close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

tizhden-informatiki

код для вставки
Методичні рекомендації, щодо проведення предметних тижнів у школі:планування, проведення, підсумок
ɩɦɩɟʀɤ
ɣɡɟɠɨɷ
ɝ ɳɥɩɦʀ
²
ɥɦɛɬɣ
ɩɦɩɟʀɤ
ɣɡɟɠɨɷ
ɝ ɳɥɩɦʀ
²
ɥɦɛɬɣ
u
u
u
ò
ò
ò
ò
y
y
y
o
u
ò
ò
ò
ò
u
S
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u u
u
u
o
o
o
o
ò
ò ò
ò ò ò
q
ò
ò
ɩɬʀɜɨɣɥɣ ɬɠɫʀʁ ©ʀɜɦʀɩɭɠɥɛ ɭɝɩɫɲɩɞɩ ɝɲɣɭɠɦɺª
ɬɭɛɨɮɭɷ ɨɠɢɛɧʀɨɨɣɧ ɪɩɧʀɲɨɣɥɩɧ ɮ ɬɥɦɛɟɨʀɤ
ɪɫɛɱʀ ɝɲɣɭɠɦɺ ɟɩɪɩɧɩɡɮɭɷ ɢɨɛɤɭɣ ɨɩɝʀ ɳɦɺɰɣ
ɬɭɣɧɮɦɹɝɛɨɨɺ ɨɛɝɲɛɦɷɨɩʁ ɭɛ ɭɝɩɫɲɩʁ
ɛɥɭɣɝɨɩɬɭʀ ɮɲɨʀɝ ɛɪɫɩɪɩɨɩɝɛɨʀ ɝ ɪɩɬʀɜɨɣɥɮ
ɧɛɭɠɫʀɛɦɣ ɟɩɢɝɩɦɺɭɷ ɮɲɣɭɠɦɹ ɢɛ ɥɩɫɩɭɥɣɤ
ɭɠɫɧʀɨ ɪʀɟɞɩɭɮɝɛɭɣɬɺ ɟɩ ɣɡɨɺ ʀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɣ
ɭɛ ɟɩɪɩɧɩɡɮɭɷ ɢɫɩɜɣɭɣ ɤɩɞɩ ɨɛɬɣɲɠɨɣɧ
ʀ ɱʀɥɛɝɣɧ
ISBN 978-617-540-043-2
ɗ ɓ
² ɥɦɛɬɣ
Автор
ksenan7
Документ
Категория
Математика
Просмотров
138
Размер файла
57 867 Кб
Теги
informatika, tizhden
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа