close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Стратегія розвитку Черкаської області до 2020 року

код для вставкиСкачать
Стратегія розвитку
Черкаської області
до 2020 року
Керівна рада
Управління
Відповідні урядові відомства,
бізнесова спільнота, місцеві лідери,
експерти, місцеве громадянське
суспільство, навчальні заклади,
науково-дослідні інститути
(близько 50 членів)
РОБОЧА ГРУПА
Виконує
запропоновані нами
дії та рішення
Представники органів
місцевого самоврядування,
об’єднань палат, інститутів,
університетів, НУО (до 15
членів)
АГЕНТСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
Координація, навчання,
розробка
ФОКУС - ГРУПИ
Головна
мета
Черкаської
Стратегії
області
до
розвитку
2020
року
є підвищення якості життя нинішнього і
прийдешнього
поколінь
черкащан,
приведення його до стандартів та рівня
країн Європи.
Напрями розвитку області
Підвищення конкурентоспроможності регіону
• розвиток ІТ-технологій;
• імпортозаміщення;
• зниження рівня енергоємності виробництва;
• завантаження потужностей військово-оборонного
комплексу;
• диверсифікація сільськогосподарського виробництва;
• розвиток інфраструктури аграрного сектору;
• ефективна стандартизація;
• підготовка висококваліфікованих фахівців;
• розвиток туризму та сфери послуг.
Напрями розвитку області
Інвестиції в регіон – нова якість життя
• повернення довіри інвесторів та населення до регіональної
влади;
• залучення інвестицій на довгостроковій основі;
• подолання корупційної складової у процесі інвестування;
• розвиток бізнес інфраструктури;
• розвиток регіональної інвестиційно-інноваційної
інфраструктури, техно- та індустріальних парків;
• надання підприємствам малого і середнього бізнесу
методичної допомоги у підготовці інвестиційних проектів;
• відродження науково-технічної і дослідно-експериментальної
бази;
Напрями розвитку області
Черкащанам – Європейський рівень життя
• підвищення рівня заробітної плати;
• формування системи надання високоякісних освітніх послуг;
• підвищення якості та забезпечення доступності медичної
допомоги;
• розвиток доступної спортивної інфраструктури;
• модернізація житлово-комунального господарства,
приведення у належний стан дорожнього господарства;
• будівництво доступного житла;
• розвиток мережі автомобільних доріг.
Напрями розвитку області
Черкащина – духовний та історичний центр України
• формування патріотизму та історичної свідомості;
• виховання на прикладах історії краю гордості за свій народ;
• відродження та розвиток українського козацтва;
• забезпечення ефективної координації просвітницької роботи;
• розширення мережі та зміцнення бази музеїв;
• зміцнення культурних зв’язків між регіонами держави та
європейськими країнами;
• впровадження програм вивчення християнської етики і
моралі в навчальних закладах .
Напрями розвитку області
Розбудова ефективної моделі інститутів народовладдя –
шлях до побудови громадянського суспільства
• формування політики залучення громадян до процесу
прийняття рішень;
• забезпечення підконтрольності та підзвітності влади;
• проведення роботи щодо підвищення самосвідомості
громадян;
• спрощення адміністративних процедур та запровадження
електронного врядування;
• залучення громадян до формування системи і структур
територіальної та муніципальної безпеки;
• розробка інструментів направлених на ефективне виявлення
та розслідування корупційних злочинів.
Сильні сторони
Слабкі сторони
• Географічне розташування – центр
• Застаріла інженерна інфраструктура
України
та технологічні процеси
• Політична стабільність
• Високий рівень енергозалежності
• Розвинена транспортна
• Недосконале нормативно-правове
інфраструктура (повітряне, водне,
наземне та залізничне сполучення)
• Близько 60 відсотків чорноземів;
• Технології та досвід переробки у
харчовій промисловості
• Розвинена хімічна та
машинобудівна промисловість
• Наявні рекреаційних зони
регулювання
• Високий рівень зносу основних
фондів підприємств
• Тіньове безробіття
• Старіюче населення
Можливості
Загрози
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Створення сучасного центру України
внаслідок
адміністративнотериторіальної реформи
Участь
у
пілотних
проектах,
запровадження інноваційних технологій
Розширення доступу до фондів технічної
підтримки та міжнародних грантів для
подальшого розвитку економіки
Створення нових промислових зон на
основі нових та існуючих підприємств
Розвиток інфраструктури на підтримку
бізнесу
Формування єдиного інформаційного
простору
Легалізація тіньової зайнятості
Створення нових робочих місць
Розвиток туризму, зон відпочинку та
створення нових можливостей для
культурного дозвілля та активного
відпочинку
•
•
•
•
•
Загальне
погіршення
соціальноекономічної ситуації, протестні акції та
кризові явища
Недостатньо активне представлення
області на державному рівні
Недоліки нормативно-правової бази для
формування доходної частини місцевих
бюджетів
Відсутність соціальних стандартів в
основі формування видаткової частини
місцевих бюджетів
Зростання тарифів на енергоносії та
комунальні послуги
Високий
рівень
залежності
«фінансового кошику» області від
трансфертів з державного бюджету
Стратегія розвитку Черкаської області
до 2020 року
ростота
ублічність
ослідовність
Стратегія розвитку
Черкаської області
до 2020 року
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
348
Размер файла
372 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа