close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
1
2 минут эченд? команда
нич? сорауга
?авап бир?.
9 класс.
Нормаль атмосфера басымы.
Масса ?лч?? приборы.
Вакыт ?т? бел?н бер ?исемне? икенче ?исемг? карата торышы
?зг?р?.
Тизлек ?лч?? приборы.
?исемне? х?р?к?т нокталары к?плеге.
Тизл?неш ?лч?? бер?млеге.
Каты су.
?исемне? ?ылынганлыгын к?рс?т?че физик зурлык
2
10 класс.
?исемне? инертлыгын характерлаучы физик зурлык.
?ир шары тир?ли ?йл?неп чыгучы ?исем.
К?кресызыклы траетория буенча х?р?к?т ит?че ?исемне? тизл?неше
юн?леше.
?исемне? авырлыгы булмау к?ренеше.
1л. су авырлыгы.
Яктылыкны? 1 тир?лект?н икенче тир?лекк? ?теп кер?е.
1нче космик тизлек.
Басым даими булганда температура ??м к?л?м б?йлелеге процессы.
3
11класс.
? .12 йолдызлыкны? исеме.
? 2.?ирне? ?ава катламы.
? 3.Вакыт бер?млеге эченд? башкарылган эшне
характерлаучы физик зурлык.
? 4.Ешлык ?лч?? бер?млеге.
? 5.Индукцион токны характерлаучы к?ренеш.
? 6.Газдан сыеклык табу к?ренеше.
? 7.Асма сызыкны? т?б?н ноктасы.
? 8.Чагыштырма дымлылыкны билгел??
приборы.
4
Сезг? ток чыганагы ??м 3
резистор бирелс?, R > R > R
Т?б?нд?ге схемаларны? кайсысын
кулланып, сез суны тизр?к
?ылытыр идегез?
5
?Ышанасы?мы - ышанмыйсы?мы? ?
??рбер укучыда 2 т?сле к?газь - кызыл, яшел.
Укытучы д?рес ??мл? ?йтс?, яшел к?газь,
д?рес т?гел ??мл? - кызыл к?газь к?т?регез.
Сыеклык савыт т?бен? ??м стеналарына басымны к?чер?.
Атмосфера басымы ??рвакыт 760 мм.т.б.
Масса скаляр зурлык.
Сыеклык?ы? температурасы парга ?йл?нг?нд? кими.
Инерция ? физик зурлык.
1кг. матд?не парга ?йл?ндереп бетер? ?чен кир?к булган
?ылылык микъдары чагыштырма эр? ?ылылыгы дип атала.
Яктылыкны? чиге ? горизонт.
Россияд? беренче тапкыр физика китабын чыгаручы б?ек рус
галимеМихаил Васильевич Ломоносов.
6
?Физики ? волшебники?
Найти
ошибку из
литературного отрывка.
? Она жила и по
стеклу текла
Но вдруг её
морозом вковало,
И неподвижной
льдинкой капля стала
И в мире
поубавилось тепла.
7
Кара ящик серл?ре.
Бу?йбер бел?н газларны? кысылуын,
Паскаль законын к?рс?теп
була.
Аны? бел?н спортсмен дус.
Таяну м?йданы кечкен?.
Ул ?йберне ?мин? ярата.
8
?Физиклар ? лириклар?.
Б?йл?нешле хик?я т?зе.
Вакыт, масса, атом, Кояш, х?р?к?т,
процесс.
?ылылык. Молекула, ай, нурланыш,
к?ренеш, авырлык.
9
Конкурс.
М?сь?л?л?р чиш?.
10 кл.
27 С температурада 2,2 10
Па басым асты?да
к?л?ме 12 л. булган
?Москвич? автомобилене?
шинын ?ава бел?н тутыру
?чен к?пме ?ава
массасы кир?к? ?аваны?
моляр массасы 29
*10??кг/моль.
10
11кл.
Сыешлыгы 50 пФ булган
конденсатор тирб?н? контурында 10
МГц ешлык булдырсын ?чен.
контурга нинди индуктивлыктагы
к?т?к куярга кир?к?
11
9кл.
1,5м/с тизл?неш бел?н х?р?к?т ит?г?
к?чк?нн?н со? 10с. эченд? 195м юл
узу ?чен, автомобильне нинди тизлек
бел?н алып барырга кир?к?
12
13
Туганнар йорты.
Сораулар буенча эшл?рг?,
?авапларны т?г?р?кл?р
эчен? язарга.
14
Башваткыч.
Ч?пк? тимич? 2
шырпыны? урынын к?череп,
ч?пне тышкы якта калдырырга.
Р?семд?ге хатаны табарга 10
?11 класс, нинди физик
процесс?
15
Робинзон Крузоны? сорауларына ?авап
язып барыгыз.
Бу ситуацияд? мин нишл?р идем?
Мин 1 утрауга килеп эл?ктем.
1. Су эчеп карадым, ул тозлы булып
чыкты. Ми?а тозсыз су кир?к.
Приборлар юк, л?кин салкын тау куышы
бар, х?тта су ту?а.
Сез минем урында булсагыз...........
16
2.Т?н ?ит?, ми?а ут кир?к. Мин ут табарга тырыша
башладым......
Кес?л?ремне яхшылап карасам, алтын, к?меш акчалар
таптым.
К?меш акчалардан алтын акчаларны аердым да,
башымны эшл?т?
башладым:
Учак кабызырга тотындым, мо?а акчалар ярд?м итте.........
2.Эшли ? эшли кулымны авырттырдым, бер т?рле акчаны
кулыма куеп тордым, ул врач монета булып чыкты....
3.Ашыйсы кил? башлады, монета ярд?менд? балык
тоттым......
Ашарга 1 савыт ?зерл?рг? д? ярап торды бу монеталар
ми?а.......
1 математик прибор да ясап куйдым.....
17
4. К?кк? карадым , Поляр йолдызны эзли
башладым, ничек табарга,
ниг? кир?к ул ми?а.....
1 ?семлекне? ки? яфрагын алдым, а?а су салдым, эх
кайнатып чыгарасы иде суны, ? ничек.......
7. Кыяга мендем, кулымдагы с?гатем? карадым,
?ле якты иде, аста шаулап су ага. Кыя судан
к?пме биеклект? ик?н? Мин кыяны? су ?сте
тигезлегенн?н нинди биеклект? ик ?нен
урынымнан кузгалмыйча да ис?пл?дем........
18
?аваплар:
Суны ту?дырдым. Тозлы ??м эч? торган суны?
температурасы бер т?рле т?гел. Башта эч? торган
су ту?а аннары тозлы су ту?а. Ту?дырып аердым.
Ышкылу к?че ярд?менд? таш, линза ярд?менд?.
Батынкы линза ярд?менд?, к?меш акча алтынга
караганда кире кайтару с?л?те зур.
К?меш суга йоннар чыгара, алар микробларны
?тер?л?р.К?меш акчаны чылатып кулыма куйдым.
Кырып кашык ясадым, икесе д? яхшы кырыла.
транспортир ясадым.
Поляр йолдызны таптым, полюсларны билгел?дем.
8.Суга учактан кайнар ташларны сала _сала суны
кайнатып чыгардым.
Кыядан таш т?шереп ?иб?рдем, суга т?ш? вакытын
с?гать ярд?менд? билгел?дем, биеклекне
Н=--19
20
21
22
23
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
45
Размер файла
622 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа