close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методика за оценка на

код для вставкиСкачать
Методика за оценка на въздействието
Димитър Чобанов
Институт за пазарна
икономика
www.ime.bg
http://ria-studies.net
Основни моменти
Необходимост от по-добро
регулиране
Модел на стандартните разходи
Параметри и допускания при
изготвянето на оценката на
въздействието
Защо е необходимо подобро регулиране?
Подобряване на
конкурентоспособността на
бизнеса
Ускоряване на стопанския растеж
Как се постига това?
Минимизиране на
административната тежест пред
бизнеса
Откъде произтича тази тежест?
Може ли да бъде измерена?
Как да се намали?
Модел на стандартните
разходи
Количествена методология
Прилага се в страни като Дания,
Холандия, Норвегия, Швеция,
Обединеното кралство
Разходи, които се
измерват от модела
Преки финансови разходи
Разходи за съобразяване с
регулациите
Дългосрочни структурни разходи
Разходи за съобразяване
Непреки финансови разходи
Административни разходи
Видове административни разходи
Î áù è àäì èí èñò ðàò èâí è ðàçõî äè
Àäì èí èñò ðàò èâí è ðàçõî äè çà áèçí åñà
Àäì èí èñò ðàò èâí è ðàçõî äè î ò ðåãóëàöèÿ
Àäì èí èñò ðàò èâí è äåéí î ñò è
Àäì èí èñò ðàò èâí à ò åæåñò
Задължения за предоставяне
на информация
Изисквания за данни
Административни дейности за
обезпечаване на тези данни
Разходни параметри
Разходни параметри
Цена
Време
Количество
Основна формула в МСР
Разходи = Цена * Време *
Количество (популация * честота)
Типове измерване в МСР
Предварително (ex ante)
Последващо (ex post)
Концепции, които се използват
при оценката на въздействието
Нормално ефективен бизнес
Еднократни или повтарящи се
разходи
Произход на регулацията
Участващи страни при
измерването
Нормално ефективен бизнес
Попада в целевата група
Действа по типичен начин
Как се определя?
Типове разходи
Еднократни
Повтарящи се
Произход на регулациите
Регулация А
Регулация Б
Регулация В
Участници при измерването
Бизнесмени
Експерти
Правителствени служби
Консултанти
Централно координиращо звено
Група за наблюдение
Възможности за избор преди
началото на анализа
Обхват
Доброволни регулации
Задължения за предоставяне на
информация на публичния сектор или
трети страни
Пълно или фактическо съобразяване
Възстановяване на административните
разходи
Долна граница на разходите
Процент на овърхед разходите
Стойност на парите във времето
1 лв. утре не е равен на 1 лв. днес
Бъдеща стойност = Настояща
стойност * (1 + лихвен процент)
Настояща стойност = Бъдеща
стойност / (1+ лихвен процент)
Настояща стойност
Настояща стойност =
НПП/(1+лихвен процент)i
Сложнолихвен фактор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1%
1.0100
1.0201
1.0303
1.0406
1.0510
1.0615
1.0721
1.0829
1.0937
1.1046
2%
1.0200
1.0404
1.0612
1.0824
1.1041
1.1262
1.1487
1.1717
1.1951
1.2190
3%
1.0300
1.0609
1.0927
1.1255
1.1593
1.1941
1.2299
1.2668
1.3048
1.3439
4%
1.0400
1.0816
1.1249
1.1699
1.2167
1.2653
1.3159
1.3686
1.4233
1.4802
5%
1.0500
1.1025
1.1576
1.2155
1.2763
1.3401
1.4071
1.4775
1.5513
1.6289
6%
1.0600
1.1236
1.1910
1.2625
1.3382
1.4185
1.5036
1.5938
1.6895
1.7908
7%
1.0700
1.1449
1.2250
1.3108
1.4026
1.5007
1.6058
1.7182
1.8385
1.9672
8%
1.0800
1.1664
1.2597
1.3605
1.4693
1.5869
1.7138
1.8509
1.9990
2.1589
9%
1.0900
1.1881
1.2950
1.4116
1.5386
1.6771
1.8280
1.9926
2.1719
2.3674
10%
1.1000
1.2100
1.3310
1.4641
1.6105
1.7716
1.9487
2.1436
2.3579
2.5937
Дисконтов фактор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1%
0.9901
0.9803
0.9706
0.9610
0.9515
0.9420
0.9327
0.9235
0.9143
0.9053
2%
0.9804
0.9612
0.9423
0.9238
0.9057
0.8880
0.8706
0.8535
0.8368
0.8203
3%
0.9709
0.9426
0.9151
0.8885
0.8626
0.8375
0.8131
0.7894
0.7664
0.7441
4%
0.9615
0.9246
0.8890
0.8548
0.8219
0.7903
0.7599
0.7307
0.7026
0.6756
5%
0.9524
0.9070
0.8638
0.8227
0.7835
0.7462
0.7107
0.6768
0.6446
0.6139
6%
0.9434
0.8900
0.8396
0.7921
0.7473
0.7050
0.6651
0.6274
0.5919
0.5584
7%
0.9346
0.8734
0.8163
0.7629
0.7130
0.6663
0.6227
0.5820
0.5439
0.5083
8%
0.9259
0.8573
0.7938
0.7350
0.6806
0.6302
0.5835
0.5403
0.5002
0.4632
9%
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
10%
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
7
Размер файла
295 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа