close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація стратегічних напрямків розвитку Пологівського

код для вставкиСкачать
Презентація
стратегічних
напрямків
розвитку
Пологівського
району
Запорізької
області
1. НАЯВНІ РЕСУРСИ ТА
ПОТЕНЦІАЛ РАЙОНУ
- площа – 134,391 тис. га.;
- населення – 44,3 тис. чол.;
бюджет – 9 736 тис. грн.;
пріоритетні галузі:
- добувна промисловість;
- переробна продукція;
- сільське господарство;
населені пункти – 39;
- система водопостачання
складає 72 км., 63 км.
каналізаційних мереж, 177,4
км. мереж і газових вводів,
протяжність доріг з твердим
покриттям по району
становить 443,1 км.;
пам’ятки археології - 300,
історії – 150, культури – 3.
2. БАЧЕННЯ, МІСІЯ, ПРІОРИТЕТИ
РАЙОНУ
Бачення:
“Пологівський район – це інвестиційно-приваблива територія
з високорозвиненим промисловим та сільськогосподарським виробництвом
та належними умовами для життя та культурного розвитку населення”
Місія:
“Прозора політика влади на всіх рівнях, високорозвинене промислове та
сільськогосподарське виробництво з екологічно чистими технологіями,
самодостатність громад, розвинута соціальна сфера, широкий якісний ринок послуг,
створення сприятливих екологічних умов для життя населення, якісний рівень
освіти і культури населення”
Пріоритетні напрямки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Зелений туризм.
Переробка сільськогосподарської продукції.
Переробка сміття та побутових відходів.
Використання природньо-відновлювальних джерел (соломи) для виробництва
теплової енергії.
Реформування житлово-комунального господарства.
Розвиток аграрного сектору.
Розвиток інфраструктури району (дороги, комунікації, газифікація).
Збереження та відновлення пам’ятників культури та спадщини.
Розвиток сільської місцевості.
Розвиток сфери освіти та впровадження вищих навчальних закладів.
3. SWOT- АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Сильні сторони
Слабкі сторони
Можливості
Загрози
1. Наявність привабливих
природних місць.
1. Транспортне
сполучення
2. Якість доріг
3. Відсутність фахівців з
відповідною освітою
1.Зелений туризм
1. Тіньова економіка
1. Розвинений аграрний сектор
(вирощування більше 20 видів с/г
культур)
1. Оновлення та
придбання сучасного
обладнання
2.Переробка
сільськогосподарськ
их культур
1. Відсутність сировини
1. Наявність земельної ділянки
для будівництва заводу з
переробки
1. Висока вартість
реалізації проекту
3.Переробка побутових
відходів та сміття
1. Ринок збуту
2. Об’єм сировини
1. Наявність великої кількості
сировини для потреб району
(річний обсяг складає 60-80 тис. т,
при потребі 40-50 тис. т)
1. Висока вартість
впровадження технологій
4. Використання
природновідновлювальних
джерел (соломи)
для вироблення
теплової енергії
1. При несприятливих
погодно-кліматичних умовах
відсутність необхідної
кількості сировини
1. Конкуренція галкзі житловокомунального господарства
приведе до підвищення якості
послуг, які надаються жителям та
зменшення собівартості цих
послуг. Це вид підприємницької
діяльності, який постійно буде
користуватися попитом.
1. Недосконала
законодавча база
5. Реформування
житловокомунального
господарства
1. Необґрунтоване
підвищення вартості
житлово-комунальних
послуг
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:
розвиток зеленого туризму;
переробка сільськогосподарської продукції;
переробка сміття та побутових відходів;
використання природно-відновлювальних
джерел (соломи) для виробництва теплової
енергії;
реформування житлово-комунального
господарства.
5. ЗНАКОВІ ОБ’ЄКТИ
Пріоритетні напрямки розвитку, як розбудова іміджевих
об'єктів району:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Промислові об’єкти;
Аграрний сектор;
Історичні місця;
Народні промисли;
Ярмарки;
Відновлення традицій;
Розвиток спорту.
ІДЕЇ, ЗАХОДИ, ПРОЕКТИ
ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЙ
Зелений туризм. Розвиток сільського зеленого туризму спонукає до
покращення благоустрою сільських садиб, вулиць, в цілому сіл;
стимулює розвиток соціальної інфраструктури.
Переробка сільськогосподарської продукції.
Об’єднання зусиль сільськогосподарських і промислових виробничих формувань в
один організаційно-технологічний ланцюг дає змогу найбільш ефективно
використовувати сировину, здійснювати глибоку її переробку, розширювати
асортимент і підвищувати якість виготовлюваної продукції.
Переробка сміття та побутових відходів.
Розробка науково-методичних основ
регіональної стратегії формування індустрії переробки та утилізації відходів у контексті
інноваційної моделі економічного зростання та організаційно-економічних механізмів її реалізації
як пріоритетного напряму підвищення ефективності управління екокризовими промисловими
регіонами.
Використання
природно-відновлювальних
(соломи) для виробництва теплової енергії.
використання продукції рослинництва
придбання паливних матеріалів .
джерел
Безвідходне
з метою зменшення витрат на
Реформування житлово-комунального господарства. Підвищення
ефективності і надійності функціонування, забезпечення сталого розвитку для
задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних
послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.
Розвиток аграрного сектору.
Оскільки АПК є однією з
найважливіших складових економічної системи, сталість його
розвитку багато в чому визначає характер функціонування економіки
держави в цілому. Отже, актуальність і доцільність дослідження
проблем сталого розвитку аграрного сектора обумовлені значимістю
зрівноваженого функціонування економічної, екологічної та
соціальної системи .
Розвиток інфраструктури району
(дороги, комунікації, газифікація).
- транспортно-експлуатаційний стан доріг,
мостів та дорожньої інфраструктури не забезпечує
швидкого, комфортного, економічного та безпечного
перевезення пасажирів і вантажів, а отже,
прискореного соціально-економічного, екологічно
збалансованого розвитку держави, підвищення
конкурентоспроможності автомобільних та
залідничних шляхів щодо забезпечення транзитних
перевезень і розвитку туризму;
- одним із найбільш ефективних шляхів виходу з
енергетичної кризи може бути розвиток
технології газифікації .
Збереження та відновлення пам’ятників
культури та спадщини.
Планування та організаційне
забезпечення заходів щодо
збереження своєрідного
історико-архітектурного
середовища , охорони,
реставрації, реабілітації та
доцільного використання
нерухомих пам’яток та
охоронюваних територій,
створення комфортних і
безпечних умов для
проживання населення.
Розвиток сільської місцевості.
Створення
організаційноекономічних умов для
комплексного розвитку
сільських територій та
поліпшення соціального
рівня проживання
сільського населення, в
першу чергу,
підвищення його
зайнятості та доходів
Розвиток сфери освіти та впровадження
вищих навчальних закладів.
формування доступної
та якісної освітньої
системи, що відповідає
вимогам суспільства,
яке динамічно
розвивається, запитам
особистості та потребам
держави з найповнішим
використанням
можливостей
Систематизація інформації щодо
майбутнього проекту за напрямками
Інформація, необхідна для розробки ТЕО:
Фінансова: кредитування, оподаткування, страхування
Економічна: аналіз економічного стану та розвитку галузі
Ринкова: ринку, продаж, цін, темпів розвитку, можливої конкуренції
Виробнича: технології, матеріали, сировина, кваліфікований персонал
Галузева: соціальні, економічні та політичні умови розвитку
Подальші дії в 2008 році
розробка комплексного плану дій по реалізації
проекту;
визначення конкретних строків поетапного
виконання проекту та план його фінансування;
цільове розподілення бюджетних коштів,
спрямування установленого фінансування за
пріоритетними напрямками;
розрахунок прогнозних показників економічного
та соціального ефекту від надходження
інвестиційних коштів до регіону.
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
33
Размер файла
256 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа