close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація PowerPoint

код для вставкиСкачать
ЗАМОЖНА КРАЇНА!
СУЧАСНЕ МІСТО,
МІЦНА ГРОМАДА,
Досвід Проекту МЕРМ у сфері розробки та
впровадження стратегічних планів розвитку
територіальних громад
Вінниця, 6 вересня 2013
www.mled.org.ua
Важливі глобальні тенденції
Економічна криза впливає на інвестиційну активність бізнесу та
пріоритети національних урядів, що обумовлює зменшення
фінансування для місцевих органів влади та розвитку територій
Країни-донори виділяють значно менші ресурси
Глобалізація світової економіки
Посилення конкуренції між містами (регіонами, країнами) – за нові
інвестиції, робочі місця, мешканців і туристів
Міста визнаються двигунами зростання (генерують 75% світового
багатства)
Провідну роль в економічному розвитку і залученні інвестицій
відіграють регіональні та місцеві органи влади
Важливим індикатором розвитку економіки виступає МСБ
«МІСТА, А НЕ НАЦІЇ, Є СПРАВЖНІМИ
ДВИГУНАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ»
Ян Якобс, американський вчений-урбаніст
2
Що таке місцевий економічний розвиток?
«Місцевий економічний розвиток - це місцевий процес, в якому
органи влади та приватний сектор працюють разом (усі
зацікавлені сторони) під загальним управлінням місцевих
органів влади задля максимально ефективного використання
місцевих та залучення зовнішніх ресурсів (робочої сили,
капіталу, активів для стимулювання інвестиції та розвитку
місцевого бізнесу) в цілях підтримки сталого економічного
розвитку громади в довгостроковій перспективі»
Форум «Зміцнення ролі місцевого уряду у МЕР»
Оттава, Канада, жовтень 2012 року
Що таке місцевий економічний розвиток?
Під місцевим розвитком ми розуміємо усвідомлену,
планомірну, соціально-спрямовану діяльність органів
влади щодо впливу на фактори розвитку територіальної
громади з метою стабільного покращення умов та рівня
життя мешканців
Економічний розвиток включає стратегії та
програми, здійснення яких дозволяє
громаді пристосуватися до економічних змін
шляхом поліпшення свого конкурентного
положення з огляду на вирішальні фактори:
людські ресурси,
інформацію та технології,
капітал та інфраструктуру
Важливі інструменти економічного розвитку
Інноваційні підходи до формування бюджетів
та муніципального управління
Раціональне використання комунальної
власності та розвиток інфраструктури
Маркетинг території та залучення інвестицій
Використання міжмуніципального
співробітництва
Підтримка і розвиток бізнесу та створення
сприятливого бізнес-клімату
Підтримка інституцій економічного розвитку
Стратегічне планування
Стратегічний план дозволяє з безлічі інструментів економічного
розвитку обрати ті, які найбільш необхідні та відповідають
поставленим цілям
Стратегічне планування
Стратегічне планування – це системний шлях до
управління змінами й досягнення консенсусу в громаді,
а також формування спільного бачення її майбутнього
Навіщо це територіальним громадам?
Тому що це посилює їхню позицію у залученні
зовнішніх ресурсів (інвестиції, гранти, субсидії,
позики)
Тому що це допомагає їм гармонізувати внутрішні
ресурси, ідеї та наміри свої ключових “гравців”
Тому що це активний вплив на майбутнє громади
Процес стратегічного планування передбачає
створення у територіальній громаді системи
стратегічних документів
Матриця процесу стратегічного планування
1. Організація
процесу
формування групи зацікавлених осіб для розробки стратегічного
плану; розгляд ініціатив з економічного розвитку; формування плану
розробки стратегії.
2. Проведення
аналізу
дослідження тенденцій розвитку економіки; визначення фінансових,
операційних, кадрових та інфраструктурних ресурсів; підготовка
Профілю громади; проведення опитування; розробка SWOT –
аналізу; оцінка сценаріїв розвитку та систем управління
3. Стратегічне
планування,
формування
ієрархії цілей,
формування СП
формулювання стратегічного бачення та місії; визначення
пріоритетів та стратегічних цілей; розробка дерева цілей та планів
дій; розробка критеріїв і процесів вимірювання результатів;
громадське обговорення та ухвалення стратегічного плану
4. Впровадження
та створення
системи
моніторингу і
коригування СП
визначення органів, відповідальних за впровадження стратегії;
формування оперативного Плану впровадження стратегії та
розробка бюджету реалізації; розробка індикаторів успішності
виконання стратегічного плану
Система стратегічного планування / управління
Узгодження пріоритетів та ресурсного забезпечення
НАЦІОНАЛЬНИЙ
РІВЕНЬ
РЕГІОНАЛЬНИЙ
РІВЕНЬ
МІСЦЕВИЙ
РІВЕНЬ
Стратегія розвитку країни
Державна Стратегія
регіонального розвитку
Галузеві та секторальні
програми і стратегії
Стратегія розвитку регіону
Стратегії розвитку
субрегіонів та територій
Галузеві та регіональні
програми
Стратегії розвитку
територіальних громад
Галузеві та
секторальні програми
Контекст та мета Проекту МЕРМ
Проект «Місцевий економічний
розвиток міст України» (Проект
МЕРМ) спрямований на створення
сприятливого клімату для економічного
розвитку в Україні та зміцнення демократії
і має на меті покращити умови та
можливості економічного зростання
завдяки ефективному врядуванню, яке
відповідає інтересам громадян та бізнесспільноти за активної підтримки з боку
центральних органів влади.
Виконавець і донор: Федерація канадських
муніципалітетів (ФКМ), Уряд Канади через
Канадське Міністерство закордонних справ,
торгівлі і розвитку
Термін виконання: січень 2010 – грудень 2014
9
Партнери
•
Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
•
Міністерство економічного розвитку та
торгівлі України
•
Асоціація міст України (АМУ)
•
Державне агентство з інвестицій та
управління національними проектами
України
•
Дніпропетровська обласна рада та
обласна державна адміністрація
•
Львівська обласна рада та обласна
державна адміністрація
12 міст-партнерів Львівської та Дніпропетровської областей, безпосередньо
або через утворені партнерські об’єднання
10
Розробка навчальних програм
Завершується підготовка Посібника з питань МЕР.
Проведено
аналітичні
дослідження
нормативноправової бази з питань МЕР та методів і механізмів
фінансування МЕР в Україні та Канаді.
Видано та розповсюджено практичний посібник
«Джерела та механізми фінансування МЕР».
Проведено аналітичне дослідження «Інвестиції – шлях
до ефективного економічного розвитку територій: кращі
практики, бар’єри та перешкоди і шляхи їх подолання (на
прикладі Дніпропетровської та Львівської областей)»
Проведено навчання представників міст-партнерів в
рамках навчальних семінарів: «Інституції та інструменти
МЕР», «Залучення інвестицій», «Маркетинг та брендінг
міста», «Діяльність центрів з підтримки розвитку бізнесу»,
«Практичні аспекти діяльності Агенцій МЕР» та інші.
Представники місцевої влади та українські експерти,
тренери пройшли стажування в Канаді під час
навчальних поїздок.
11
Стратегічне планування
Створено і працюють Дорадчі комітети з МЕР в усіх містахпартнерах.
Усі 12 міст-партнерів ухвалили стратегічні плани власного
розвитку: Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Жидачів, Новий Розділ,
Миколаїв, Тернівка, Павлоград, Першотравенськ, Нікополь,
Дрогобич, Червоноград та Львів.
Розроблено
Стратегічні
плани
підвищення
конкурентоспроможності субрегіонів «Розділля» Львівської
області та «Західний Донбас» Дніпропетровської області.
Міста-партнери приступили до впровадження стратегічних
планів та створення системи моніторингу їх реалізації. В
усіх містах-партнерах створено Комітети з управління
впровадженням стратегічних планів.
Розпочато впровадження 15 ДемоПроектів у
партнерах Львівської та Дніпропетровської областей.
містах-
Надається допомога у розробці регіональних стратегій
розвитку Дніпропетровської та Львівської областей
12
Діяльність Проекту МЕРМ зі стратегічного
планування
2011 – 2012 рр.
Дорадчий
Комітет
Розробка
стратегії
Склад:
25-30 членів
Організація
процесу
Аналітична
фаза
Бачення
Пріоритети
Плани дій
Розробка
проектів
Документ СП
50% - бізнес
та громадські
активісти
До грудня 2014 р.
Затвердження
стратегії
Впровадження
стратегії
Схвалення
громадою
Створення
інституції з
впровадження
Підтримка
місцевих
проектів та
ініціатив
Ухвалюється
міською
радою
Моніторинг та
актуалізація
Створення
системи
моніторингу
впровадження
СП
Звітування та
коригування
СП
Розвиток
потенціалу
Кінцевим результатом роботи з
місцевого економічного розвитку
має стати підвищення
конкурентоспроможності території
та конвертація економічного
зростання у добробут громадян
14
Дякую за увагу!
Успіхів у економічному розвитку!
вул. Щекавицька, б. 30/39, оф. 27, м. Київ, 04071, Україна
Е: +38 044 2071282, Ф: +38 044 2071283
www.mled.org.ua
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
35
Размер файла
3 645 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа