close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОРЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2011-2015 РОКИ
ОДЕСА – 2011
Мета Програми
Підвищення конкурентоспроможності
туристично-рекреаційної галузі
Задоволення попиту вітчизняних і іноземних
туристів в якісних туристичних послугах
Збільшення прибуткової частини місцевого
бюджету
Приток інвестицій та валютних надходжень
Збільшення кількості робочих місць і
самозайнятого населення
Кількість суб'єктів туристичної
діяльності в Одеській області
за 2006-2010 роки (одиниць)
743
197
2010
331
737
195
2009
312
740
163
2008
264
697
2007
151
255
706
145
2006
210
0
100
200
300
400
500
600
Санаторно-курортні, оздоровчі заклади
Готелі та аналогічні засоби розміщення
Туроператори, турагенти
700
800
Кількість обслугованих туристів та
екскурсантів підприємствами сфери
туризму і реакреації за 2006-2010 роки (тис. осіб)
1 201,4
1 400,0
1 088,5
1 078,2
1 200,0
1 038,0
932,4
1 000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2006
2007
2008
2009
2010
Кількість обслугованих туристів та екскурсантів підприємствами сфери туризму і рекреації за
2006-2010 роки.(тис. осіб)
Обсяг наданих туристичних послуг
підприємствами сфери туризму і
рекрації за 2006-2010 роки (млн. грн.)
722,1
599,2
800
576,2
487,3
700
600
406,4
500
400
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
Обсяг наданих туристичних послуг підприємствами сфери туризму і рекреації
(млн.грн.)
Основні проблемні питання
розвитку туризму області
Невідповідність послуг об’єктів туристичної інфраструктури
світовим стандартам
Відсутність ефективної маркетингової системи заходів з
просування вітчизняного туристичного продукту на
внутрішньому і міжнародному ринку туристичних послуг
Низька конкурентоспроможність внутрішнього туристичного
продукту та його невідповідність критерію "ціна-якість"
Відставання нормативно-правового й організаційно-фінансового
забезпечення галузі від сучасних тенденцій розвитку туризму
Недосконала система підготовки фахівців у сфері туризму і
рекреації
Шляхи реалізації проблемних
питань
Сприяння залученню інвестиційних коштів у розвиток туристичної
інфраструктури області та об’єктів атракцій
Проведення рекламних заходів некомерційної спрямованості щодо
просування регіонального туристичного продукту на ринку туристичних
послуг
Розширення пропозиції місцевого туристичного продукту шляхом
запровадження нових туристично-екскурсійних маршрутів
Презентація можливостей туристично-рекреаційного комплексу області
на вітчизняних і міжнародних заходах туристичної спрямованості
Удосконалення системи інформаційного забезпечення сфери туризму
Створення сприятливих умов для забезпечення рівного доступу до
інформації
Методологічна підтримка та вдосконалення професійної підготовки
працівників галузі
Напрями діяльності Програми розвитку
туристично-рекреаційної галузі Одеської
області на 2011-2015 роки
Напрями
діяльності
Програми
I. Розвиток
туристичної
інфраструктури
області
Облаштування
туристичних
маршрутів і
об’єктів
туристичних
відвідувань
Розбудова
морської
туристичної та
курортної
інфраструктури
II. Підвищення
конкурентоспро
можності
регіонального
туристичного
продукту
Покращення
якості та
розширення
спектра
пропонованих
туристичних
послуг
ІІІ.
Інформаційнорекламне
забезпечення
туристичнорекреаційної
сфери
Підтримка
дитячого та
молодіжного
туризму
ІV. Підготовка
кадрів та
науковий
супровід галузі
І. Розвиток туристичної
інфраструктури області
Впровадження у вулично-шляхову мережу
системи туристичних інформаційних знаків
Забезпечення функціонування обласного
туристичного інформаційного центру
Пристосування під туристичні цілі будівлі
садиби Куріса
Розробка комплексної схеми розташування
об’єктів морської туристичної та курортної
інфраструктури
Розробка інвестиційних пропозицій з розвитку
морської туристичної та курортної
інфраструктури
ІІ. Підвищення
конкурентоспроможності
регіонального туристичного продукту
Проведення щорічного конкурсу на кращі бізнесплани з розвитку сільського зеленого туризму
Розробка пілотного проекту з розвитку туристичнорекреаційного комплексу Кілійського району
Облаштування підземного палеонтологічного
заповідника "Одеські катакомби" та підземного ходу
Воронцовського палацу для використання у
туристичних цілях
Участь у розробці та реалізації міжнародних проектів
в сфері туризму
Розробка карт (схем) транскордонних маршрутів та
їх презентація
ІІІ. Інформаційно-рекламне
забезпечення туристично-рекреаційної
сфери
Презентація туристичного та курортного комплексу
області на провідних туристично-виставкових
заходах
Виготовлення багатомовних рекламно-інформаційних
матеріалів про туристично-рекреаційний потенціал
області
Створення тематичних відео-роликів про туристичний
потенціал Одеської області
Зовнішня реклама регіонального туристичного
продукту
Просування туристичного сайту Одеської області на
закордонних туристичних порталах
Запровадження єдиної дисконтної картки “ Картка
гостя Одеського регіону “
ІV. Підготовка кадрів та науковий
супровід галузі
Забезпечення функціонування курсів з
підготовки фахівців туристичного супроводу
Розробка маркетингової стратегії розвитку
Одеського регіону, як провідного туристичного
центру України
Видання методичних посібників та
рекомендацій для фахівців туристичної
сфери
Проведення професійних і рейтингових
конкурсів у сфері туризму і рекреації
Ресурсне забезпечення
Програми
6,86 млн. грн.
Обласний
бюджет
Кошти
інвесторів
0,95 млн. грн.
Місцевий
бюджет
595,7 млн. грн.
Очікувані результати
Збільшення обсягів внутрішніх і в'їзних
туристичних потоків в 1,4 рази
Збільшення обсягу інвестицій в основний
капітал суб’єктів туристичної діяльності в 1,3
рази
Зростання обсягу надання туристичних
послуг в 1,4 рази
Збільшення платежів до Зведеного бюджету
по Одеській області в 1,2 рази
Збільшення надходжень валюти від надання
туристичних послуг в 1,1 рази
Дякую за увагу!
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
58
Размер файла
798 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа