close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Solar Thermal in Sweden

код для вставкиСкачать
Соларна термална
енергия в Швеция
Стокхолм 2008-05-29
Арне Андершон
Шведска енергийна агенция
arne.andersson@energimyndigheten.se
За какво ще се говори
• Възможностите в Швеция
• Шведската ситуация
• Предимства за околната среда
• Техники
• Примери
• Икономия
Основни резултати от соларната
термална енергия
• Какъв вид енергия заменя соларът?
• С какъв вид ползи за околната среда е
свързан?
• Има ли някакво намаляване на газовете
за зелени къщи?
Кой печели най-много?
• Соларното отопление е по-интересно за
крайния
потребител,
отколкото
за
енергийната
компания,
доставяща
енергия
• Това е повече начин за спестяване на
енергия,отколкото за производство
• Цената за крайния потребител е 1.00
Sek/ kWh или повече, но за енергийния
производител е 0.30 Sek /kWh.
Швеция
9 милиона жители
Големи биоенергийни
източници
~250
000
кв.м.соларни
колектори,
т.е. ~ 25 кв.м.на
1000 жители
Малка , но развиваща се
соларна енергийна асоциация …
Малко, но позитивно развиващо
се соларно отопление ….
Основни приложения
Пионери в соларното отопление на
кварталите
Пионери в модулните колектори за
покриви за многофамилни сгради
Множеството соларни системи са
комбинирани със стърготини от
дървесина, брикети и
парни
котели …
Предварително затопляне на топла
вода в еднофамилни и многофамилни
сгради...
Въведение в пазара
• Програми за проучване и развитие 1975-2003
• Инвеститорски субсидии 1978-1997
• Качество на етикета, въведено 1990
• Представяне, базирано на инвестиционна
субсидия от 2000- … ( от днес до 2010),
• Инициирано и оценено от Енергийната агенция,
Жилищното учреждение и Шведската соларна
енергийна асоциация
• Адаптирано от Solar Keymark
Соларно отопление на областта
Кунгелв 2000
10 000 кв.м ~ 7 MWth
Шведска технология !?
Има
~120
системи
с
>500
кв.м.соларни колектори в Европа ...
(>350 kW термална енергия)
>20% са в Швеция .. !
~40% от колекторната площ с
модули, развити в Швеция .. !
~60% от колекторната площ с
шведски абсорбатори .. !
Заводи за
соларно
отопление
> 350 kWth
> 3 500 kWth
Системи
• Комбинирани системи за еднофамилни
къщи-Бойлер+500-1500 литров резервоар+
10 кв.м.колектори.Топла вода от солар-5
кв.м.Колектори+300 литра ( електрически
нагревател).
Соларна гореща вода и/или комбинирани
системи за многофамилни сгради-3-5 кв.м.
за апартамент; 100 литра/кв.м.-1 кв.м. на
човек
Валда, 150 кв.м., 1982-
От 1978
ЕКСТА/Унсала ~ 220 кв.м. - 1995
Лунден Унсала, 1995
Изкачени директно на подпорните
конструкции на покрива
Гардстен 2000
ЛЕСОЛ АБ– 2006/2007
Най-инсталираният колектор в Швеция
Отоплителна система
”Къщи без отоплителна система” – Линдос 2003
Соларна термална енергия в Швеция
Glasade solfångare - Sverige [MWth]
Källa: SP o. Svensk solenergi
25
Anl >100 m²
20
Anl 15-100 m²
Villa <15 m²
15
10
5
0
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Отопление на вили ( GWh)
Солар 3%
във връзка
с
употребата
на палети!
V illa v ä rm e [G W h ]
3 000
S o lvä rm e
P e lle t
2 000
1 000
0
98
99
00
01
02
03
04
05
06
Швеция
Колектори за басейн[MWth]
25
20
15
10
5
0
98
99
00
01
02
03
04
05
06
Спа център
Sample
in Austria
Къмпинг
Слънчева топлина
Остъклени колектори
Плоски колектори
Вакумно тръбни
колектори
Подръжка на инсталационни
субсидии
• Инвеститорска субсидия 2.50 SEK/ inst. kWh/
година
• Само енергийно проверени колектори
• Инвеститорска субсидия от 2000 г.
• Ще продължи до 31.12.2010 при същите
срокове (доколкото знаем днес)
• 2.50 SEK~ 0,40 USD-цента или 0.35 Евро-цента
• Осъществено от Националният
жилищно строителство и планиране
борд
за
Принцип
система
на
соларна
Соларен
Soколектор
lar c o lle c to r
A ux ilia ry e ne r gy
su pp ly
Помощна енергия
Резервоар за
топла вода с
отоплителна
Sp ira l ta n k
обменяща
спирала
Топла
H
ot w aвода
te r
Студена
C old
w ate r
вода
термална
Принципи на соларна термална
система
Топлинни слоеве
Регулираща
централа
Циркулационна помпа
Добавяне на
топлинна енергия
Принцип на действие на
завод за соларно отопление
Поле на соларен
Solfangerfelt
колектор
Forbrugere
Консуматори
Завод за
отопление на
района
Соларно отопление на басейни
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
5
Размер файла
11 352 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа