пунктуация
▲ Подчиненото обстоятелствено изречение винаги се
огражда със запетаи, независимо от позицията му
спрямо главното изречение.
Пр.: За да успееш, трябва да се трудиш.
На върха, където спряха, имаше сняг.
Тръгни веднага, щом излезеш.
▲ При сложни съюзи като макар че, въпреки че, без
да, макар да, в случай че запетаята се пише пред
първата дума.
Пр.: Той излезе смело, въпреки че навън валеше.
Пунктуация
▲ Ако пред съюзна дума, която въвежда подчинено
обстоятелствено изречение е употребена една от
частиците само, едва, дори, тъкмо, точно, даже,
именно, особено, малко, много и др., запетая не се
пише нито пред нея, нито пред съюзната дума.
Пр.: Той работи дори когато е празник.
Но: Той работи, когато е празник.
▲ Думата като може да бъде предлог или съюз.
Ако въвежда сравнение, пред нея запетая НЕ се пише.
Ако въвежда подчинено обстоятелствено изречение,
пред нея ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПИШЕ запетая.
Пр.: Кърджалиите се спуснаха като мътен порой …
Той излезе гузно, като непрекъснато се
оглеждаше.
Документ
Категория
Презентации по русскому языку
Просмотров
15
Размер файла
57 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа