close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація - Tempus WeNeT

код для вставкиСкачать
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
Презентація
Інститут туризму
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
Назва дисципліни
Культурний туризм
(в рамках проекту TEMPUS-Projekts 158739-TEMPUSDE-TEMPUS-JPHES)
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
Об’єм в годинах
446
год. – на вивчення професійноорієнтованих дисциплін
732 год. – на вивчення іноземних
мов
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
Цільова аудиторія
Особи з вищою освітою (краще гуманітарною), які
прагнуть здобути другу освіту і працювати в
туристичній галузі
Працівники туристичних фірм, компаній з організації
анімаційних послуг, екскурсбюро
Студенти ВНЗ туристичного профілю (як окрема
спеціалізація), студенти гуманітарних напрямів
підготовки (як паралельна освіта)
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
Навчальна мета
Здобуття знань в галузі культури України,
Карпатського регіону, Європи, освоєння методики їх
донесення до туриста;
Вироблення вмінь організації відпочинку і дозвілля в
поєднанні з використанням об’ктів культурної
спадщини;
Здобуття вмінь організації і проведення масових
заходів, як туристичних атракцій (фестивалів, бієнале,
пленерів тощо);
Навчити методиці розробки й втілення бізнеспланів у
сфері культурного туризму
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
Завдання курсу
Розвиток і вдосконалення особистих якостей студентів – майбутніх
керівників,які необхідні в управлінській діяльності підприємств галузі
туризму;
Набуття студентами знань з інструментарію розробки та реалізації туру і
супроводжуючих документів як туристичного продукту;
Навчити аналізувати, прогнозувати та діагностувати конкурентоздатність
підприємств в галузі туризму з метою залучення капіталу в туристичну
галузь;
Ознайомлення з теоретичними основами анімації в соціально-культурному
сервісі та туризмі, специфікою надання анімаційних послуг, підготовки
анімаційної та волонтерської команди;
Вивчення історико-культурної та музейної спадщини Карпатського
єврорегіону з метою популяризації української культури;
Оволодіння сучасними методами проведення розрахунків й обґрунтування
основних напрямків підвищення ефективності управління підприємств
галузі туризму;
Вироблення сталої взаємозалежності між організацією масових заходів як
діяльністю з метою отримання доходу і проведенням маркетингових
досліджень як засобом досягнення цієї мети.
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
Змістові блоки курсу:
1.
2.
3.
4.
Культурно-історичний, дозвіллєвий
Економічний
Технологічно-організаційний
Мовний (наскрізний)
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
І. Блок культурно-історичний,
дозвіллєвий
1.
2.
3.
4.
5.
Туристичні ресурси України
Історико-культурна спадщина
Карпатського єврорегіону
Релігійний туризм
Музейна спадщина країн Євросоюзу
Дитячий пізнавальний туризм
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
ІІ. Економічний блок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Фінанси та фінанси підприємств
Економіка та ціноутворення в туризмі
Маркетинг туризму
Менеджмент туризму
Аналіз діяльності підприємств туризму
Бізнеспланування в туризмі
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
ІІІ. Технологічно-організаційний
блок
1.
2.
3.
4.
Технологія туристичної діяльності
Організація туристичних послуг
Організація масових заходів в туризмі
Організація анімаційних послуг
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
IV. Мовний блок
1.
2.
Друга іноземна мова
Третя іноземна мова
Вивчаємо:
фонетичні норми іноземної мови;
артикуляційна база іноземної мови;
асиміляційні зміни звуків;
словесний і фразовий наголос і ритм мовлення;
мелодика основних комунікативних типів вислову;
смисловий зміст і мелодичне оформлення синтагм;
інтонація найпоширеніших синтаксичних структур; типи читання;
наголос (словесний, фразовий, логічний);
поняття про смислову групу; повні й редуковані форми службових
слів;
аудіювання та мовлення;
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
Професії, якими можуть оволодіти слухачі
курсу:
Екскурсовод
Трансфермен
Аніматор
Волонтер
Проект-менеджер
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
Писанкове
Прикарпаття –
українська перлина
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ, Україна)
Українська культура – самоцвіт
мультикультурної Європи
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
30
Размер файла
1 612 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа