close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урок-презентація першого уроку з фізики 7 клас.

код для вставкиСкачать
Гарний початок –це півсправи
/Аристотель/
Презентація вчителя фізики та астрономії ЗОШ № 1 Датова Ф.М..
“Открылась
бездна звезд полна
Звездам числа нет бездне дна»
/М.В. Ломоносов/
Фізика 7 клас
Презентація
Перший урок
Вчитель Куп’янської ЗОШ №1
Датов Ф.М.
Вітаю ВАС!
N
Дорогі мої юні Фізики.
Фізика 11
Фізика 10
Фізика 9
Фізика 8
Фізика 7
mg
Природознавство 5-6
У стародавні часи існувала тільки одна наука-вона поєднувала всі
знання про природу,які зібрало на той час людство. /філософія/
У наші дні ця наука називається природознавством.
Біологія
Хімія
Фізика
Географія
Астрономія
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЗИКИ ЯК НАУКИ
Слово «фізика» походить від давньогрецького слова
“physis” природа
Так назвав першу відому нам наукову працю про
природні явища давньогрецький учений
Арістотель, який жив у 4-му столітті до нашої ери
Книга Арістотеля
служила
основним
«підручником
фізики»
протягом
майже двох
тисячоліть.
.
Наступний важливий крок у
розвитку фізики зробив великий
італійський учений Ґалілео
Ґалілей (1564-1642).
Його вважають
основоположником
фізики в її сучасному
розумінні —
як дослідної
(експериментальної)
науки. Ґалілей
спростував на
дослідах деякі
важливі положення
вчення Арістотеля.
“Матерія (речовина і поле)навколо нас
наспостійно змінюється”
Речовина це та частина матерії,яку
можна сприйняти за допомогою наших органів
чуття
( наприклад,помацати).
Деякі тіла переміщуються
одне відносно одного, частина
з них зіштовхуються й,
можливо, руйнуються, з
одних тіл утворюються інші...
Перелік таких змін можна
продовжувати й
продовжувати — недарма ще
в далеку давнину філософ
Геракліт зауважив: «Усе тече,
усе змінюється». Зміни в
навколишньому світі, тобто в
природі, учені називають
спеціальним терміном —
явища.
Поле це особливий вид матерії.За допомогою
поля-невидимих електромагнітних хвиль- ми
маємо можливість звязуватися зі своїм
співрозмовником по мобільному телефону…На
хвилях працюють радіо й телебачення.…
Схід і захід сонця,
сходження снігової лавини,
виверження вулкана, біг
коня, стрибок пантери —
усе це приклади
різноманітних природних
явищ Щоб краще зрозуміти
складні природні явища,
учені розглядають їх як
сукупність фізичних явищ
— явищ, які можна
описати за допомогою
фізичних законів.
механічні
Фізичні
явища
Електро
магнітні
Оптичні
Теплові
Звукові
Навіщо та як вивчати фізику
Стародавні вчені вважали,
що кожна людина від
народження шукає
відповіді на такі
філософські питання: що
таке навколишній світ, яку
роль відіграє людина в
навколишньому світі, які
стосунки між людиною і
навколишнім світом?
Власне, на ці питання прагнуть
знайти відповідь усі науки, а не
лише філософія. Природничі науки
є основою створення наукової
картини світу, формують світогляд
людини, її науковий стиль
мислення. Вони є також підґрунтям
перетворюючої діяльності людини:
створення техніки і технологій,
розширення пізнавальних
можливостей людства. Фізика, яка
вивчає найпростіші явища природи,
що порівняно легко
спостерігаються, відтворюються,
аналізуються, застосовуються для
задоволення потреб людини і
суспільства в цілому, є
фундаментом природничих наук.
Навіщо та як вивчати фізику
На першому етапі одержання
фізичних знань першочергове
значення мають спостереження,
експеримент, практичний досвід
людини. Саме через них
найефективніше долучаються до
наукових пошуків ті, хто опановує
фізичну науку і готується до її
розвитку та численних застосувань.
Це розуміли давно. Уже в працях
Уїльяма Гільберта (1544-1603) і
Галілео Галілея (1564-1642), яких
часто вважають основоположниками
фізичної науки, знаходимо вказівки
на виключне значення
експерименту в процесі пізнання.
Експеримент важливий для
вченого як підтвердження
істинності одержаного знання, а
для учня - як підготовка до
майбутніх досліджень у галузі
науки та її застосувань. Виконуючи
досліди, учень оволодіває
методами науки, які йому будуть
потрібні для подальшого розвитку.
Фізику поділяють на
експериментальну й теоретичну.
Але такий поділ цілком умовний,
про що говорив Альберт Ейнштейн:
«Мислення саме собою не
приводить до знань про зовнішні
об'єкти. Початковим пунктом усіх
досліджень є чуттєве сприймання.
Істинність теоретичного мислення
досягається виключно за рахунок
зв'язку його з усією сумою даних
чуттєвого досвіду».
Що на вас чекає у 7 класі:
Глава 1.Починаємо вивчати фізику- 9год.
1.Фізичні величини.Вимірювання фізичних
величин
.
2.Простір
і час.
3.Взаємодія тіл.
4.Сила.
5.Енергія.
6.Творці фізичної науки.
7.Лабораторні роботи-5
Глава
папап
2.Будова речовини-8 год.
Глава 2.Будова речовини
1.Фізичне тіло і речовина.Маса.
2.Густина
3.Будова речовини.Атоми і молекули
4.Рух молекул.Дифузія
5.Взаємодія молекул
6.Агрегатний стан речовини
7.Лабораторні роботи-3
Глава
Глава3.Світлові
3.Світловіявищаявища16 год.
К
о
ж
з
г
с
ф
1.Оптичні явища в природі. Джерела світла.
2.Світловий потік. Сила світла. Освітленість.
3.Закон прямолінійного поширення світла.
4.Відбивання світла. Закон відбивання світла.
5.Плоске дзеркало.
6.Заломлення світла
7.Дисперсія світла.
8.Лінзи
9.Око як оптична система
10.Лабораторні роботи -4
Дякую,що ВИ були зі мною!
На все добре,мої юні друзі ..
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
619
Размер файла
4 232 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа