close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Фондация “Електронно

код для вставкиСкачать
Европейски тенденции в процеса
на внедряване на електронни
рецепти
Д-р Иван Костов
Съветник на Министъра на здравеопазването
София
07.02.2007
Основни тенденции в Европа
ЕМЕА – Европейска агенция по лекарствата
- Единна оторизация на лекарствата EU
- Единна база данни за пациенти и медицински
специалисти
София
07.02.2007
Електронните рецепти
Предимства по отношение на лекарите
• Дават възможност за подпомагане взимането на
медицински решения
• Внедряването им дава възможност за получаване на
пълна история на терапевтичния план на пациента
• Помагат за извършване на проверка за
контраиндикации
• Дават пълна информация за продукта и неговите
качества
• Служат като интеграционен компонент при
формирането на електронния пациентски запис
• Дават възможност за връзка в комуникацията между
лекар и фармацевт
София
07.02.2007
Електронните рецепти
Предимства по отношение на аптеките
• По-качествено обслужване на пациентите
• Намаляване на ръчната работа по регистрация на
рецептите в системата
• Намаляване на разходите направени при използване на
хартиен модел за обмен на рецепти
• По-малко проблеми, дължащи се на неправилно ръчно
предписване на медикаменти или на забравени рецепти
• Дават възможност за връзка в комуникацията между
лекар и фармацевт
София
07.02.2007
Електронните рецепти
Предимства по отношение на публичните
институции
• Намаляване на компенсаторните плащания
• По-голяма ефективност (по-малко предписани лекарства
на пациент)
• По-добри възможности за взимане на решения и контрол
• По надеждна защита на данните и по-голямо доверие на
пациентите в тях
• Платформа за надграждане на допълнителни услуги
София
07.02.2007
Електронните рецепти
Предимства по отношение на пациентите
• По-бързо обслужване
• Оптимизация на цената за услугата
• Възможност за съхраняване на лична история на
медикаментозното лечение
• Сигурност при работа с личните им медицински данни
• По-голяма ефективност на получените услуги
София
07.02.2007
Електронните рецепти
Предимства и намаляване на разходите
(Проучване за 25-те страни членки)
София
07.02.2007
Електронните рецепти в Швеция
Имплементирането на електронни рецепти в Швеция
стартира през Февруари 2003 г. С внедряването на
системата за издаване на електронни рецепти се
достига до следните подобрения през 2006 г.:
• Спестяване на 70% до 76% на време
• Повишаване на сигурността с 65% до 78%
• Повишаване на ползите за пациентите с 60%
София
07.02.2007
Електронните рецепти в Германия
Пациент
Лекар
Четец на
карти
Конектор
Фармацевт
И
Н
Т
Е
Р
Н
Е
Т
Сървър за
електронн
и рецепти
София
Сървър за
удостоверение
07.02.2007
Електронните рецепти в Германия
Германия има население 82 500 000 души:
• Там се издават 800 милиона рецепти годишно
• 15.4 милиона рецепти се изписват седмично – това
означава, че системата за издаване на електронни
рецепти се достъпва 15.4 милиона пъти седмично или
повече от 8 500 пъти в минута.
София
07.02.2007
Електронните рецепти
в Северна Ирландия
• Северна Ирландия има население 1.8 милиона души
• Цената на хартиените рецепти в Северна Ирландия е
била 6.50 Паунда
• Цената на всички издадени рецепти през 2004/05 е
била 382.8 милиона Паунда
• В Северна Ирландия се спестяват 12.7 милиона Паунда
годишно, в резултат на издаването на електронни
рецепти
• В Северна Ирландия се издават 15 милиона рецепти
годишно, като всяка година броят им нараства с 5%.
София
07.02.2007
Електронните рецепти в Португалия
• Въвеждането на електронни рецепти в Португалия
стартира през 2005 г. с пилотно внедряване в
централната част на страната – Порталегре.
• В момента около 70% от фармацефтите са включени
във вътешната мрежа FARMALINK – издават се 190
000 електронни рецепти месечно.
• Очаква се останалите 30% от фармацефтите, също да
бъдат включени в мрежата през следващите 6 месеца.
София
07.02.2007
Електронните рецепти
в Регион Андалусия, Испания
В Испания е инициирано въвеждането на проект
Prescription XXI, като модул на съществуваща вече
компютърна система, която Публичната здравна
система в Андалусия използва. Всички издадени
рецепти на всеки човек се регистрират в този модул,
което позволява много високо ниво на сигурност на
информацията.
София
07.02.2007
Електронните рецепти
в Регион Андалусия, Испания
След въвеждането на електронните рецепти в региона
са установени следните подобрения:
• Лекарите имат повече време за пациентите си и
ненужните посещения на пациентите са сведени до
минимум;
• Постигнато е много по-рационално използване на
лекарствата;
• Установено е редуциране на посещенията в центровете
до 40%.
София
07.02.2007
Електронните рецепти в Дания
В Дания има 3500 ОПЛ и 350 аптеки – всички
използват ИТ системи и използват интернет и
компютърни системи. 90% от рецептите се изпращат
по електронен път до аптеките, като копие от всяка
рецепта се съхранява и в централната база-данни The
Patient Electronic Medication Profile (PEM). Месечно се
издават 1 200 000 електронни рецепти.
София
07.02.2007
Електронните рецепти
в Регион Ломбардия, Италия
В Регион Ломбардия, имплементирането на електронни
рецепти стартира през 2003 г., заедно със старта на
проект на италианското еПравителство в сферата на
здравеопазването. Проекта е базиран на електронните
здравни карти, които позволяват достъп на гражданите
и всички оператори на здравни услуги до системата
наречена “Healthcare Extranet”.
Повече от 55% от ОПЛ са
включени в проекта, като те
издават електронни рецепти през
мрежата в региона.
София
07.02.2007
Нуждата от изградена инфраструктура и
интеграция на отделните приложения
За се внедрят успешно електронните рецепти са необходими
следните 2 минимални условия:
1. Наличие на изградена информационна инфраструктура
2. Наличие на пълна интегрираност между отделните системи
В противен случай се получава това:
Благодаря за вниманието!
София
07.02.2007
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
9
Размер файла
368 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа