close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Прект Гайдамаки

код для вставкиСкачать
ПОЕМА Т. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ РОМАНТИЧНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ
Слепцова Т.М.(вища кваліфікаційна категорія,
Кіровоградська ЗШ І-ІІІ ступенів №3),
Коляда Л.В. (перша кваліфікаційна категорія,
Кальниболотська ЗШ І-ІІІ ступенів
Новоархангельського району),
Кравченко А.І. (перша кваліфікаційна категорія,
Карбівська ЗШ І-ІІ ступенів Добровеличківський
район),
слухачі курсів підвищення кваліфікації вчителів
української мови та літератури
Назва.
Поема Т. Шевченка «Гайдамаки» в контексті
світової романтичної літератури.
Проблема
(ключове питання). Як основні принципи
європейського романтизму виявилися в творчості
Т.Шевченка (на прикладі поеми «Гайдамаки»)?
Тематичні
питання. 1. Критерії стильової
характеристики романтичного твору. 2.Принципи
європейського романтизму. 3. Особливості
українського романтизму. 4. Як ознаки європейського
та українського романтизму виявилися у творчості
Т.Шевченка (спільне й відмінне)?
ПОЕМА Т. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ РОМАНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
МОТИВАЦІЯ. ФАКТ
1978 року в березневому номері часопису «Всесвіт»
з’явилася стаття кандидата філологічних наук Вадима
Скуратівського «Шевченко в контексті світової
літератури», в результаті чого автор зазнав
переслідувань з боку КДБ, а пізніше й зовсім втратив
роботу, попри те, на думку вчених, українське
шевченкознавство поповнилося ще одним вагомим
внеском. У чому ж «кримінальність» теми?
ПОЕМА Т. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ РОМАНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Актуальність теми: зміст проекту відповідає змісту нової
програми для загальноосвітніх шкіл з українською мовою
навчання з української літератури, що складена відповідно
до Державних стандартів базової та повної освіти 2011
року; даний проект може бути одним із видів роботи з
обдарованими дітьми, роботи предметного гуртка, однією з
форм контрольного оцінювання навчальних досягнень учнів
з відповідної теми.
Мета: поглиблювати знання творчості Т.Шевченка; вчити
учнів аналізувати, визначати головне, порівнювати,
синтезувати, робити висновки; сприяти вихованню інтересу
до творчості Т.Шевченка, усвідомлення значущості
літературної діяльності Кобзаря як європейського поета,
національного культурного месії.
ПОЕМА Т. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ РОМАНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Очікувані результати: учень (учениця) знає принципи
європейського та особливості українського
романтизму; уміє визначати стильові ознаки твору
Т.Шевченка «Гайдамаки»; порівнює зазначену поему з
романтичними творами європейських письменників;
уміє кваліфікувати спільне й відмінне в них; усвідомлює
художній рівень поеми Т.Шевченка «Гайдамаки» як
одного з найкращих зразків європейсько-слов’янської
літератури, написаної в стилі романтизму.
ПОЕМА Т. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ РОМАНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Опис проекту. Даний проект спонукає глибше осмислити
творчість Т.Шевченка в контексті європейської
романтичної літератури, що дозволить учням не тільки
актуалізувати (більш якісно засвоїти) раніше вивчений
матеріал, а й, використовуючи компаративний підхід до
розгляду аналізованого матеріалу, узагальнити його на
більш високому рівні.
Дослідницька діяльність також передбачає формування в
учнів таких галузевих компетентностей, як літературної,
комунікативної, історичної, проектно-технологічної,
міжпредметної –– естетичної, ключових –– вміння
вчитися, загальнокультурної.
ПОЕМА Т. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ РОМАНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Навчальні предмети: історія,світова література,
українська мова, інформатика.
Клас. 9 клас.
Час реалізації: 5 тижнів (10 уроків).
ПОЕМА Т. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ РОМАНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Етапи роботи над проектом:
1 урок
Діяльність учителя:
1. Знайомить учнів з темою, проблемою проекту,
завданнями у межах проекту.
2. З’ясовує рівень обізнаності учнів з даною темою
(попереднє опитування).
3. За результатами опитування визначає керівника
проекту.
4. Пропонує для опрацювання перше тематичне питання.
Діяльність учнів: ознайомлюються з критеріями
оцінювання результатів роботи (презентації).
ПОЕМА Т. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ РОМАНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
До 2 уроку
Діяльність учнів: 1. Керівник проекту здійснює
розподіл обов’язків, планує діяльність щодо
реалізації проекту, члени групи складають
індивідуальний план роботи, який може приблизно
виглядати так:
2. Керівник готує відповідь на перше тематичне
питання.
ПОЕМА Т. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ РОМАНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
2 урок
Діяльність учителя:
1. Перевіряє розподіл обов’язків, план роботи щодо реалізації проекту,
індивідуальний план роботи.
2. Перевіряє результат опрацювання першого тематичного питання.
3. Пропонує для опрацювання друге та третє тематичні питання.
3-5 уроки
Діяльність учнів: члени групи («світовики», «українці») збирають інформацію (
за другим та третім тематичними питаннями), аналізують її, складають
план-висновок, працюючи при цьому паралельно, але результати
обговорюються на спільному засіданні учасників проекту.
5 урок
Діяльність учителя:
1. Перевіряє результат опрацювання другого та третього тематичних
питань.
2. Пропонує для опрацювання четверте тематичне питання.
ПОЕМА Т. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ РОМАНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
6 урок
Діяльність учнів: керівник проекту оформлює
результати опрацювання четвертого тематичного
питання.
Діяльність учителя: перевіряє результат опрацювання
четвертого тематичного питання.
7 урок
Діяльність учнів: мовник текстуально оформлює
результати дослідження, представлених керівником
проекту.
Діяльність учителя: контролює (у разі потреби ––
коригує) текстуальне оформлення результатів
дослідження.
ПОЕМА Т. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ РОМАНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
8 урок
Діяльність учнів: комп’ютерник оформлює презентацію за
результатами дослідження, ґрунтуючись на матеріалах, поданих
мовником.
Діяльність учителя: контролює оформлення презентації.
9 урок
Діяльність учнів: оратор працює над мовно-стилістичним варіантом
оформлення результатів дослідження (вербальний супровід
презентації).
Діяльність учителя: контролює роботу оратора.
10 урок
Діяльність учнів: презентація проекту.
Діяльність учителя: аналізує та оцінює представлений проект.
Необхідні матеріали та ресурси.
Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі
західноєвропейської літератури/ Ю.Бойко // Вибрані
праці. –– К., 1992.
Волинський П. Український романтизм у зв’язку з
розвитком романтизму в слов’янських літературах /
П.Волинський. –– К., 1993.
Коцюбинська М. Поетика Шевченка і український
романтизм / Коцюбинська М. // Зб. шостої наук.
шевченк. конф.–– К., 1958.
Скуратівський В. Шевченко в контексті світової
літератури / Скуратівський В. // Дивослово. –– 2003.
–– №6.
Наливайко Д. Шевченко, романтизм, націоналізм /
Наливайко Д. // Слово і час. –– 2006. – №3.
Баган О. Літературний романтизм: ідеологія, естетика,
стиль / Баган О. // Дивослово. –– 2011. –– №3.
назад
Попереднє опитування. Виконайте тестові завдання:
1. Початок ХІХ століття –– це час такого літературного напряму в літературі та
мистецтві загалом:
а) просвітництва
б) класицизму
в) бароко
г) романтизму
2. У визначенні «напрям у літературі та загалом мистецтві, особливістю якого було
протиставлення буденному життю високих ідеалів» подана характеристика такого
літературного напряму:
а) просвітництва
б) класицизму
в) бароко
3. Виберіть представників романтизму:
а) Джордж Байрон
в) Г. Сковорода
4. Виберіть риси романтизму:
а) психологізм
в) раціоналізм
5. Виберіть риси романтичного героя:
а) розчарований
суспільством
в) виняткова особистість
6. Назвіть угруповання українських романтиків:
а) Харківська школа
в) «Руська трійця»
г) романтизму
б) Євген Гребінка
г) Т.Шевченко
б) увага до УНТ
г) історизм
б) у конфлікті із
г) вірний васал
б) група «Бурі й натиску»
г) «Сад божественних пісень»
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
77
Размер файла
1 672 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа