close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Европейски Съюз

код для вставкиСкачать
Европейски Съюз
- История и
Страни Членки
История на Европейския
Съюз:
След първата и втората световна война, континентът
е оставен в абсолютна разруха. В опитите си да го
възстановят и да избегнат бъдещи конфликти,
между много европейски политици възниква
идеята за наднационален съюз. На 9 май 1950
година министърът на външните работи на
Франция Робер Шуман представя идеята на Жан
Моне (работник във френското външно
министерство) за сформирането на Европейската
общност за въглища и стомана (ЕОВС) на първата
конференция след Втората световна война. Това
предложения влиза в историята под името
"планът Шуман", а датата на предложението –
9 май се празнува като Ден на Европа.
• Първоначалната идея на ЕОВС е да
контролира военната промишленост в
Европа, чрез контрола на двете основни
суровини за отрасъла - въглища и стомана.
На 18 април 1951 г. в Париж е подписан
Договора за основаване на ЕОВС, но
започва да функционира на 10 август 1952
година, като далият идеята Жан Моне става
първият президент на общността.
Европейската общност за въглища и
стомана включва Франция, Италия, Западна
Германия и страните от Бенелюкс (Белгия,
Нидерландия и Люксембург).
• В последствие общността се
разраства с Римският договор от 25
март 1957 година, когато се
създават две нови общности Европейската икономическа
общност (ЕИО) и Европейската
общност за атомна енергия
(ЕВРАТОМ). Шестте страни
подписват договорите, които
влизат в сила на 1 януари 1958.
• Цели на двете нови общности: ЕИО
се създава с цел гарантирането на
свободното движение през границите
на лица, услуги и капитали, като се
премахнат митата, квотите и другите
търговски бариери между членките. С
договорът за ЕВРАТОМ се насърчава
използването на атомната енергия за
мирни цели.
• През 1967 година трите общности се
обединяват в Евромейска Общност, а
официалното създаване на
Европейския Съюз става през 1992
година с договора от Маастрихт,
тогавашните дванадесет страни се
обединяват в ЕС, с договорът се
призовава за създаването на обща
валута (Еврото), обща политика за
сигурност и обща външна политика,
а Европейският парламент получава
правото на вето на някои закони.
Интересни Факти за ЕС:
• След последното си разширяване
през 2007 година, когато България
и Румъния се присъединиха към
съюза, ЕС се разстила на площ от
4 325 675 квадратни километра и с
население от над 490 000 000
жители.
• През 1973 година се
присъединяват: Дания, Ирландия,
Обединено Кралство
• През 1981 година се присъединява
Гърция
• През 1986 година: Португалия,
Испания
• През 1990 година: Източна
Германия (Обединява се с Западна
Германия)
• През 1995 година Австрия,
Финландия, Швеция стават членки на
ЕС
• През 2004 година се присъединяват
цели десет страни: Естония, Кипър,
Латвия, Литва, Малта, Полша,
Словакия, Словения, Унгария, Чехия
• Последното присъединяване през
2007 година България и Румъния
стават почетни членки на съюза
Страни Членки
• В началото, както вече разбрахме,
Европейският съюз е образуван от
шест страни, в последствие е
разширяван седем пъти, за да се
достигне сегашният брой на
страните членки - 27:
Всички двадесет и
седем страни:
•
•
•
•
•
•
Белгия
Франция
Германия
Италия
Люксембург
Нидерландия
•
•
•
•
•
•
•
Дания
Ирландия
Обединено Кралство
Гърция
Португалия
Испания
Австрия
•
•
•
•
•
•
•
Финландия
Швеция
Естония
Кипър
Латвия
Литва
Малта
•
•
•
•
•
•
•
Полша
Словакия
Словения
Унгария
Чехия
България
Румъния
Основателки На
Европейския Съюз
• На 10 август 1952 година влиза в
сила ЕОВС, подписан от следните
шест страни:
Белгия
Знаме
Герб
• Местоположение: Намира се в
Западна Европа, граничи с:
Нидерландия, Германия,
Люксембург, Франция и Северно
Море.
• Брой Население: Над 10 000
000 жители
• Столица: Брюксел, който е и найголемият град в Белгия.
• Официален език: Френски, немски
и нидерландски
• Площ: 30 528 кв. км
Франция
Знаме
Герб
• Местоположение: Намира се в
Западна Европа, но притежава и
някои отвъдморски територии
разположени на други континенти.
• Брой Население: Около 61400000
• Площ: 643 427 кв. км
• Столица: Париж, който е и
най-големият град.
• Официален език: Френски
Германия
Знаме
Герб
• Местоположение: Западна Европа,
граничи с: Дания Северно и
Балтийско Море на север, с
Австрия и Швейцария на юг, с
Полша и Чехия на изток и с
Франция, Люксембург, Белгия и
Нидерландия на запад
• Официален език: Немски
• Брой Население: 82 460 000
жители
• Столица: Берлин, също найголям град
• Площ: над 350 000 кв. км
Италия
Знаме
Герб
• Местоположение: Апенински
полуостров на юг от Алпите.
• Брой Население: Над 58
милиона жители
• Площ: 301 230 кв. км
• Столица: Рим (най-големият
град в Италия)
• Официален език: Италиански
Люксембург
Знаме
Герб
• Местоположение: Северозападна
Европа, на север и на запад
граничи с Белгия, на юг с
Франция и на изток с Германия.
• Брой Население: по-малко от
половин милион души
• Столица: Люксембург
• Официален език: френски,
немски и люксембургски език
• Площ: 2 586 кв. км (една от наймалките държави в Света)
Нидерландия / Холандия
Знаме
Герб
• Местоположение: Държава в
Северозападна Европа включваща
още: Холандските Антили и
Аруба
• Площ: 41 526 кв. км
• Официален език: Нидерландски
• Брой Население: Около 16 500 000
• Столица: Амстердам - официална
(според конституцията) и Хага
административна ( седалище на
правителството) и дом на кралицата
Страни Присъединени
През 1973г.
(Първото Разширение на Съюза)
Дания
Знаме
Герб
• Местоположение: Намира се в
северна Европа, на север от
Германия и Полша, на юг от
Норвегия и на по вода граничи с
Северно и Балтийско море.
• Столица: Копенхаген
• Брой Население: Около пет
милиона и четиристотин хиляди
души
• Официален език: Датски
• Площ: 43 094 кв.км
Ирландия
Знаме
Герб
• Местоположение: Северозападна
Европа, заема 5/6 от остров
Ирландия, а остатъкът е зает от
Северна Ирландия, която е част от
Обединеното Кралство
Великобритания И Северна
Ирландия
• Столица: Дъблин
• Брой Население: Около 4
милиона души
• Официален език: Ирландски,
английски
• Площ: 70 273 кв.км
Обединено Кралство
Знаме
Герб
• Местоположение: Островна
държава в западна Европа, която
включва четири области: Уелс,
Англия, Шотландия и Северна
Ирландия
• Население: Около 60 400 000
души
• Столица: Лондон
• Официален език: Английски
• Площ: 244 101 кв.км
Второ разширение на ЕС
(През 1981 година се
присъединява Гърция)
Гърция
Знаме
Герб
• Местоположение: Заема найюжната част от Балканския
полуостров
• Брой Население: над 11
милиона души
• Столица: Атина
• Официален език: Гръцки
• Площ: 131 940 кв.км
Трето разширение на
Съюза
(През 1986 г. се присъединяват
Португалия и Испания)
Португалия
Знаме
Герб
• Местоположение: Разположена на
Пиренейския полуостров, като на
север и изток гранични с Испания
• Брой Население: Около десет
милиона и половина жители
• Столица: Лисабон
• Официален език: Португалски
• Площ: 92 391 кв.км
Испания
Знаме
Герб
• Местоположение: Разположена в
югозападна Европа (Пиренейския
полуостров)
• Брой Население: 44 350 000
души
• Столица: Мадрид
• Официален език: Испански
• Площ: 504 782 кв. км
Четвърто Разширение
На ЕС - 1990 година
(Присъединява се Източна
Германия)
След падането на Берлинската
стена, разделяща Германия,
Източна Германия се присъединява
към Западна Германия, с което се
създава съвременна Германия. Така
през 1990 година площта на ЕС се
увеличава, но населението не.
Източна Германия
Знаме
Герб
• Местоположение: Западна
Европа, граничи с: Дания Северно
и Балтийско Море на север, с
Австрия и Швейцария на юг, с
Полша и Чехия на изток и с
Франция, Люксембург, Белгия и
Нидерландия на запад
• Брой Население: 82 460 000
жители
• Столица: Берлин, също найголям град
• Официален език: Немски
• Площ: над 350 000 кв. км
Падането на
Берлинската Стена
Пето Разширение На
ЕС
(През 1995 година се
присъединяват:
Австрия, Финландия и Швеция)
Австрия
Знаме
Герб
• Местоположение: Централна
Европа. Граничи с Швейцария и
Лихтенщайн на запад, на изток
със Словакия и Унгария, с
Италия и Словения на юг и с
Германия и Чехия на север.
• Столица: Виена
• Брой Население: 8 184 691
• Официален език: Немски
• Площ: 83 858 кв. км.
Финландия
Знаме
Герб
• Местоположение:
Североизточна Европа. Граничи с
Балтийско море на югозапад.
Нейни съседи са Швеция,
Норвегия и Русия
• Брой Население: 5 223 442
• Столица: Хелзинки
• Официални езици: Фински и
Шведски
• Площ: 337 030 кв. км
Швеция
Знаме
Герб
• Местоположение: Северна
Европа. Граничи с Норвегия на
запад, Балтийско море и
Ботническия залив на изток
Финландия на североизток,
проливите Скагерак и Категат
на югозапад.
• Столица: Стокхолм
• Брой Население: 9 милиона
• Официален език: Шведски
• Площ: 449 964 кв. км
Шесто Разширение На
Европейският Съюз
(Присъединяват се: Естония, Кипър,
Литва, Латвия, Малта, Полша,
Словения, Словакия, Унгария и
Чехия )
Естония
Знаме
Герб
• Местоположение:
Североизточна Европа. Граничи
с Латвия на юг, с Русия на
изток, на запад Швеция и на
север от Финландия
• Столица: Талин
• Брой Население: 1,5 милиона
души
• Официален език: Естонски
• Площ: 45 226 кв. км
Кипър
Знаме
Герб
• Местоположение: Намира се в
средиземно море (Кипър е
островна държава)
• Брой Население: 784 301 души
• Столица: Никозия
• Официален език: Гръцки,
Турски
• Площ: 9 250 кв.км
Литва
Знаме
Герб
• Местоположение:
Североизточна Европа. Граничи с
Латвия на север, с Полша на юг,
с Беларус на югоизток , с
Балтийско море на северозапад
и с Русия на югозапад
• Столица: Вилнюс
• Брой Население: 3 596 617
жители
• Официален език: Литовски
• Площ: 65 200 кв. км
Латвия
Знаме
Герб
• Местоположение:
Североизточна Европа.
• Брой Население: два милиона
и триста хиляди души
• Столица: Рига
• Официален език: Латвийски
• Площ: 64 589 кв. км
Малта
Знаме
Герб
• Местоположение: Островна
държава разположена в
Средиземно море
• Брой Население: 394 583
жители
• Столица: Валета
• Официален език: Малтийски и
английски
• Площ: 316 кв. км
Полша
Знаме
Герб
• Местоположение: Централна
Европа. Граничи с Чехия и
Словакия на юг, c Германия на
запад, c Украйна и Беларус на
изток и с Литва и Русия на север
• Столица: Варшава
• Брой Население: 38 633 912
жители
• Официален език: Полски
• Площ: 312 685 кв. км
Словения
Знаме
Герб
• Местоположение: Централна
Европа. Граничи с Адриатическо
море на югоизток, с Италия на
запад, с Хърватска на юг и изток
и Австрия на север.
• Столица: Любляна
• Брой Население: два милиона
души
• Официален език: Словенски
• Площ: 20 273 кв. км
Словакия
Знаме
Герб
• Местоположение: Централна
Европа. Граничи с Полша на
север, с Чехия на северозапад, с
Украйна на изток, с Унгария на
юг и с Австрия на югозапад.
• Столица: Братислава
• Брой Население: 5 431 363
души
• Официален език: Словашки
• Площ: 49 036 кв. км
Унгария
Знаме
Герб
• Местоположение: Централна
Европа
• Столица: Будапеща
• Площ: 93 030 кв. км
• Брой Население: 10 милиона
души
• Официален език: Унгарски
Чехия
Знаме
Герб
• Местоположение: Централна
Европа. Граничи с Германия на
север и запад, с Полша на север,
с Австрия на юг и Словакия на
Изток
• Столица: Прага
• Брой Население: 10 милиона и
200 хиляди души
• Официален език: Чешки
• Площ: 78 866 кв. км
България
Знаме
Герб
• Местоположение: Югоизточна
Европа. Граничи с Черно море на
изток, Румъния на Север, С
Гърция и Турция на юг, със
Сърбия и Македония на запад
• Столица: София
• Брой Население: 7 679 290
жители
• Официален език: Български
• Площ: 110 993,6 кв. км
Румъния
Знаме
Герб
• Местоположение: Югоизточна
Европа. Граничи с Молдова и
Украйна на североизток, с
Унгария и Сърбия на запад и на
юг с България
• Столица: Букурещ
• Брой Население: 22 276 056
души
• Официален език: Румънски
• Площ: 238 391 кв. км
С ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА
БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ,
СИМВОЛИ И ТРАДИЦИИ
НАМЕРИХА СВОЕТО ЛОГИЧНО
МЯСТО ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА
ЖИВОТА.
ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
СОУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”–ГР.КЪРДЖАЛИ
СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ
МОН ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
“УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА
УЧЕНИЦИТЕ”,
МОДУЛ
“РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ
ЖИВОТ”
В СОУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” –
ГР.КЪРДЖАЛИ БЕШЕ ИЗГРАДЕН
“ЕВРОПЕЙСКИ КОРИДОР –
ПЪТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКО
САМОСЪЗНАНИЕ”
•
•
•
•
•
•
•
•
ЕКИП РЕАЛИЗИРАЛ ПРОЕКТА
Златко Атанасов
Тони Кънчев
Зина Кушлева
Ирена Захариева
Красимира Георгиева
Лиляна Петкова
Атанаска Мишонова
Манол Тънтъров
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
88
Размер файла
2 786 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа